Anda di halaman 1dari 1

Bulatkan jawapan yang betul.

4.

1.

Apakah nombor di antara


520 dengan 550?

A
B
C
D

507
539
565
582

A
B
C
D

2.

240
214
201
210

413, 425, 441, 453

5.

927
Apakah nilai tempat bagi
digit yang bergaris?

A
B
C
D

sa
puluh
ratus
ribu

3.

Cerakinkn 736 mengikut


nilai digit.

A
B
C
D

7+3+6
700 + 60 + 3
700 + 30 + 6
70 + 300 + 6

dua ratus empat belas

A
B
C
D
6.

Susunan nombor di atas


adalah dalam tertib?
menaik
menurun
mendatar
menegak

Apakah nilai yang


ditunjukkan oleh abakus di
atas?
A
B
C
D

640
140
240
344