Anda di halaman 1dari 1

3.

0 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM HIDRAULIK

Dalam sesebuah system mesti terdapat kelebihan dan kelemahannya tersendiri


termasuklah system hidraulik. Perkara ini selalu dititikberatkan agar system yang hendak
dijalankan dapat berjalan dengan lancer di samping untuk menjimatkan kos terutamnay
dalam sektor industry. Jadual si bawah menunjukkan kelebihan dan kelemahan untuk system
hidraulik:

KELEBIHAN

Sesuai dan efisen digunakan untuk

mengangkat beban yang berat


Tidak menjejaskan perjalanan system

KEKURANGAN

Bunyi bising terhasil apabila pam

menjalankan kerja
Kebakaran boleh terjadi apabila system

secra keseluruhan kerana system

terlalu panas atau terdapat kebocoran

mempunyai tenaga hidraulik simpanan

berlaku dalam system


Hos yang dipasangkan akan pecah

untuk digunakan semasa kecemasan


Sistem masih boleh berjalan dengan

apabila tekanan yang dikenakan melebihi

lancer walaupun terdapat kebocoran

had yang yang telah ditetapkan dalam

namun kecekapan system akan

berkurangan
Boleh dikawal dengan baik
Boleh mengendalikan benda kerja yang
berat

system
Pencemaran persekitaran kerana bahan

buangan bendalir hidraulik


Risiko bahaya tinggi kerana
menggunakan tekanan yang terlalu tinggi