Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS TUANKU BAINUN


BUKIT MERTAJAM

KERTAS KERJA
PROGRAM BINA INSAN GURU
FASA 6
TAJUK:
LAWATAN BENCHMARKING
BERSAMA GURU CEMERLANG

TEMPAT :
SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR PONGSU 34300, BAGAN SERAI, PERAK
TARIKH :
07 MARCH 2016
ANJURAN :
KELAS PPG ABILAN KHAS FEB 2013 ( SEMESTER 8 )
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
KAMPUS TUANKU BAINUN
BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG
BIG FASA 6/ 2016

1.0 PENGENALAN
Program Bina Insan Guru merupakan satu program yang dirangka khas bagi
memenuhi keperluan Program Pensiswazahan Guru ( PPG ) yang digubal khusus
bertemakan konsep pembinaan insan guru dan peranan serta tanggungjawab seorang
guru.
Melalui Program Bina Insan Guru ini, pelajar juga dapat menunjukkan ciri- ciri
insan yang berakhlak mulia, meningkatkan semangat berpasukan dan mengamalkan
hidup bersepakat, meningkatkan ketahanan fizikal, mental dan sebagainya. Melalui
program BIG Fasa 6 ini,

guru-guru PPG Ambilan Khas Feb 2013 telah bersetuju

memilih Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu, Bagan Serai, Perak sebagai tempat untuk
melaksanakan program BIG pada kali ini. Pemilihan Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu
sebagai tempat melaksanakan aktiviti kali ini adalah kerana sekolah tersebut
mempunyai seorang Guru Cemerlang Pra Sekolah. Ia dipersetujui kerana bertepatan
dengan tajuk yang diberikan bagi menjayakan Program BIG Fasa 6 ini iaitu Lawatan
Benchmarking bersama Guru Cemerlang.
Oleh yang demikian, melalui aktiviti yang dirancang pelajar dapat mengenal diri,
mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah
pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan, sekaligus dapat melahirkan
guru- guru yang memiliki kemantapan sahsiah yang dan kuasa profesional yang tinggi
serta bersedia serta mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dalam arus
globalisasi.

BIG FASA 6/ 2016

2.0 RASIONAL
Program Bina Insan Guru ( BIG ) Fasa 6 ini adalah lawatan Benchmarking bersama
guru cemerlang ke sekolah yang telah dipilih. Oleh yang demikian,setiap pelajar
berpeluang untuk menjana idea bagi meningkatkan lagi mutu PdP. Selain itu ilmu yang
akan diperolehi daripada lawatan ini dapat diaplilkasikan di sekolah masing-masing.

3.0 OBJEKTIF
Objektif pelaksanaan Program Bina Insan Guru ( BIG ) fasa 6 adalah seperti berikut:
3.1 Memenuhi sukatan pelajaran Bina Insan Guru.
3.2 Memberikan penglibatan aktif kepada guru sepanjang melaksanakan
program yang dirancang.
3.3 Meningkatkan kemahiran interpersonal di kalangan guru.
3.4 Merapatkan hubungan silaturahim antara guru guru pelatih.
3.5 Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada guru melalui
aktiviti yang dijalankan.
3.6 Mengaplikasikan kemahiran,pengetahuan dan pengalaman yang
berguna di bidang keguruan melalui ceramah yang disampaikan.
.
4.0 KUMPULAN SASARAN
Program ini melibatkan 19 orang guru dari Kelas TESL, Sains, Pendidikan Jasmani dan
Matematik Program Pensiswazahan Guru ( PPG ) Ambilan Khas Feb 2013 dari Institut
Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
5.0 KAEDAH PELAKSANAAN
Pelaksanaan program ini akan memfokuskan kepada

ceramah

yang akan

disampaikan oleh Guru Cemerlang. Selain itu, semua guru Program Pensiswazahan

BIG FASA 6/ 2016

Guru juga akan berpeluang melihat inovasi yang telah dilaksanakan oleh Guru
Cemerlang dalam PdP beliau.
Slot seterusnya ialah melaksanakan refleksi BIG bagi fasa 1 hingga 6 diantara semua
guru PPG Ambilan Khas Feb 2013, dengan bimbingan pensyarah pembimbing.

6.0 BUTIRAN PELAKSANAAN PROGRAM


Nama Program :
LAWATAN BENCHMARKING BERSAMA GURU CEMERLANG
Tempat :
SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR PONGSU, 34300 BAGAN SERAI, PERAK.
Tarikh:
07 March 2016
Masa:
8.00 pagi 2.00 petang
Sasaran:
19 pelajar dari Kelas TESL, Sains, Pendidikan Jasmani dan Matematik
Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Khas Feb 2013 dari
Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun,
Bukit Mertajam Pulau Pinang.
7.0 JAWATANKUASA KERJA PROGRAM
JAWATANKUASA INDUK

BIG FASA 6/ 2016

Pengerusi

: Tn. Hj. Yeop bin Hj. Mat


( Guru Besar Sek.Keb.Alor Pongsu )

Naib Pengerusi

: Pn. Noor Asiah binti Mat Noor@Sidek


( PK Petang Sek. Keb. Alor Pongsu)
En. Azri bin Ariffin
( PK Hal Ehwal Murid Sek. Keb. Alor Pongsu)
Pn. Rosmizaroni binti Azizan
(PK Kokurikulum Sek. Keb. Alor Pongsu)
Pn. Narsiah binti Mohamed
(PK Pendidikan Khas)

Pensyarah Pembimbing

: Tn. Hj. Mohd Zahir bin Nasir

Pengerusi

: En. Mohammad Yusri bin Sharipudin

Naib Pengerusi

: En. Suhaimi bin Sulaiman

Setiausaha

: Pn. Nur Afni Haniza binti Shaidan

Bendahari

: En. Irwan Firdaus bin Hashim

JAWATANKUASA PELAKSANA

Siaraya/PA Sistem

BIG FASA 6/ 2016

: En. Mohamad Liza bin Md Saad

Juruacara

: En. Mior Shahril bin Mohd Wazid

Bacaan Doa & Kerohanian

: En. Ampuani@Azmei bin Jawa

AJK Brosur & Buku Program

: Pn. Safarina bt. Zainol


Pn. Jayamani Raman

AJK Pendaftaran

: Pn. Sivakami a/p Muthusamy


Pn. Wan Sari bt. Hj. Zainal Abidin

AJK Dokumentasi

: En. Mohd Husni bin Abd Wahab


Pn. Siti Salmah bt. Abd Aziz

Pengangkutan

: En. Mohammad Afizie bin Abu Seman

Keselamatan

: Pn. Khairani bt. Mohd Room

AJK Makanan & Minuman

: Pn. Norhayati bt. Abd Hadi


Pn. Gaureswari a/p Ramachandran

AJK Hadiah & Cenderahati

: Pn. Noormaizura bt. Khamis@Kamaruddin


Pn. Siti Zuraida bt. Abdul Rahman

8.0 TENTATIF PROGRAM


8.00 a.m

: Pendaftaran peserta
Sarapan pagi

BIG FASA 6/ 2016

9.00 a.m

: Ceramah 1
BERSAMA GURU CEMERLANG
Pn. Noradilah binti Hj. Nain

10.00 a.m
10.30 a.m

: Rehat
Ceramah 2
Bengkel BAHAN INOVASI GURU CEMERLANG

11.30 p.m

: Refleksi BIG Fasa 1 - 6


: Perasmian Penutup BIG Fasa 6
: Penyampaian Cenderahati

1.00 p.m

: Jamuan / solat Zohor

2.00 p.m

: Bersurai

9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 6

BIG FASA 6/ 2016

KELAS AMBILAN KHAS FEB 2013 IPGM KAMPUS TUANKU BAINUN

PENDAPATAN

JUMLAH

Baki BIG Fasa 5

RM 180.00

1. Hadiah,Cenderahati dan

RM 100.00

RM 285.00

Sijil
2. Banner
3. Brosur/Dokumentasi
4. Sarapan pagi

RM 80.00

Kutipan Guru
PPG Ambilan
Khas Feb 2013
( RM 15 x 19 )

PERBELANJAAN

JUMLAH

(25 orang x RM 2.00)

RM 20.00

5. Makan T/Hari
(25 orang x RM 4.00)

RM 50.00
RM 100.00

6. Belian runcit/lain-lain
RM 115.00

JUMLAH
PENDAPATAN

ANGGARAN
RM 465.00

PERBELANJAAN

RM 465.00

10.0 SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN

BIL
1

NAMA PELAJAR
AMPUANI @ AZMEI BIN JAWA
BIG FASA 6/ 2016

KUMPULAN
PJK
8

NO K/P
660810-12-5061

NO TELEFON
018-4714753

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GOURESWARI A/P RAMACHANDRAN


IRWAN FIRDAUS BIN HASHIM
JAYAMANI RAMAN
KHAIRANI BINTI MOHD ROOM
MIOR SHAHRIL BIN MOHD WAZID
MOHAMAD LIZA BIN MD SAAD
MOHAMMAD AFIZIE BIN ABU SEMAN
MOHAMMAD YUSRI BIN SHARIPUDIN
MUHD HUSNI BIN ABD WAHAB
NOOR MAIZURA BT KHAMIS @ KAMARUDDIN
NORHAYATI BINTI ABD. HADI
NUR AFNI HANIZA BINTI SHAIDAN
SAFARINA BINTI ZAINOL
SITI SALMAH BINTI ABD AZIZ
SITI ZURAIDA BINTI ABDUL RAHMAN
SIVAKAMI A/P MUTHUSAMY
SUHAIMI BIN SULAIMAN
WAN SARI BINTI ZAINAL ABIDIN

TESL
PJK
MATE
TESL
TESL
MATE
PJK
PJK
MATE
SAINS
TESL
SAINS
MATE
TESL
TESL
TESL
PJK
TESL

770223-02-5442
820624-09-5129
780111-06-5430
760913-07-5114
810711-08-6555
740304-07-5305
810214-09-5119
840120-09-5027
811026-02-5361
730113-02-5488
751216-08-6454
821127-02-5642
791220-07-5412
770324-02-5820
740328-08-6236
7001200-05-5434
711024-08-5311
720906-10-5462

016-4136392
017-4640376
012-4255149
013-4465423
013-4778635
017-4722109
012-4650117
011-36001008
012-5930655
0194409945
019-4256818
012-4857455
010-7940447
013-4047434
018-956374
016-4419801
012-5705696
017-5606706

11.0 PENUTUP
Pelaksanaan program ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna kepada
semua pihak yang terlibat khususnya kepada pelajar Program Pensiswazahan Guru
(PPG) Ambilan Khas Feb 2013 untuk diaplikasikan dan diterapkan di dalam Profesion
Keguruan.

Disediakan Oleh:
BIG FASA 6/ 2016

Disemak Oleh:
9

...

(PN. NUR AFNI HANIZA BT. SHAIDAN)

(TN. HJ. MOHD ZAHIR B. NASIR)

Setiausaha,

Pensyarah Unit Kokurikulum,

Program BIG Fasa 6

IPGKTB

BIG FASA 6/ 2016

10