Anda di halaman 1dari 16

Lampiran 4

sPeCt Bidang/Unit Fizik Akhir Tahun 2013


Alat Semakan Program Sekolah

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan


Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar)
1
2
3

Eliminate
(Hapuskan)

Budaya pemikiran aras rendah

Raise
(Tambah)
3

Program Kecemerlangan Sekolah Yang


Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Cabaran)
1

Ekspektasi ibu bapa terhadap


sekolah tinggi
Pengaruh persekitaran yang tidak
sihat

Reduce
(Kurangkan)

Create
(Wujudkan)
5

Teknik Menjawab
Pecutan Gemilang (Intensive Care
Coaching)

Program Mentor-Mentee

Kelas tambahan

Gerak gempur

Sustain (Kekalkan)
No.1
No.2
No 4

Lampiran 4
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
BIDANG: BIASISWA
(S)KEKUATAN:
S1- Semua guru biasiswa bersemangat tinggi dalam
membantu murid-murid yang layak mendapat
bantuan biasiswa
S2- Sokongan yang padu diberikan oleh pihak sekolah,
ibubapa dan pihak bank (Bank Simpanan NasionalBSN)
S3- Jadual pengeluaran wang biasiswa ditampal di dalam
setiap kelas dan juga di dalam Bilik HEM untuk
rujukan murid
S4- Mendapant kerjasama daripada Jawatankuasa HEM,
Ketua Pembantu Tadbir, Guru Data dan Guru
Tingkatan dalam mengenalpasti murid yang
berkelayakan.

(W)KELEMAHAN:
W1- Sikap sesetengah murid yang tidak
mematuhi peraturan mengisi borang
permohonan dengan lengkap dan betul
W2- Sesetengah murid tidak peka terhadap
promosi/iklan tawaran biasiswa
W3- Sikap segelintir Guru Tingkatan yang
kurang peka terhadap keperluan
biasiswa oleh sesetengah pelajar di
dalam kelas masing-masing.
W4- Kelewatan borang permohonan
dikembalikan semula kepada
jawatankuasa biasiswa sekolah untuk
penapisan

(O)PELUANG:
O1- Mendapat kerjasama daripada pihak BSN untuk
membuka akaun secara berkelompok bagi penerima
biasiswa yang baru
O2 Setiap aktiviti kelolaan jawatankuasa biasiswa mendapat
sokongan daripada dan pihak sekolah

Strategi SO
1. Meningkatkan jumlah permohonan yang lengkap
untuk di hantar sebagai permohonan biasiswa
BKP.
2. Penglibatan PIBG untuk meningkatkan bilangan
penerima Biasiswa yang layak

Strategi WO

(C)CABARAN:

Strategi SC

Strategi WC
1. Menggunakan pengaruh PIBG yang
akan membantu mengenalpasti
pelajar yang akan dipilih dan
kelayakan mereka

Dalaman

Luaran

C1- Murid-murid tidak mengembalikan semula


Boring permohonan yang diisi kepada Guru Tingkatan
C2- Sistem Maklumat Murid (SMM) yang tidak lengkap
Dan format yang tidak sepadan apabila
Penggabungan dilakukan di peringkat jabatan

1. Memastikan proses permohonan berjalan


lancar dan borang dihantar lengkap pada
tarikh yang di tetapkan.
2. Mendapatkan bantuan daripada PIBG

1. Meningkatkan jumlah permohonan


yang lengkap untuk di hantar sebagai
permohonan biasiswa BKP dengan
kerjasama PIBG dan ibu bapa.

Lampiran 4

PELAN STRATEGIK SEKOLAH


TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SMK PUTRA PERDANA
Bidang/Unit Biasiswa

Teras Strategik

Isu-Isu
Strategik

Strategi

Pelan Tindakan

KPI

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

(Berdasarkan 4
teras strategik)

(Huraian isu/masalah
tentang BK atau fungsi
organisasi)

(Berdasarkan 11
anjakan PPPM atau
fungsi
organisasi/SWOC)

(Berdasarkan
25 101inisiatif atau
pelan tindakan di
JPN/PPD)

(Pernyataan
indikator yang
boleh diukur)

Meningkatkan
bilangan murid
melengkapkan
permohonan dan
berjaya memohon
biasiswa BKP

Murid tidak
melengkapkan maklumat
peribadi dan senarai
semak borang

Memastikan bilangan
murid melengkapkan
permohonan dan berjaya
memohon biasiswa BKP
dengan kerjasama
antara guru,
pentadbir, dan murid

Meningkatkan jumlah
permohonan yang
berjaya dihantar dengan
kerjasama antara guru,
pentadbir dan murid.

Meningkatkan
peratus
permohonan
yang lengkap

45%

60%

75%

100%

Borang permohonan
Lewat dihantar
kepada guru
biasiswa

Murid tidak menghantar


borang pada masa yang
ditetapkan untuk
permohonan

Memastikan
penghantaran borang
Pada masa yang
ditetapkan

Meningkatkan pertus
penghantaran borang
tepat pada masanya.

Meningkatkan
peratus
permohonan
dihantar

45%

60%

75%

100%

Lampiran 4

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2015
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kualiti sekolah


KPI Pengarah/PPD/Sek Pencapaian Murid Dalam Peperiksaan Berdasarkan GPS : SPM(6.07) PBS(

Sektor/PPD/Sekolah SMK PUTRA PERDANA


Bidang/Unit Biasiswa
Strategi
Bil

Program/Projek

1 Program bantulah

Mereka

2 Promosi biasiswa

Meningkatkan peratus
Objektif

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Meningkatkan
bilangan
murid
yang
berkelayakan
mendapat
bantuan
biasiswa

Guru
Penolong
Kanan
HEM, Guru
Biasiswa
dan Guru
Tingkatan

Bulan Januari
Hingga April

RM 0

100% murid layak


Menerima biasiswa
berjaya menghantar
boring permohonan
Menjelang tahun
2015

45%

100%

Meningkatkan
kesedaran
pelajar
tentang
hak
mereka

Guru
Penolong
Kanan
HEM, Guru
Biasiswa
dan Guru

Januari- April

Kos:
RM 0

100% borang
Permohonan berjaya
Diisi dengan
lengkap dan
dikembalikan
kepada

45%

100%

Lampiran 4
Bil

Program/Projek

Objektif

sebagai
penerima
yang layak.

Tanggungjawab

Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

Tingkatan

KPI

TOV

Sasaran

Jawatankuasa
biasiswa

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah SMK Putra Perdana
Bidang/Unit Biasiswa
Program/Projek Program Bantulah Mereka

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03
5

Lampiran 4
Objektif Meningkatkan bilangan murid yang berkelayakan mendapat bantuan

biasiswa
Tarikh/Tempoh Januari hingga April
Kumpulan Sasaran Semua Murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5
Tanggungjawab Guru Penolong Kanan HEM, Guru Biasiswa

dan Guru Tingkatan


Proses Kerja -Penyusunan masa perjumpaan
-Membuat kertas kerja
-Melantik AJK
-menyediakan bahan
-menjalankan aktiviti
-laporan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan
Penambah- program (semasa dan akan datang).
baikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
6

Lampiran 4
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan
kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan
dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

Lampiran 4

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


SMK Putra Perdana
Biasiswa
Borang permohonan Lewat dihantar kepada guru biasiswa

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang hak mereka sebagai penerima


yang layak.

Tarikh/Tempoh Januari hingga April


Kumpulan Sasaran Semua Murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5
Tanggungjawab Guru Penolong Kanan HEM, Guru Biasiswa

dan Guru Tingkatan


Proses Kerja -Penyusunan masa perjumpaan
-Membuat kertas kerja
-Melantik AJK
-menyediakan bahan
-menjalankan aktiviti
-laporan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Pemantauan
Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan
Penambah- program (semasa dan akan datang).
baikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:
8

Lampiran 4
Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan
kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan
dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

Lampiran 4
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah SMK Putra Perdana
Bidang/Unit Fizik
Program/Projek P&P BERKESAN : FASA AKHIR
Gerak Gempur Mata Pelajaran

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Objektif 1.1 Memberi bimbingan kepada murid - murid yang akan menduduki peperiksaan SPM.
1.2 Menggunakan kepakaran Guru pemeriksa dan semua Guru Terlatih yang mempunyai komitmen tinggi untuk
meningkatkan pencapaian murid
1.3 Mengenalpasti potensi sebenar murid dan membantu mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam
peperiksaan SPM
1.4 Meningkatkan GPS fizik dengan nilai 2%
Tarikh/Tempoh
Semua pelajar yang mengambil kertas fizik tingkatan 5
Kumpulan Sasaran Jun
Tanggungjawab PK Akademik/SU Kurikulum/KP/Guru MP
Proses Kerja -Penyusunan jadual aktiviti
-Membuat kertas kerja
-Melantik AJK
-menyediakan bahan gerak gempur
-menjalankan aktiviti
-laporan
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Kekangan
Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

10

Lampiran 4

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan
Penambah- program (semasa dan akan datang).
baikan
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 3:
1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan ruangan
kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai. Semua catatan
dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.

11

Lampiran 4

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


SMK Putra Perdana
Panitia Fizik
Pecutan Gemilang (Intervensi Care Coaching)
Meningkatkan bilangan A dan A+ dalam SPM
Ogos - Oktober tahun 2014
Pelajar terpilih Fizik 2014
Guru Mata Pelajaran
1. Pemilihan calon Gemilang
2. Penjadualan Kelas
3. Pelaksanaan Kelas Gemilang

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan
baikan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

12

Lampiran 4

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


SMK Putra Perdana
Panitia Fizik
Program Mentor-Mentee
Meningkatkan kemahiran bimbingan murid secara diskusi antara murid dalam kumpulan kecil
Januari - November tahun 2014
Semua murid Fizik 2014
Guru Mata Pelajaran
1. Membina modul
2. Melatih Mentor
3. Mengedar dan membuat latihan bersama mentee

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


Penambah- Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan
baikan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

13

Lampiran 4
REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2013
Sektor/PPD/Sekolah Sektor Jaminan Kualiti
Bidang/Unit Fizik
Bil

Program/Projek

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian Keberkesanan
Program

Teknik Menjawab

September
tahun 2013

12.11.2013

Peningkatan peratus
lulus dalam Peperiksaan
Percubaan SPM .

Kelas Tambahan

Januari
November
tahun 2013

12.11.2013

Program MentorMentee

Januari
November
tahun 2013

12.11.2013

Murid berusaha dalam


setiap aktiviti dan
peratus lulus murid
meningkat.
Murid saling membantu
memberi tunjuk ajar
kepada rakan yang
lemah.

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04
Catatan

Teknik Menjawab ini perlu


diadakan lebih awal
supaya murid dapat fokus
dan bersedia sepenuhnya.
Murid perlu membuat
latihan bimbingan selalu.

Boleh diteruskan pada


tahun 2014.

Murid perlu berkomunikasi


dua hala bersama mentor

Boleh diteruskan pada


tahun 2014.

Boleh diteruskan pada


tahun 2014.

Tarikh:

14

Lampiran 4

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


MISI Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
VISI
Memenuhi Aspirasi Negara
Sektor/PPD/Sekolah SMK Putra Perdana
Bidang/Unit Panitia
Sasaran Prestasi
Matlamat/Objektif
KPI
TOV 2014 2015 2016
Meningkatkan
Meningkatkan peratus
pembelajaran murid
lulus bagi Matematik
76.7% 81.7% 86.7% 91.7%
Tambahan SPM
sebanyak 5 %
Meningkatkan prestasi
GPS Matematik
Tambahan SPM
sebanyak 5%

6.87

6.52

6.19

5.88

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera

Inisiatif/Tindakan,
Program/Projek
Teknik Menjawab, Kelas
7 Pagi, Program
Mentor-Mentee
,Pecutan Gemilang
(Intensive Care
Coaching)
Modul Semangat
Belajar, Program
Belajar Tanpa Guru /
Guru Muda

2014

JADUAL 5
JPS/SJK-PS/05

Prestasi Sebenar
2015 2016
Catatan

Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

15

Lampiran 4

16

Anda mungkin juga menyukai