Anda di halaman 1dari 2

Guru yang mempunyai personality yang baik dapat mewujudkan suasana

kelas yang harmoni sekaligus merapatkan hubungan antara guru dan


murid
Guru yang baik akan cuba membina hubungan diantara guru dan ibu
bapa pelajar agar mudah untuk memantau prestasi pelajar.
Guru yang baik akan berbincang sesame guru lain untuk membantu
meningkatkan prestasi pelajar dan untuk menyelesaikan masalah
Bersikap adil dengan semua pelajar tanpa mengira jantina,agama dan
kaum juga dapat membantu mengeratkan hubungan antara guru dan
pelajar.
Merahsiakan maklumat peribadi pelajar agar pelajar dapat meluahkan
masalah-masalah kepada guru mereka tanpa bimbang masalah tersebut
akan diketahui oleh orang lain

Menyampaikan maklumat-maklumat pelajar kepada ibu bapa


misalnya pencapaian akedemik agar ibu bapa turut tahu akan
prestasi anak mereka di sekolah.
Mengelakkan diri daripada melakukan sebarang perbuatan
yang dapat menghakis kepercayaan ibu bapa terhadap guru.
Memupuk sikap dan nilai murni dalam diri pelajar berdasarkan
5 prinsip rukun negara.
Tidak melakukan apa-apa perbuatan atau percakapan yang
boleh menjatuhkan imej guru lain agar tidak berlaku
perbalahan di kalangan guru itu sendiri.
Menjadi ahli persatuan guru-guru