Anda di halaman 1dari 9

MODUL NOTA BERPANDU

BAB 3: KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

SUBTAJUK

KK

3.1 PENGENALAN
3.2 KERAJAAN AGRARIA
3.3 KERAJAAN MARITIM
3.4 KESIMPULAN

3.1

PENGENALAN

1.1 Lengkapkan carta di bawah berkenaan dengan Kerajaan Awal di Asia Tenggara.(m/s 32)
Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Kerajaan Maritim

Kerajaan Agraria

(i) ___________________

(i) ________________

(ii) ___________________

(ii) ________________

(iii)___________________
(iv) ___________________
(v) ___________________

3.2

Kerajaan Agraria (rujuk m/s 33 )


Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

1
Kerajaan agraria merupakan sebuah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan (a)
______________. Kerajaan ini terletak di kawasan (b) ________________, di (c) ________________
dan

di

kawasan(d)________________.

Masyarakat

agraria

menjalankan

kegiatan

(e)

___________,(f)___________________dan (g) _______________. Hasil pertanian utama ialah (h)


___________,(i)______________dan (j) _______________.
Masyarakat

agraria

PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

membina

(k) ______________dan(l)
18

______________

untuk

MODUL NOTA BERPANDU

menjalankan kegiatan pertanian dan menternak binatang. Pemerintah memainkan peranan penting
dalam pembinaan ini serta bertanggungjawab menguruskannya. Dua buah kerajaan agraria di Asia
Tenggara ialah
(m) ______________dan(n) ______________.
Kerjasama antara pemerintah dengan rakyat dalam mengembangkan bidang pertanian serta
kemahiran pembinaan (o) ______________dan(p) ______________telah berjaya memajukan kedua dua
buah kerajaan tersebut.

Kerajaan Agraria. ( Lengkapkan carta di bawah )


Kerajaan Agraria

(a) Persamaan : Ekonomi berasaskan ____________________________

(b) Kerajaan Funan

(c) Kerajaan Angkor


(i). Tahun diasaskan:______________

(i) Tahun diasaskan:______________

( ii) Pusat Kerajaan:_______________

(ii) Pusat Kerajaan:_______________

(iii) Pembinaan:__________________

(iii) Pembinaan:__________________
(iv) Raja terkenal:________________

Ciri-ciri

(iv) Raja terkenal:________________


(v) Gelaran Raja:________________

(v) Gelaran Raja:________________

(vi) Kawasan pertanian:___________

(vi) Kawasan pertanian:___________

(vii) Zaman Kegemilangan:_________

(vii) Zaman Kegemilangan:_________

MAKSUD BARAY : ( RUJUK M/S 34)


MAKSUD KURUNG BNAM: (M/S 34)

(d) Persamaan
(i) Agama _________________.(Bukti agama
ini di Angkor:_____________ )
19
(ii) Pemerintah : ____________________
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

MODUL NOTA BERPANDU

Tanda dan namakan lokasi kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara ( Rujuk peta Asia Tenggara di bawah )

3.3

Kerajaan Maritim (rujuk m/s 34 -35 )


Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

1
Kerajaan maritim terletak di kawasan (a) _______________________dan menjalankan kegiatan
yang berkaitan dengan (b) ________________. (c) ________________ merupakan kegiatan terpenting
dalam kerajaan ini dan(d) ________________menjadi laluan utamanya. Selain itu, menjalankan
kegiatan (e) ___________,(f)___________________dan (g) _______________. Hasil aktiviti
membuat (h) ___________dan (i) _______________turut dijalankan.
Pusat pentadbiran kerajaan maritim tertumpu di kawasan (j) ____________. (k) ______________
muncul sebagai pusat perdagangan di kuala sungai. Pelabuhan tersebut di lengkapi pelbagai
kemudahan seperti (l) ______________, (m) ________________,(n)___________________dan (o)
_____________________. Dalam urusan perdagangan Kerajaan maritim berfungsi sebagai (p)
______________. Iaitu sebagai pusat (q) _____________________ dari kawasan pendalaman dan
pulau-pulau yang berhampiran.
Kegiatan perdagangan dijalankan di pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pelabuhan
20
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

MODUL NOTA BERPANDU

(r) ______________. Masyarakat maritim juga mahir membuat (s) ______________serta menguasai
(t) _________________. Dengan kemahiran ini, pedagang dari kerajaan maritim mampu belayar hingga
ke (u) ______________
Nyatakan ciri-ciri Kerajaan Maritim di bawah :
CIRI-CIRI KERAJAAN MARITIM
CIRI-CIRI

CHAMPA

CHIH TU

SRIVIJAYA

PENGASAS

TAHUN DIASAS

PUSAT
PENTADBIRAN/
PELABUHAN
RAJA TERKENAL
DAN GELARAN
PEMBINAAN

PENGARUH

PEMBANTU
PENTADBIRAN

BARANG
DAGANGAN

21
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

KEDAH TUA

SRIVIJAYA

MODUL NOTA BERPANDU

PERDAGANGAN

UNDANG-UNDANG MANU

GELARAN DEVARAJA

RAJA DI GUNUNG DAN MAHARAJA DI


PULAU

CANDI

TASIK TONLE SAP

KEAMANAN, SEMANGAT BERMASYARAKAT, KESETIAAN SERTA BERSATU PADU DAN


HARMONI MERUPAKAN PERKARA PENTING DALAM PEMERINTAHAN NEGARA.

22
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

MODUL NOTA BERPANDU

1. Lengkapkan jadual di bawah.

Kerajaan Awal Asia Tenggara

Maksud kerajaan Agraria

Maksud kerajaan Maritim

(B.Teks m/s: 33)

(B.Teks m/s: 34)

Contoh Kerajaan
i.

Contoh Kerajaan

(B.Teks m/s: 32)

i.

ii.

ii.
iii.
iv.
v.

23
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

(B.Teks m/s: 36-41)

MODUL NOTA BERPANDU

2. Nyatakan kerajaan berdasarkan ciri-ciri yang disediakan.


a. Kerajaan terawal di Asia Tenggara
(B.Teks m/s: 33)

b. Membina baray untuk kemudahan


pertaniannya
(B.Teks m/s: 33)

c. Pelabuhan terkenal Inderapura


(B.Teks m/s: 36)

d. Turut dikenali sebagai Tanah Merah


(B.Teks m/s: 37)

e. Mempunyai tiga bahagian pentadbiran


iaitu pentadbiran diraja, ketenteraan dan
daerah.
(B.Teks m/s:38)

f. Turut dikenali sebagai Kataha atau


Che-Cha.
(B.Teks m/s: 39)
24
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

MODUL NOTA BERPANDU

g. Pentadbiran berasaskan undang-undang


Manu.
(B.Teks m/s: 41)
C. Padankan ruangan A dan B

B
Champa

Raja pertama Kaundinya


(B.Teks m/s: 33)
Kegemilangan semasa
Suryavarman II (B.Teks
m/s:33)

Majapahit

Kedah Tua

Diterajui oleh Bhadravarnom


(B.Teks m/s: 36)

Srivijaya

Pengasasnya Raja Guatama


(B.Teks m/s:37)

Funan

Kegemilangan dibuktikan oleh


penemuan wang perak semasa
Sultan al-Mutawakil.
(B.Teks m/s: 39)
Diasaskan oleh Raden Wijaya
(B.Teks m/s: 41)

Chih Tu

Rajanya dianggap sebagai Raja


di Gunung dan Maharaja di
Pulau.

Angkor

(B.Teks m/s: 38)

25
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ

MODUL NOTA BERPANDU

D. Nyatakan istilah bagi ciri-ciri yang dihuraikan.

a. Bermaksud Raja-Raja Gunung.


(B.Teks m/s:34)

b. Kolam air besar untuk sistem


Perairan.
(B.Teks m/s: 34)

c. Menggambarkan kebesaran seorang


Raja iaitu mempunyai kuasa sakti,
Berkuasa mutlak dan bersifat ketuhanan
(B.Teks m/s:38)

d. Wakil dewa untuk memimpin manusia


(B.Teks m/s: 41)

26
PANEL PERUNDING SEJARAH JPNJ