Anda di halaman 1dari 10

BORANG SKEMA PENILAIAN SERTA

WAJARAN MARKAH

BORANG PENILAIAN DALAM HASIL KERJA BIDANG MENGGAMBAR


Nama

Kelas

Bidang

: MENGGAMBAR

Jantina

Teknik

Tarikh: ..

MARKAH

100

: ..

Nama sekolah : ...

BIL

1.

2.

ASPEK
PEMARKAHAN

MARKAH

WAJARAN

PERINCIAN KRITERIA PEMARKAHAN

KREATIVITI
GUBAHAN /
OLAHAN

Struktur

10

Ruang dan posisi

10

Pemilihan media yang sesuai dengan tajuk.

Pengaplikasian alat dan bahan dengan baik

MEDIA

Penggunaan alatan yang betul

10
10
10

3.

APLIKASI ASAS
SENI REKA

Unsur Seni

Rupa
Bentuk
Warna
Ruang

10

Prinsip Rekaan

4.

KEKEMASAN
DAN
KEASLIAN

Harmoni
Kontras
Penegasan
Keseimbangan
Kepelbagaian
Kesatuan

Keseimbangan karya.
Hasil karya kemas dan menarik.

10

20

5.

SIKAP DAN
SAHSIAH

GRED PENCAPAIAN MURID

10

Sikap dan sahsiah diri

PENCAPAIAN
JUMLAH

MARKAH

GRED

CEMERLANG

80 - 100%

BAIK

60 79%

MEMUASKAN

40 59%

SEDERHANA

16 39%

LEMAH

0 15

100 markah

BORANG PENILAIAN MURID

Nama

Kelas

Bidang

: MENGGAMBAR

Jantina

Teknik

Tarikh

MARKAH

Nama Sekolah :

Bil.
1.

2.

3.

Kriteria yang diukur


Penggunaan alatan/bahan
Mengenal alat/bahan
Penggunaan alat/bahan dengan baik.
Pengolahan idea
Kemahiran berfikir secara kreatif dan
kritis(KBKK).
Imaginasi yang baik.
Kekemasan
Keseimbangan karya.

Tahap

Ulasan

4.

5.

Hasil karya kemas dan menarik.

Kreativiti
Mempelbagaikan gaya persembahan.
Sangat kreatif dalam penggunaan media.
Pengaplikasian aspek seni
Bentuk
Rupa
Keseimbangan
Warna
Harmoni

JUMLAH

/ 25

Tandatangan guru:

..

BORANG PEMERHATIAN DAN PEMARKAHAN PENILAIAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ____
BIDANG : MENGGAMBAR
(5 MARKAH)SAHSIAH

APRESIASI
SENI
(15 MARKAH)

EKSPRESI
KREATIF
(30 MARKAH)

PERSEPSI
ESTETIK

(25 MARKAH)APLIKASI SENI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAMA MURID

(20 MARKAH)

BIL

KRITERIA
JUMLAH
MARKAH
(100
MARKAH)

20
21
22

SKEMA PEMARKAHAN DAN PENILAIAN DUNIA SENI VISUAL


KEMAHIRAN YANG DINILAI
PERSEPSI ESTETIK (20
MARKAH)
Unsur seni
Prinsip rekaan
APLIKASI SENI (25 MARKAH)
Mengenal dan
menyatakan jenis-jenis
media
Mengetahui
penggunaan media,
teknik dan proses
dalam penghasilan
karya
EKSPRESI KREATIF (30
MARKAH)
Memilih dan
memanipulasi bahan
secara kreatif
Menggunakan unsur
seni dan prinsip rekaan
dalam penghasilan
karya.
APRESIASI SENI (15 MARKAH)

CEMERLANG
(16 20 MARKAH)

INDIKATOR PRESTASI DAN PENILAIAN


SEDERHANA
(8 15 MARKAH)

LEMAH
(1 7 MARKAH)

Mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
Cemerlang
( 18 - 25 Markah)

Sederhana
( 8 17 Markah)

Lemah
(1 - 7 Markah)

Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Cemerlang
( 21 - 30 Markah)

Sederhana
( 11 20 Markah)

Lemah
( 1 10 Markah)

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam


menghasilkan karya seni

Cemerlang
( 11 15 Markah )

Sederhana
( 6 10 Markah )

Lemah
( 1 5 Markah )

Mempamerkan karya
yang dihasilkan
Menceritakan karya
sendiri secara lisan
Menghargai karya
sendiri dan rakan
SIKAP DAN SAHSIAH (5
Markah)

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam


menghasilkan karya seni.
Cemerlang
(4 - 5 Markah)

Sederhana
(2 3 Markah)
Komitmen dan kolaborasi terhadap tugasan

Lemah
(1 7 Markah)

Anda mungkin juga menyukai