Anda di halaman 1dari 2

Refleksi Pengajaran Berpasangan

Nama Pasangan Praktikum

: Ting Siew Lim

Tarikh

: 19.02.2016

Tahun

: 4M

Masa

: 11.55 am- 12.25 am

Tempat

: Bilik Sains

Tajuk

Sumber pengajaran dan pembelajaran yang dipilih


sesuai

dan

dapat

menarik

perhatian

murid.

Contohnya, video klip yang berkaitan dengan


kepentingan mematuhi peraturan. Murid berasa
seronok apabila menonton tayangan video yang
Kekuatan

berbentuk kartoon.
Flipsnack yang digunakan dapat membantu murid

belajar tanpa bergantung kepada buku teks.


Flipsnack adalah buku elektronik yang dihasilkan

oleh guru melalui rangkaian internet.


Murid lebih berfokus dan berasa lebih seronok
apabila melihat Flipsnack ditayangan.

Kelemahan

Kelemahan:

Aktiviti kumpulan yang dijalankan kurang berkesan

disebabkan agihan kumpulan kurang sistematik.


Suara guru kurang besar dan jelas menyebabkan
murid yang duduk di belakang tidak memberi

perhatian yang sepenuhnya.


Kekurangan aktivti interaktif yang boleh melibatkan
murid

secara

aktif

dalam

pengajaran

dan

pembelajaran.
Guru tidak dapat mengawal murid dengan baik

terutama sekali murid baru masuk ke kelas.

Penambahbaikan:

Guru perlu mengagihkan kumpulan dan tempat


duduk setiap murid dengan sistematik supaya murid
tidak berasa keliru. Guru menetapkan sistem
pengalihan tempat duduk supaya setiap murid

berpeluang duduk di depan.


Aktiviti interaktif yang berbentuk pertandingan boleh
dijalankan

Penambahbaikan

untuk

memotivasikan

murid

untuk

melibatkan diri. Contohnya, guru memberi setiap


kumpulan satu situasi, murid boleh melakon situasi
tersebut. Semasa sekumpulan berlakon, kumpulan
yang lain pula menyatakan mesej yang ingin

disampaikan oleh kumpulan tersebut.


Guru boleh memberi peluang kepada murid untuk
tampil ke depan untuk mengemukakan idea. Nilai
keyakinan dapat diterapkan dalam kalangan murid.