Anda di halaman 1dari 17

PENDIDIKAN MORAL

GPM 1083
TUGASAN 1
NAMA PENSYARAH : ENCIK AMIR BIN
HASSAN
NAMA PELAJAR
UNIT

: R8

: SANG NYUK FUNG

Sama ada sesuatu tindakan secara moral itu “betul ” atau “salah” bergantung kepada akibat atau hasil daripada sesuatu tindakan.TEORI TELEOLOGIKAL DEFINISI : Teori teleologikal merupakan suatu aliran yang juga dikenali sebagai consequentialism. .

telos dan logos. tujuan. desain. serta bagaimana semua itu dicapai dalam sebuah proses perkembangan. Telos bererti akhir. teleologi adalah kajian tentang fenomena yang menampakan keteraturan. cita-cita. dan keadaan utuh. tendensi.Istilah teleologi berasal dari Bahasa Yunani. tujuan. akhir. . sasaran. dan arah. Logos bererti kajian atau ilmu tentang. Dengan demikian.

.

• Dibahagikan kepada dua jenis iaitu (1) utilitianrisme tindakan dan (2) utilitianrisme peraturan . • Berasal daripada perkataan “ utility ” yang bermaksud “ berguna ” atau “ kegunaan ”. • Teori ini berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan dan keseronokan kepada majoriti.UTILITIANRISME • Dikembangkan oleh Jeremy Bentham ( 1784-1832 ) dan John Stuart Mill ( 1806-1873 ) . • Berpegang kepada prinsip bahawa seseorang itu sepatutnya melakukan tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada setiap orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai.

• Peraturan tidak diperlukan untuk tindakan kerana setiap situasi dan orang adalah berlainan. . Persatuan Belia.(1) UTILITIANRISE TINDAKAN • Setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu. • Contohnya.

• Kesukaran untuk memberi tunjuk ajar kepada anakanak dan orang yang jahil-tidak mematuhi peraturan. . • Menggalakkan seseorang berfikir tentang orang lain. membawa kebaikan kepada orang ramai. KELEMAHAN • Sukar untuk menentukan apakah yang baik untuk semua orang.KELEBIHAN • Membantu seorang membuat keputusan moral.

(2) UTILITIANRISME PERATURAN • Setiap orang patut membentuk dan mengikut suatu peraturan atau peraturan-peraturan yang skan membawa kebaikan maksima bagi semua orang terlibat. maka pembunuhan tidak harus dilakukan kecuali dalam keadaan tertentu seperti mempertahankan diri. tindakan membunuh akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan bagi pihak majoriti dan dalam kebanyakan situasi. . • Contohnya.

. • Dapat digunakan untuk mengajar semua orang tentang tindakan yang bermoral seperti kanak-kanak. KELEMAHAN • Sukar untuk menentukan apakah yang baik bagi semua orang.KELEBIHAN • Dapat dijadikan asas untuk memastikan seseorang sentiasa bertindak secara bermoral. • Peraturan tidak semestinya sesuai bagi semua orang dalam semua keadaan.

. • Teori ini menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah “betul ” jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu “buruk ” jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri.EGOISME • Adalah satu teori yang bertujuan untuk realisasi kendiri ( self-realization ). • Ia terbahagi kepada (1) egoisme psikologi dan (2) egoisme etika.

. manusia sentiasa bertindak demi kepentingan diri kerana dibentuk secara mental untuk berbuat demikian. • Terdapat juga orang yang kerap. tetapi tidak selalu bertindak demi kepentingan.(1) EGOISME PSIKOLOGI • Mengikut teori ini.

Saya patut bertindak untuk kepentingan diri sendiritetapi saya tidak berhak.(2) EGOISME ETIKA • Egoisme Etika ini adalah bersifat normatif. . (c) EGOISME UNIVERSAL Setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri kecuali kepentingan orang lain juga memenuhi kepentingannya. • Ia terbahagi kepada tiga bentuk iaitu : (a) EGOISME ETIKA INDIVIDU   Setiap orang patut bertindak untuk kepentingan saya. (b) EGOISME ETIKA PERSONAL   Menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain.

KELEMAHAN • Kesukaran untuk memberi nasihat moral kerana aliran ini menjaga kepentingan diri sendiri. . • Melahirkan percanggahan. • Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing tinggi.KELEBIHAN • Dapat melahirkan individu yang berupaya mengembangkan bakat dan kebolehan sendiri.

. Tetapi jika hasil sebuah tindakan itu berbahaya atau jelek.TEORI INI MENYATAKAN : 1) Konsekuensi-konsekuensi tentang perbuatan moral menentukan manfaat dan ketepatan perbuatan tersebut.  Seseorang mungkin memiliki niat-niat baik. maka dinilai sebagai perbuatan yang salah secara moral atau etika. atau mengikuti prinsip-prinsip moral yang tertinggi.

Apapun yang dicapai sebagai hasil akhirnya dipadang baik secara moral. 3) Sebuah etika yang di dalamnya kebenaran atau kesalahan sesuatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang sesuai dengan keiginan dan baik.2)  Sebuah etika dimana manfaat moral dari sebuah tindakan dinilai dalam pengertian sejauh mana tindakan tersebut mencapai tujuan atau sasarannya (atau tujuan atau sasaran dari system etika yang diikuti).  .  Sedangkan apapun yang menghalangi pencapaiannya adalah jelek secara moral.

RUJUKAN WEBSITE : • http://www.blogspot.academia.html .my/2013/06/teori-teori-etika.edu/7674818/TEORI_TELEOGIKAL • http:// amelan2013.html • http:// kindeadpm.my/2013/12/teori-teori-etika.blogspot.

SEKIAN TERIMA KASIH .