Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR

TAHUN 5
1. Mata Pelajaran

Pendidkan Moral

2. Tahun

3. Tarikh/ Masa

27 Januari 2016 (9.00-9.30pagi)

4. Bilangan Murid

24 orang

5. Tajuk

Pengenalan dan Ice Breaking

6. Bahan Bantu Belajar


:
1. Komputer + LCD + `Broadband/ wifi
2. Video
3. Slaid Powerpoint
7. Aktiviti Pembelajaran
Langkah/
Masa
Set
Induksi
(8 minit)

Isi Pelajaran
Menyanyi
memperkenalkan
sendiri.

Aktiviti Pembelajaran

Catatan

lagu 1 Guru memaparkan lirik


diri

lagu yang digubal dari

BBB:
Powerpoint

jingle bell.
2 Guru meminta murid
menyanyi

bersama- Teknik:

Nyayian

sama.
3 Guru meminta murid EMK: TMK
untuk menyanyi lagu
tersebut
memperkenalkan

untuk
diri

sendiri secara bergilirgilir.


4 Guru memperkenalkan
diri sendiri.
Langkah 1
(4 minit)

Peraturan:

1 Guru

memberitahu BBB:
murid untuk mematuhi Slaid

arahan

guru

dan Powerpoint

peraturan yang telah


ditetapkan oleh guru.

Langkah 2
(15 minit)

Soalan Berkenalan / Ice


Breaking

1 Guru

menayangkan BBB:
slaid Powerpoint yang Soalan
mengandungi

empat

soalan.
2 Guru mengarah murid
untuk

memilih

Teknik:
Soal Jawab

daripada 4 soalan itu


dan menyalin soalan
itu di kertas kosong.
3 Murid-murid
diminta
untuk memberi kertas
itu

kepada

bersebelahan.
4 Murid diminta

kawan
untuk

berdiri untuk menjawab


soalan dalam kertas itu
secara bergilir.

Penutup
(3 minit)

Lagu:

1 Guru memberi murid BBB:


menyanyi sekali lagi Slaid
Powerpoint

lagu yang telah diajar.


2 Guru
memberitahu Teknik:
sekali lagi bahawa Nyayian
peraturan kelas yang
telah ditetapkan.

Peraturan:

15. Refleksi:
i. 20 orang murid telah dapat memperkenalkan diri dengan baik.
ii.
4 orang murid bersifat pemalu dan mereka malu untuk bercakap kuat.
iii. Murid dapat mengetahui nama guru.