Anda di halaman 1dari 1

Tarikh : 12.01.

2015

Hari : Isnin
Pengajian Am
Tingkatan 6 Atas 1
Tajuk : Carta Pai Berbanding

Objektif : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran semua pelajar dapat :


1. Mengemukakan 3 ciri utama carta pai Berbanding
2. Mengenalpasti bentuk asas Carta Pai Berbanding.
3. Mengetahui cara-cara melukis Carta Pai Berbanding yang betul.
4. Melukis Jadual utk Carta Pai Berbanding berdasarkan kepada data
dalam soalan yang diberi.
Isi Pelajaran : Melukis Carta Pai Berbanding
Aktiviti :

1. Pengenalan kepada bentuk asas carta pai berbanding


2. Penerangan kepada cara-cara untuk melukis carta pai
berbanding yang betul.
3. Sesi soal jawab mengenai masalah yang berkaitan dengan carta
pai mudah berbanding
4. Penjelasan dan penerangan kepada masalah / soalan yang
berkaitan dengan carta pai berbanding.
5. Latihan melukis carta pai berbanding berdasarkan data yang
diberikan dalam petikan soalan.

Nilai :

Berusaha dan bekerjasama

KBKK:

Pelajar dapat menukarkan maklumat dari bentuk prosa kepada


bentuk grafik carta pai berbanding.

Refleksi :

Anda mungkin juga menyukai