Anda di halaman 1dari 2

MINIT CURAI

1.

Nama

2.

Guru
Jawatan

: Guru

3.

Perkara

4.

Tarikh

: Taklimat
Pelaksanaan
saringan Program LINUS 2.0
2016
: 4 Mac 2016

5.

Tempat

: Pusat

6.

Anjuran

Bintangor
: PPD Meradong

7.

Pengerusi

8.

Bahan-bahan yang diedarkan :

Unit

: Kurikulum

Mas

: 2.30 petang

9.

Sumber

SK.

Bandar

Kertas Saringan 1

Catatan Minit :

Mulai tahun 2016 saringan diputuskan seperti berikut:


o 2 saringan bagi LBM, LBI dan numerasi iaitu saringan 1 dan
o
o

saringan 2.
LBI sahaja yang mempunyai 2 saringan bagi tahun 1, 2 dan 3.
LBM dan numerasi pula hanya tahun 3 sahaja yang

mempunyai 2 saringan.
Bagi tahun 1 dan 2, LBM dan numerasi hanya saringan 2

sahaja.
LBM, LBI dan numerasi masih mengekalkan saringan lisan /

bacaan dan bertulis seperti tahun sebelumnya.


Program DLP, instrument lisan dan bertulis numerasi adalah

dalam bahasa inggeris.


Saringan khas LBI tahun 4 mempunyai 2 saringan berbentuk

saringan lisan dan bertulis.


Tarikh Pelaksanaan Saringan LINUS 2.0 Tahun 2016
Perkara
Saringan 1
Saringan 2
Saringan Lisan
1-31 Mac 2016
1-30 Ogos 2016
Saringan Bertulis
3-15 April 2016
18-30 September
Kemasukan Data
Dalam Portal

17-29 April 2016

2016
2-14 Oktober 2016


Tarikh Pelaksanaan Saringan Khas LBI
Perkara
Saringan 1
Saringan 2
Saringan Lisan
8-13 Mei 2016
14-19 Ogos 2016
Saringan Bertulis
15-20 Mei 2016
21-26 Ogos 2016
Kemasukan Data
22-27 Mei 2016
28 Ogos -2

Dalam Portal
September 2016
PPD Meradong
o Perlu untuk membuat ujian saringan 1 untuk LBM,
o

Numerasi tahun 1 dan 2


Gunakan kertas saringan yang lepas atau membuat kertas

o
o

ujian saringan yang sesuai.


Keputusan saringan hanya di peringkat sekolah.
Keputusan tidak perlu dimasukkan dalam portal NKRA.

Tindakan Susulan :
10
.

Memaklumkan pelaksanaan saringan Program LINUS 2.0 kepada

pihak sekolah.
Mengagihkan bahan edaran kepada guru.
o Kertas saringan

Disediakan Oleh,

Disahkan Oleh,

..
(

)
Penyelaras LINUS 2.0

)
Guru Besar