Anda di halaman 1dari 1

SMK SIKUATI 2, 89059 KUDAT

PERANCANGAN TAKWIM PANITIA SAINS SUKAN


TAHUN 2013
MATLAMAT : Melahirkan pelajar yang berpengetahuan, berkebolehan dan berdaya saing dalam dunia
pendidikan Sains Sukan di Malaysia.
Bi
l

Huraian Aktiviti

Pegawai
bertanggungjaw
ab

Tarikh jangkaan

Tarikh
pelaksanaan

Guru sains sukan

Minggu pertama

Sepanjang tahun

Ketua panitia

Awal Februari

Awal Februari

Awal Februari

Awal Februari

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Hujung bulan April

Hujung bulan April

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Menyediakan RPT bagi setiap


1
tingkatan
Mengemaskini maklumat pelajar
2
pelajar tingkatan 4 dan 5
Ketua panitia dan
3

Kursus praktikal pengurusan sukan


pelajar sains sukan
Guru sains sukan

Membuat Bahan Bantu Mengajar


dan pelajar
Guru sains sukan

Program GEMILANG SPM

Semakan buku nota dan latihan

Latih tubi SPM

dan pelajar
Ketua panitia
Guru sains sukan
dan pelajar

Catatan