Anda di halaman 1dari 3

KATA TANYA

1) Digunakan untuk membentuk ayat Tanya


2) Terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu :
a) Kata ganti Tanya
b) Kata keterangan Tanya
c) Kata bilangan Tanya
3) Kata tanya mesti diikuti oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat Tanya
4) Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat
5) Contoh:
a) Apakah nama kucing kamu?

Kata Tanya
Apa
Berapa
Mana
Siapa

Pengunaannya
Digunakan untuk menanya namaa)
benda atau binatang
b)
Digunakan untuk menanya
c)
bilangan
d)
Digunakan untuk menanyakan
manusia, binatang, benda,
tempat
Digunakan untuk menanyakan
orang

Bagaimana

Digunakan untuk menanyakan


cara atau keadaan

Bila

Digunakan untuk menanyakan


masa

Mengapa

Digunakan untuk menanyakan


sebab
Digunakan untuk menanya
sebab

Kenapa

Ayat Contoh
Apakah nama kucing
kamu?
Itu apa?
Baju ini berapaharga?
Kertas di dalam kotak
ada berapa keeping?
e) Di manakah kamu tinggal?
f) Pulau ledang terletak
di mana?
g) Siapakah nama adik
kamu?
h) Engkau ini siapa?
i) Bagaimanakah keadaan
emak kamu?
j) Bagaimanakah membuat
nasi tomato?
k) Bilakah kamu sampai?
l) Bilakah acara itu
berlangsung?
m) Mengapakah merea
bergaduh?
n) Kenapakah kamu gagal
dalam ujian?

KATA SENDI NAMA


Sendi Nama

Tugas/contoh

di

Menunjukkan tempat (di pejabat)Menunjukan perbuatan (dipukul, dicuci)

ke

Menunjukkan tempat atau arah tujuan (ke Indonesia)


Menunjukkan waktu (dari petang hingga ke malam)

dari

Menunjukkan tempat atau arah datangMenunjukkan waktu atau masa

kepada

Menunjukkan sasaran/ditujukan
Menunjukkan bahagian sesuatu
Menunjukkan perubahan keadaan

daripada

Menunjukkan punca (cadangan daripada Perdana Menteri)


Menunjukkan sumber atau asal sesuatu (dibuat daripada bunga)
Menunjukkan perbandingan (lebih banyak daripada)

pada

Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan (Layang-layang tersangut pada


arial televisyen)
Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu (barang itu ada pada
saya)
Menunjukkan keterangan waktu ((bermula pada tengah malam)

untuk

Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu)


Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan (pelamin itu untuk mempelai
sahaja)

bagi

Menunjukkan kegunaan sesuatu (kegunaan tuas bagi mengangkat kubah


masjid)
Derma bagi pelarian Afghanistan itu dilarikan orang.

demi

Menunjukkan tujuan
Menunjukkan urutan
Menegaskan sesuatu

tentang

Menunjukkan rujukan

dengan

Menunjukkan turut serta


Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan
Menunjukkan benda yang digunakan
Menunjukkan persamaan

sejak, semenjak

Menjadi penanda waktu atau masa

terhadap

Menunjukkan rujukan yang tentu

oleh

Menunjukkan pembuat dalam ayat pasifMenunjukkan sebab

akan

Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif

hingga, sampai

Menunjukkan had masa atau peringkat

seperti, bagai, umpama, laksana, bak

Menunjukkan perbandingan