Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

Mata Pelajaran
Tarikh
Kelas
Jumlah Pelajar
Masa
Tema
Tajuk
Nilai
Standard Kandungan
Standard
pembelajaran
Objektif pembelajaran

Aktiviti P&P

Pendidikan Moral
23 Februari 2016 (Selasa)
4 Delima
6 orang
12.30 pm 1.30 pm
Bertanggungjawab
Bertanggungjawab sesama jiran
3. Bertanggungjawab
3.1 Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran
3.1.1 menjelaskan peranan sebagai jiran
3.1.2 membincangkan kepentingan peranan sebagai jiran
Kognitif:
1.Menyatakan empat contoh peranan sebagai jiran
2.Menyatakan dua kepentingan peranan sebagai jiran.
Afektif:
1.Menyedari kepentingan peranan sebagai jiran
2.Menceritakan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian
Perlakuan:
1.Melaksanakan tugas untuk menjamin keselamatan sesama
jiran.
2.Bersiap sedia melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran.
1) Guru meminta murid melengkapkan lembaran kerja (teka
silang kata).
2) Guru menerangkan maksud bertanggungjawab.
3) Guru menayangkan video dan bersoal jawab dengan murid.
4) Guru menjelaskan kepentingan mengamalkan nilai
bertanggungjawab dalam hidup kejiranan.
5) Guru memberikan gambar dan meminta murid membina ayat
berdasarkan gambar yang telah diberi

Pengisian Kurikulum

Teknik
Bahan Bantu Belajar
Pengetahuan Sedia
Ada

1) Ilmu :
2) Nilai: Bertanggungjawab, baik hati, hormat, kerjasama
3) EMK: Kreatif dan Inovatif, Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
Sumbangsaran,perbincangan, latih tubi,teka silang kata
Video, gambar, lembaran teka silang kata
Murid mempunyai rasa tanggungjawab dalam hidup berjiran

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PM)

LANGKAH

ISI PELAJARAN

Set induksi

Lembaran kerja

(10 minit)

teka silang kata

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN
1. Guru mengedarkan lembaran kerja
(teka silang kata pada murid-murid.

CATATAN
BBM:
-

2. Murid melengkapkan lembaran kerja


teka silang kata dengan betul.

Lembaran
kerja teka
silang kata

3. Guru mengaitkan lembaran kerja teka


silang kata dengan isi pelajaran
mengenai nilai bertanggungjawab
Langkah 1
(15 minit)

- Maksud
bertanggungjawab

1. Guru bersoal jawab dengan murid


tentang maksud bertanggungjawab

- Kesanggupan diri
seseorang untuk
memikul dan
melaksanakan tugas
serta kewajipan
dengan sempurna.

2. Guru menerangkan maksud


bertanggungjawab.

- Pengajaran nilai
bertanggungjawab

Langkah 2
(15 minit)

Menghuraikan
kepentingan peranan
sebagai jiran.
Guru memberikan
lembaran kerja
gambar beserta peta
buih.

3. Guru menayangkan video yang


berkaitan dengan nilai bertanggungjawab

BBM:
-

Video
KBAT
( peta
buih )

4.Guru bercerita mengenai peranan


sebagai jiran.

1.Guru menjelaskan kepentingan


peranan sebagi jiran
2. Guru memberikan lembaran kerja
kepada murid.
3. Guru mengedarkan lembaran kerja
peranan sebagai jiran serta peta buih

Penerangan
Bersoal jawab

untuk dilengkapkan.
4. Murid melengkapkan peta buih yang
diberikan.

Langkah 3
( 15 minit)

Melengkapkan tempat
kosong pada petikan.
(lembaran kerja)

Penutup
( 5 minit)

Rumusan PdP

Cari dan bulatkan jawapan di bawah.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja


kepada murid dalam buku teks
muka surat 22.
2. Guru menerangkan tugasan yang
perlu disiapkan oleh murid.
3. Guru memberi contoh jawapan pada
lembaran kerja yang telah diberikan.
4. Guru membimbing murid mengisi
tempat kosong dalam petikan.
1. Guru membuat rumusan tentang
kepentingan bersikap
bertanggungjawab dalam hidup
berjiran dan perlunya mengamalkan
sikap bertanggungjawab dalam
kehidupan berjiran.

BBM:

Gambar
Perkataan

Bersoal jawab
penerangan

TOLONG

BERTANGG
UNGJAWAB

BANTU

SOPAN

JIRAN

SEJAHTERA

Tindakan
saya
sebagai
jiran apabila
rumah jiran
dimasuki
pencuri.

Tindakan
saya
sebagai
jiran
apabila
rumah jiran
terbakar

Tindakan
saya
sebagai
jiran
apabila
jiran
bergaduh

Anda mungkin juga menyukai