Anda di halaman 1dari 1

SAW KUAN CHE

940503-89-5011

P5A

Jadual Spesifikasi Ujian Pendidikan Moral Tahun 5


Jenis Soalan

Soalan Aneka Pilihan

Soalan Subjektif

Standard Kandungan

S1

S3

S6

3
1

S7

setempat yang berjasa

anggota masyarakat setempat yang

S2

anggota masyarakat setempat yang


berjasa
Jumlah

10

berjasa
4.1.5 Mengamalkan sikap menghargai

S4

S9

11

4.1.4 Menceritakan perasaan apabila


memberi penghargaan kepada

Jumlah

menghargai anggota masyarakat

Mencipta

4.1.3 Menjelaskan kepentingan

Menilai

S8

Menganalisi
s
Mengaplikas
i
Memahami

S5

Mengingati

Mencipta

berjasa

Menilai

anggota masyarakat setempat yang

Menganalisi
s
Mengaplikas
i
Memahami

4.1.2 Menerangkan cara menghargai

Mengingati

setempat yang berjasa

Mencipta

4.1.1 Mengenali anggota masyarakat

Menilai

Standard Pembelajaran

Menganalisi
s
Mengaplikas
i
Memahami

setempat yang berjasa

Aras Taksonomi Bloom


Mengingati

4.1 Menghargai anggota masyarakat

Soalan Esei

1
S

12
0

12