Anda di halaman 1dari 27

LnP01.

01
Prinsip Kendalian
Motor Fasa
Tunggal
Disediakan oleh: Badrolhisam Jaafar
KKArau

Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar akan


dapat :1.1 Menerangkan Hukum Tangan Kiri Fleming
1.2 Menerangkan prinsip kendalian motor
fasa tunggal iaitu Motor Arus terus (AT) dan
Motor Arus Ulang-alik (AU)
1.3 Menerangkan prinsip daya gerak elektrik
(DGE) balikan

1.1 Hukum Tangan Kiri


Daya
Fleming

Medan Magnet

Rajah 1.1

Arus
3

Motor AT - alat yang menukar tenaga elektrik


kepada tenaga kinetik / mekanik.

Motor memerlukan tenaga elektrik untuk


membolehkannya berkendali dalam bentuk
gerakkan berputar seperti kipas,roda tenaga
dan sebagainya
4

Motor

AT dikelaskan kepada tiga jenis:

MOTOR

SIRI,
MOTOR PIRAU,
MOTOR MAJMUK.

Motor Siri

Motor Pirau

Motor Majmuk
7

Rajah 1.2

10

1.2.2 Motor Arus Ulang-Alik


1) Motor Arus Ulang-alik Fasa Tunggal
2) Motor Arus Ulang-alik Tiga Fasa

11

12

13

1) Motor Aruhan
i) Motor Fasa Belah
ii) Motor Berpemuat
iii) Motor Kutub Terteduh
2) Motor Berpenukartertib
i) Motor Tolakan
ii) Motor Universal
14

15

16

17

18

19

Rajah 1.3
20

21

Rajah 1.4
22

23

Hukum aruhan Elektromagnet

Hukum Tangan Kanan Fleming

P = Eb.Ia watt

Ia = voltan bersih = V - Eb
rintangan
Ra

Eb = PZn/a volt
n = kelajuan putaran angker dalam pss
Ra = rintangan litar angker
P = bilangan kutub
24

25

26

The

End

27