Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN MINGGUAN

FASA ORIENTASI
PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)
Bil

Perkara

Keterangan

1
2
3
4
5

Tarikh
Masa
Bidang
Aspek
Objektif

Aktiviti

Penilaian

Refleksi

5 APRIL 2016
7.30 pagi- 8.30 pagi
Pengetahuan Am
Pengurusan Kokurikulum
Guru baharu mengetahui:
1. Pengurusan dan pengendalian aktiviti kokurikulum
2. Aspek lain yang berkaitan
1. Guru baru diberikan taklimat oleh mentor mengenai
pengurusan kokurikulum.
2. Mentor dan guru baru mengadakan perbincangan dan
maklum balas.
Penerangan yang jelas, tidak mengelirukan serta mudah
difahami.
Pendedahan tentang pengurusan kurikulum khususnya
berkenaan pengurusan dan pengendalian aktiviti kokurikulum
serta aspek lain yang berkaitan agar guru baru dapat
memahami dan bersedia untuk melaksana tugas-tugas
pengurusan sekolah..

Disemak Oleh :
.
(Mentor Guru Baharu)