Anda di halaman 1dari 11

Nyatakan kepentingan-kepentingan mewujudkan perasaan

kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat dalam era globalisasi ini.


Dewasa ini, hubungan kekeluargaan terutama di kawasan bandar tidak erat
berbanding keluarga yang tinggal di kawasan pedalaman. Hal ini disebabkan
oleh ibu bapa tidak rapat dengan anak-anak mereka kerana jarang meluangkan
masa bersama mereka. Kehidupan yang serba moden turut merenggangkan lagi
hubungan kekeluargaan. Oleh itu,amat penting bagi masyarakat kita didedahkan
dengan manfaat-manfaat mewujudkan perasaan kekeluargaan.
Kita dapat memastikan gejala sosial tidak mempengaruhi masyarakat
terutamanya dalam kalangan remaja apabila eratnya ikatan kekeluargaan dalam
hidup mereka. Remaja yang kurang perasaan kekeluargaan dan kasih sayang
akan mudah terjebak dengan budaya kuning seperti merokok dan melepak di
pusat beli-belah kerana mereka tidak mempunyai panduan hidup yang jelas.
Lantaran itu,mereka memberontak dengan melakukan perkara yang tidak sihat
untuk mendapat perhatian orang ramai. Selaras dengan itu,ibu bapa perlu
memupuk perasaan kekeluargaan terhadap anak-anak mereka sejak kecil lagi.
Selain itu, kadar jenayah di negara kita dapat dikurangkan dengan drastik.
Kebanyakan kajian membuktikan pencetus utama penjenayah melakukan
kesalahan undang-undang seperti membunuh dan merogol adalah disebabkan
masalah kekeluargaan. Mereka hilang pertimbangan sehingga melakukan
jenayah kerana tertekan dan cuba mencari jalan penyelasaian bagi masalah
mereka. Ketiadaan keluarga untuk menjadi tempat mereka meluahkan masalah
menjurus isu ini berlaku. Sehubungan dengan itu, pelbagai program bercorak
kekeluargaan seperti Hari Bersama Keluarga perlu dilaksanakan oleh kerajaan
untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan.
Secara tidak langsung, negara kita akan sentiasa dalam keadaan aman dan
damai apabila masalah gejala sosial dan kadar jenayah berkurangan. Negara
yang harmoni dan tiada masalah dalaman mahupun luaran mampu melahirkan
masyarakat yang tinggi nilai kekeluargaan. Hal ini demikian kerana,mereka
bebas melakukan pelbagai aktiviti bersama keluarga tanpa memikirkan masalahmasalah yang menimpa negara mereka. Oleh sebab itu,semua pihak perlu
bekerjasama menjaga keamanan negara.
Prokditiviti rakyat turut bertambah kerana mereka berasa gembira melihat
keluarga yang bahagia dan keadaan negara aman yang makmur.Rakyat negara
yang harmoni pasti berwawasan dan mempunyai modal insan yang tinggi.
Malahan, mereka dapat menjaga kebajikan keluarga seterusnya meningkatkan
taraf hidup keluarga,bangsa dan negara mereka. Pertumbuhan ekonomi negara
turut berkembang dengan pesat. Oleh itu, nilai positif ini perlu diwujudkan
supaya kebahagiaan sesebuah keluarga dapat dikekalkan.
Malah, imej negara pada mata masyarakat dunia terus bersinar. Keluarga yang
bahagia menghasilkan semua impak yang positif. Masyarakat luar akan melihat
kejayaan ini dan cuba menyebarkan kejayaan itu di negara mereka. Tindakan ini
akan menyebabkan semua masyarakat luar akan mengenali rahsia kejayaan
Malaysia ialah kekuatan sistem keluarga mereka. Maka, rakyat negara ini boleh
berbangga kerana mereka dipandang tinggi oleh masyarakat asing.

Kesimpulannya,terdapat banyak faedah yang kita mampu peroleh apabila


mempraktikkan nilai kekeluargaan dalam kehidupan seharian. Situasi ini dapat
memastikan kehidupan yang kita jalani pada masa hadapan lebih berkualiti dan
bermakna kerana kita mempunyai keluarga yang menjadi penyebab seseorang
itu meneruskan kehidupannya.Justeru,masyarakat tidak boleh bersikap acuh tak
acuh dengan nilai-nilai murni ini agar mereka dapat melahirkan sebuah keluarga
yang sempurna.
Nyatakan
kepentingan-kepentingan
mewujudkan
perasaan
kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat dalam era globalisasi ini.

Dewasa ini, hubungan kekeluargaan terutama di kawasan bandar


tidak erat berbanding keluarga yang tinggal di kawasan pedalaman.
Hal. Kehidupan yang serba moden
turut..
Oleh
itu,amat
penting
Kita
dapat
memastikan
gejala
sosial
tidak
mempengaruhi.
Remaja
yang
kurang
perasaan kekeluargaan dan kasih sayang akan mudah terjebak dengan
budaya
kuning
seperti
merokok
dan
melepak.Lantaran
itu,
.. Selaras dengan itu,ibu bapa
perlu memupuk. .
Selain itu, kadar jenayah di negara kita dapat dikurangkan dengan
drastik.
Kebanyakan
kajian
membuktikan
pencetus
utama. Mereka hilang pertimbangan sehingga
melakukan jenayah kerana.. Ketiadaan
keluarga
untuk.
Sehubungan
dengan
itu,
seperti
Hari
Bersama
Keluarga
perlu
dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengeratkan lagi hubungan
kekeluargaan.
Secara tidak langsung, negara kita akan sentiasa dalam.
. Negara yang harmoni dan. Hal ini
demikian
kerana,mereka
bebas
melakukan.. Oleh sebab itu,semua
pihak perlu bekerjasama menjaga keamanan negara.
Prokditiviti
rakyat
turut
bertambah
kerana .Rakyat negara yang harmoni
pasti.. .Malahan, mereka dapat menjaga
kebajikan
keluarga
seterusnya...
.Pertumbuhan ekonomi negara turut berkembang dengan pesat. Oleh itu,
nilai positif ini perlu.
Malah, imej negara pada mata masyarakat dunia terus bersinar.
Keluarga yang bahagia menghasilkan .Masyarakat luar
akan melihat kejayaan ini dan cuba. . Tindakan ini

akan
menyebabkan
semua
mengenali. .
berbangga kerana..

masyarakat
luar
Maka, rakyat negara ini

akan
boleh

Kesimpulannya,terdapat banyak faedah yang kita mampu peroleh


apabila. . Situasi ini dapat memastikan kehidupan
yang kita jalani pada masa hadapan lebih berkualiti dan bermakna
kerana.Justeru,masyarakat
tidak
boleh
bersikap acuh. .

Isu pengangguran telah menjadi satu isu sensitif kepada masyarakat


terutama golongan siswazah. Namun, ada banyak pihak yang
beranggapan isu ini bukan sahaja melibatkan siswazah tetapi golongan
lain juga.
Jadi,apakah punca-punca wujudnya pengangguran dan apakah
cara-cara mengatasinya.
Pengangguran merupakan satu penyakit era globalisasi yang semakin
menular ke negara ini. Saban tahun negara kita dikejutkan dengan isu
kegagalan belia terutama golongan siswazah untuk memperoleh
pekerjaan. Malah, berita ini sudah dianggap menjadi satu isu yang akan
menjelma setiap kali keputusan peperiksaan umum negara diumumkan
atau konvokesyen sesebuah universiti dijalankan. Jadi, apakah puncapunca yang mendorong isu ini berlaku
Sudah pasti punca utama berkaitan dengan keadaan ekonomi negara
yang merudum. Situasi ini menyebabkan banyak syarikat atu kilang
terpaksa gulung tikar dan membuang pekerjanya. Bukan sahaja mereka
dibuang kerja tetapi mereka juga sukar untuk memperoleh kerja dalam
tempoh yang terdekat akibat tiadanya aktiviti ekonomi di negara. Malah
ekonomi dunia bukan sahaja memberi kesan terhadap ekonomi negara
tetapi mengambil masa yang lama untuk pulih seperti peristiwa kejatuhan
ekonomi pada akhir dekad 90-an.
Selain itu, pengangguran turut disebabkan oleh sikap belia yang tidak
mempunyai kemahiran. Belia kita hanya didedahkan dengan konsep teori
baik ketika di sekolah mahupun ketika di universiti. Akibatnya, belia kita
kekurangan kemahiran berfikir, menganalisa sesuatu, berbicara dalam
pelbagai bahasa, dan mempunyai kemahiran berinteraksi dengan
masyarakat. Biasanya, majikan akan memilih pekerja yang mereka
beranggapan mempunyai keunikan yang tertentu terutama penguasaan
bahasa asing dan pengetahuan komputer.
Mungkin juga faktor malas menjadi pendorong wujudnya masalah ini.
Sikap belia yang hidup ketika era pembangunan pesat menyebabkan belia

mengambil konsep tunggu dan lihat. Mereka hanya bertindak apabila


keadaan mendesak atau sudah terlewat. Mereka menganggap
pertumbuhan ekonomi negara akan berterusan maju tanpa sebarang
masalah. Mereka juga sudah terlalu lama menerima bantuan kerajaan
seperti pemberian biasiswa dan menganggap kerajaan akan memberi
mereka pekerjaan selepas tamat belajar.
Dalam usaha mengatasi ekonomi negara yang merudum, kerajaan telah
menghantar rombongan perdagangan ke luar negara untuk menarik lebih
banyak modal asing ke Malaysia. Rombongan ini cuba mengiklankan
kelebihan negara jika pemodal asing itu sanggup menanam modal mereka
di negara ini. Malah, kerajaan telah cuba menjalankan beberapa projek
mega untuk memastikan ekonomi negara berjalan rancak semula. Projek
Pembangunan Johor Selatan dan Kereta Api Laju KL-Singpura dijangka
mampu meninggikan pertumbuhan ekonomi negara selain mengurangkan
pelbagai cukai.
Selain itu, kerajaan telah menjalankan pelbagai program untuk
memahirkan golongan belia seperti mengadakan program bahasa Inggeris
dan mengutamakan penubuhan institut kemahiran dengan negara-negara
luar seperti Jerman. Program ini mampu menyediakan satu sumber
manusia yang mempunyai kemahiran tinggi untuk bersaing dalam era
globalisasi. Kewujudan buruh yang berkemahiran tinggi ini turut
menjadikan negara sasaran utama pelabur asing kelak.
Kerajaan turut memudahkan urusan pembiayaan perniagaan terutamanya
kepada golongan belia. Pihak bank sendiri telah memudahkan urusan
untuk mendapatkan pinjaman peribadi untuk membantu belia memulakan
perniagaan mereka secara kecil-kecilan. Langkah drastik ini memastikan
lebih banyak industri kecil dan sederhana mampu diwujudkan dan
menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik dalam tempoh terdekat
ini. Belia yang tidak bekerja akan mengambil peluang ini untuk mencuba
nasib mereka sebagai ahli perniagaan.
Sebenarnya, masalah pengangguran ini bukanlah satu isu baru. Cuma
masyarakat harus berfikiran positif dan cuba meninggikan kemahiran diri
mereka. Dunia pekerjaan sering berubah mengikut teknologi dan mereka
yang sering meningkatkan kemahiran sahaja mampu duduk di tempat
yang sama sepanjang hidup mereka. Hendak seribu daya, tak hendak
seribu dalih.

Negara kita mempunyai pelbagai kaum yang mengamalkan budaya atau


adat resam mereka yang tersendiri. Budaya atau adat resam ini telah
menjadi satu identiti kepada kaum tersebut.

Pada pendapat anda, apakah kepentingan budaya atau adat resam ini
kepada masyarakat dan negara kita.

Salah satu kelebihan negara kita ialah masyarakatnya yang berbilang


kaum. Kita mempunyai kaum Melayu, Cina, India, dan berdozen-dozen
kaum minoriti yang lain terutama di Sabah serta Sarawak. Situasi ini
menyebabkan negara kita mempunyai pelbagai adat atau budaya yang
menarik untuk diperhatikan. Malah, adat atau budaya yang unik ini
mempunyai banyak kepentingan jika dihargai dengan sewajarnya.

Sebenarnya, budaya yang unik ini memang wajar dihargai kerana budaya
inilah yang menonjolkan sesuatu kaum itu. Tanpa budaya ini sesuatu
kaum itu akan kehilangan identitinya buat selama-lama. Budaya yang
diamalkan itu seperti memakai pakaian tradisional, makan menggunakan
tangan, pergi ke kubur ketika hari raya dan sebagainya turut
menimbulkan rasa bangga kepada pengamal budaya kaum itu. Individu

yang terbabit akan berasa mereka telah berjaya mengekalkan budaya


turun-temurun nenek moyang mereka selama ini.

Selain itu, tindakan individu tertentu menghargai budaya ini menjadi satu
cara yang paling mudah untuk mempamerkan rasa mengormati generasi
tua daripada generasi muda. Budaya memakai pakaian tradisional
menjadi satu kaedah yang mudah untuk diamalkan oleh remaja dalam
usaha mereka mengekalkan budaya tradisional ini. Remaja bukan sahaja
mamu membuktikan rasa hormat mereka tetapi turut menerima
penghargaan generasi tua lantaran sanggup mengekalkan budaya.

Salah satu kepentingan mengekalkan budaya ialah budaya mempunyai


nilai-nilai murni dan sikap menghormati. Kedua-dua sikap ini sudah hampir
terkikis daripada diri remaja negara ini. Remaja sudah mula memanggil
ibu bapa mereka dengan nada yang kasar, lari dari rumah, dan suka
memarahi orang tua. Jadi, pengekalan dan pengamalan budaya ini sudah
pasti akan menonjolkan rasa hormat dan sikap atau jati diri remaja yang
murni. Remaja akan menjadi individu yang terbilang.

Malah, sikap menghargai budaya memastikan sesuatu budaya kaum itu


tidak akan luput ditelan zaman. Lihat sahaja budaya bekerjasama
menjalankan kenduri sudah mula hilang sedikit demi sedikit lantaran
masyarakat kita lebih suka menggunakan perkhidmatan katering. Atas
alasan mudah, kita sudah melupakan budaya bekerjasama ketika
mengadakan kenduri yang mempunyai banyak impak positif tetapi penat
itu. Usaha mengekalkan budaya kaum sudah pasti akan mengembalikan
nostalgia majlis kenduri yang dijalankan secara meriah.

Tambahan pula, pengamalan budaya ini memastikan peraturan dan saling


bergantung anggota masyarakat diamalkan. Untuk mencapai perpaduan,
semua kaum harus mengekalkan budayanya kerana melalui budayalah
kita bersatu. Sikap hormat antara satu sama lain menyebabkan kita tidak
akan cuba menyakiti kaum lain atas perkara-perkara yang remeh.
Sebaliknya, penghargaan terhadap budaya menguatkan semangat
perpaduan kita.

Kesimpulannya, budaya atau adat sesuatu kaum itu merupakan satu


khazanah yang arus dipertahankan oleh rakyat negara ini. Usahlah kita
terlalu memandang ke arah kemodenan sehingga menganggap budaya
sendiri sudah lapuk atau tidak sesuai lagi. Kita harus melihat budaya

sebagai satu alat yang mampu membentuk kita ke arah kemodenan yang
lebih baik lagi iaitu kemodenan rohaniah dan kebendaan. Mungkin selepas
menguasai budaya barulah kita boleh menganggap diri kita sudah
mencapai kemodenan hidup.

Negara kita pernah merancang untuk mempunyai jumlah penduduk


mencecah 70 juta. Dasar ini dijangka mampu membawa banyak kesan
positif dan negatif.
Jadi, huraian kedua-dua kesan yang bakal timbul jika penduduk
negara mencecah 70 juta orang.

Malaysia memang mempunyai impian untuk memiliki penduduk yng


ramai, iaitu 70 juta menjelang 2020. Mungkin ada pihak yang ketawa
besar mendengar impian tersebut. Namun, kalau kita kaji kebanyakan
negara jiran kita selain Singapura mempunyai jumlah penduduk yang jauh
lebih banyak daripada Malaysia. Jadi, impian itu memang ada asasnya
cuma dasar ini mempunyai banyak impak positif dan negatif terhadap
pembangunan negara.

Alasan yang paling ketara ialah negara kita masih mempunyai kawasan
yang luas berbanding dengan negara jiran yang lain. Negara kita hanya
mempunyai kepadatan penduduk di kawasan berhampiran bandar besar
seperti Kuala Lumpur, Johor Bharu, Ipoh, dan Seremban. Keadaan ini
menyebabkan pengurusan sumber manusia dan alam sekitar tidak
berjalan dengan baik. Keperluan lebih ditumpukan terhadap penduduk di
kawasan bandar sehingga menyebabkan penduduk di kawasan desa
terpinggir. Jadi, jumlah penduduk yang ramai memastikan pembangunan
negara lebih seimbang kerana jumlah penduduk akan berkembang ke
kawasan pedalaman.

Selain itu, penduduk yang ramai memastikan keperluan sumber manusia


akan mampu dipenuhi. Setiap tahun negara kita memerlukan tenaga
muda untuk meneruskan pembangunan negara. Melalui pertambahan
penduduk yang pesat keseimbangan generasi muda dan tua mampu
dikawal dengan baik. Kita tidak akan kekurangan sumber manusia kerana
mempunyai lapisan penduduk muda yang banyak. Situasi ini turut
menyokong pertumbuhan ekonomi negara yang stabil.

Malah, kalau kita kaji, negara-negara kuasa ekonomi dunia mempunyai


penduduk yang ramai. Jumlah penduduk yang ramai menyebabkan
negara tersebut dapat memiliki pasaran dalaman yang luas untuk
keperluan ekonomi mereka. Jepun, Amerika Syarikat, dan China
mempunyai penduduk yang ramai sehingga syarikat tempatan mereka
tidak memerlukan pasaran luar untuk produk mereka. Jadi, penduduk
yang ramai baik untuk perkembangan syarikat tempatan.

Namun, pertambahan penduduk menyebabkan kos perbelanjaan ngara


akan bertambah. Kerajaan sudah pasti terpaksa menyediakan lebih
banyak kemudahan awam seperti hospital, sekolah, dan sebagainya untuk
menampung penduduk yang bertambah itu. Keadaan ini menyebabkan
jumlah kewangan kerajaan akan terjejas sedikit demi sedikit. Kegagalan
untuk memastikan kewujudan kemudahan awam akan membawa bencana
kepada rakyat negara ini.

Malahan, keadaan penduduk yang ramai menyebabkan berlakunya


persaingan dalam semua aspek terutama pekerjaan. Keadaan ini jika tidak
dikawal akan menyebabkan kadar pengangguran bertambah secara
mendadak. Pertambahan kadar pengangguran akan membawa munculnya
pelbagai masalah sosial yang lain seperti peningkatan kes jenayah dan
penagihan dadah. Semua ini akan membawa kesan negatif kepada negara
dan masyarakat secara keseluruhannya.

Kesimpulannya, pertambahan penduduk negara harus diselia dengan rapi.


Kita tidak mahu jumlah penduduk yang ramai tetapi taraf hidup atau
perbezaan taraf hidup antara masyarakat begitu jauh seperti yang berlaku
di India dan Indonesia. Dalam memastikan jumlah rakyat bertambah,
kerajaan harus memastikan taraf kesihatan, pendidikan, dan ekonomi
terus berkembang sejajar dengan jumlah penduduk.

Iklan sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat moden.


Kerap kali kita mendengar komen mengenai pengaruh iklan dalam
masyarakat kita.
Pada pandangan anda, apakah pengaruh-pengaruh positif dan
negatif yang dibawa oleh iklan terhadap masyarakat.
Sememangnya iklan sudah menjadi sebahagian lumrah kehidupan
manusia sejagat pada era globalisasi ini. Iklan jelas terpampang di manamana seperti akhbar, poster, papan iklan gergasi, dan radio. Situasi ini
seolah-olah membuktikan betapa kuatnya pengaruh iklan dalam
kehidupan kita. Jadi, iklan memang membawa pengaruh-pengaruh positif
dan negatif terhadap kehidupan insan di dunia ini.
Pengaruh positif iklan ialah iklan menyebabkan pengguna mempunyai
pilihan untuk membuat pembeliannya. Kewujudan iklan menyebabkan
pengguna mengetahui betapa banyaknya produk yang sama tetapi
berlainan jenama dihasilkan pada zaman ini. Pengguna akan
menggunakan semua maklumat yang ada di dalam iklan untuk membuat
pilihan terbaik mereka. Iklan memastikan pengguna membeli produk yang
terbaik mengikut keperluan mereka.
Selain itu, iklan menyebabkan wujudnya persaingan yang sihat antara
pengeluar sesuatu produk itu. Kalau kita kaji, pengeluar sesuatu produk
itu akan cuba menghasilkan iklan yang terbaik mengikut kemampuan
mereka untuk menarik minat pembeli. Keadaan ini menyebabkan semua
pihak cuba menonjolkan kelebihan produk mereka berbanding produk
pesaing. Jelaslah, iklan menyebabkan pengeluar memastikan produk
mereka menepati mutu seperti yang tersiar di dalam iklan mereka itu.
Namun begitu, iklan turut memiliki wajah negatifnya. Iklan sering
mempergunakan wanita terutama wanita seksi untuk melariskan jualan
produk mereka. Malah, ada produk yang tidak mempunyai kaitan dengan
wanita tetapi menggunakan wajah wanita seksi untuk iklan tersebut.
Penggunaan model lelaki yang tampan dan sasa turut diekploitasikan oleh
iklan. Keadaan ini seolah-olah memberi makna palsu seperti penggunaan
produk ini akan menghasilkan wajah sebegitu atau penggunaan produk ini
menyebabkan wanita sebegini akan tertarik kepada seseorang.
Bayangkan pengaruhnya kepada remaja kita?
Tambahan pula, kewujudan iklan menyebabkan harga barangan akan
meningkat. Kos untuk menghasilkan sesuatu iklan amat tinggi kerana

penggunaan model, teknologi dan krew penerbitan yang berpengalaman.


Malah, iklan yang disiarkan di media massa terpaksa membayar kos masa
penyiaran yang terlalu mahal. Keadaan ini menyebabkan pengeluar akan
meninggikan harga produk mereka untuk memastikan iklan dapat
dihasilkan.
Iklan turut menghasilkan satu kumpulan pengguna yang hanya
mementingkan jenama. Pegguna jenis ini sudah taksub dengan iklan
jenama tertentu dan hanya membeli atau menggunakan produk jenama
tersebut tanpa memikirkan baik buruknya kepada diri mereka. Iklan telah
menghasilkan satu budaya pengguna yang mementingkan status diri
mereka pada pandangan masyarakat. Pengguna mahu diri mereka
dipandang tinggi dan dihormati apabila menggunakan sesuatu jenama itu.

Malahan, iklan turut menyebabkan pengguna memberi barangan yang


tidak mereka perlukan. Pembelian mereka semata-mata atas dasar
melihat iklan yang menarik. Penayangan iklan telah menyebabkan mereka
tertarik dan membeli barangan itu walaupun barangan itu tidak mereka
perlukan untuk satu tempoh yang lama. Sikap ini menjurus ke arah
pembaziran dan pembelian yang boleh menyebabkan pengguna
berhutang atau mengalami masalah kewangan.
Kesimpulannya, iklan mempunyai dua peranan. Satu untuk memberitahu
dan satu lagi untuk memusnahkan. Mungkin pengguna perlu bersikap
bijak dengan membuat penilaian rasional selepas melihat sesuatu iklan.
Pengguna tidak harus terburu-buru membeli selepas melihat iklan. Atau
mungkin iklan harus diharamkan.