Anda di halaman 1dari 1

Nama: ___________________________________

Tarikh: _______________________

Kelas: __________________________________
Isi tempat kosong berpandukan jadual dibawah.
Screen saver
Linux
Ms Excel

Window
File Manager

MS Word
Disk cleaner
Antivirus

Mac OS
Internet Explorer
Media Player

jenis
perisian
Sistem
pengendali
an

1.
2.
3.
4

Perisian
Aplikasi

Perisian
Utiliti

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.