Anda di halaman 1dari 32

1.

0 PENGENALAN
Olahraga ialah satu aktiviti fizikal yang bersifat saingan. Ia merangkumi beberapa acara
berlainan yang berasaskan kepada pergerakan-pergerakan semula jadi seperti berlari,
melompat dan membaling. Bentuk awal olahraga yang dikelolakan secara tersusun telah
dikenali berlaku pada zaman klasikal terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Sepertiman kita
tahu, olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden Pertama di Athens dalam tahun
1896dan kewujudan IAAF (Pertubuhan Olahraga Amator Antarabangsa) dalam tahun
1912. Sejak itu, program olahraga telah diubahsuaikan dan diperkembangkan secara
berterusan.
Menurut sejarah, kali pertama lari berganti-ganti diadakan ialah pada akhir abad
ke-19 di Amerika Syarikat dan dihasilkan oleh dua orang peminat olahraga dari
Universiti Pennysylavania, iaitu Frank Ellis dan Laussat Geyelin. Mereka memulakan
larian ini untuk jarak metrik dengan satu pasukan terdiri daripada empat orang pelari.
Seorang pelari akan berlari sejauh (402.34) iaitu suku batudengan membawa baton
untuk diterima oleh rakannya. Pelari pertama, kedua,ketiga dan keempat akan berlari
pada jarak yang sama. Terdapat dua pasukan yang mengambil bahagian dalam
pertandingan yang diadakan pada tahun 1893.Sejak itu lari berganti-ganti terus menjadi
pertandingan yang menarik danmendapat sambutan ramai.
Lari berganti-ganti merupakan satu-satunya acara berpasukan atau berkumpulan
dalam sukan olahraga. Ada acara untuk peserta lelaki dan ada juga acara untuk peserta
wanita. Dalam sesuatu perjumpaan olahraga, acara lari berganti-ganti sering menjadi
tumpuan ramai sama ada pada pihak peserta atau pun penonton. Lari berganti-ganti
juga adalah satu acara yang paling menarik dalam bidang trek dan padang. Biasanya,
acara lari berganti-ganti 4 x 100 meter dan 4x 400 meter disusun pada akhir program
sebagai kemuncak di mana penonton dapat menikmati kehandalan pasukan-pasukan
yang bertanding dalam suatu pertentangan hebat dan segi kederasan dan kemahiran
penukaran baton. Pasukan yang menang dalam acara ini hanya dapat dikesan selepas
keputusan terakhir disebarkan sebab ada kemungkinan baton terjatuh, pelari-pelari
menerima baton luar daripada zon terhad untuk penukaran baton atau pembatalan yang
lain. Dalam keadaan ini, pasukan ynag mempunyai keempat-empat pelari yang pantas
dengan hantaran yang tidak baik akan ditewaskan oleh pasukan lain di mana pelaripelarinya mempunyai kepantasan sederhana sahaja tetapi hantaran mereka licin dan
baik. Oleh kerana teknik larian telah dipelajari, maka pelari-pelari perlu diajar kemahiran-

kemahiran ansur maju dalam teknik menerima dan memberi baton.Susunan pelari-pelari
mengikut kualiti masing-masing perlu diambil kira Synchronisation antara keempatempat atlet sangat penting sebab ini akan memastikan kelicinan dalam teknik penukaran
baton yang baik bila mereka sampai ke peringkat pertandingan. Atlet juga perlu
mengetahui aspek-aspek kognitif dan psikomotor supaya latihan menjadi lebih
bermakna kepada mereka. Mereka juga mesti teguh dan berlatih bersungguh-sungguh
sebab acara ini perlu penyelarasan keempat-empat pelari untuk mencapai kejayaan.

P E R A L ATA N

2.0 PERALATAN

Kasut
Nombor
Peserta
Blok
Permulaan
Ukuran
Balapan
Pakaian

3.0 FASA- FASA KEMAHIRAN


3.1 Gaya memegang baton
Baton boleh dipegang dalam beberapa cara mengikut keselesaan pelari
berkenaan . Bagi pelari pertama yang akan memulakan larian ,cara
memegang yang sering digunakan ditunjukan pada rajah di bawah :

3.2 Gaya dan Teknik Bertukan Baton


Perhatian utama guru hendaklah diberi kepada pengajaran pertukaran baton yang
cekap dan pemahaman prinsip-prinsip asas dalam perlumbaan lari berganti-ganti. Para
pelajar sekolah hendaklah didedahkan kepada teknik asas memberi dan menerima
baton. Peluang pembelajaran ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keseronokan
mereka apabila mereka mengambil bahagian dalam latihan olahraga.

Teknik Penukaran Baton


Terdapat dua teknik utama yang digunakan semasa penukaran baton iaitu:
a) Pergerakan ke atas (upsweep)
b) Pergerakan ke bawah (downsweep)

Pergerakan ke atas (upsweep)

Dalam teknik ini, pembawa baton akan menghantar baton kepada penerima baton
dengan menghayunkannya dari bawah ke atas.

Baton akan ditolak seberapa jauh yang boleh ke tangan penerima baton. Tapak
tangan penerima baton menghadap ke bawah.

Penerima baton akan memegang baton tersebut di antara ruang berbentuk V yang
dibentuk ibu jari dan jari kelingkingnya.

Pergerakan ke bawah (downsweep)

Dalam teknik ini, pembawa baton akan menghantar baton kepada penerima baton
dengan menghayunkannya dari atas ke bawah.

Tapak tangan penerima baton menghadap ke atas. Apabila baton dihantar


kepadanya, dia perlu memegang 1/3 daripada bahagian atas baton tersebut.

3.3. GAYA PENUKARAN BATON


Pada amnya terdapat tiga gaya penukaran baton iaitu gaya selang-seli tanpa pandang,
gaya selang seli cara pandang dan cara pandang (4x400m).
Aliran Penukaran Baton
Dalam gaya selang-seli, aliran baton adalah KANAN-KIRI-KANAN-KIRI. Pelari pertama
akan membawa baton tangan kanan. Pelari kedua berdiri di bahagian luar lorong
menerima baton dengan tangan kiri. Pelari ketiga berdiri di bahagian dalam lorong,
menerima baton dengan tangan kanan. Pelari keempat pula berdiri di bahagian luar
lorong dan menerima baton dengan tangan kiri.
Gaya selang seli cara pandang

Gaya ini biasanya diamalkan oleh pelari-pelari dalam acara lari berganti-ganti
4x400meter.

Penerima baton akan menoleh ke belakang dan memerhatikan pemberian baton


kepadanya.

Gaya selang seli tanpa pandang

Gaya ini biasanya diamalkan oleh pelari-pelari dalam acara lari berganti-ganti
4x100meter.

Mengikut gaya ini, pelari pertama dan ketiga dikehendaki membawa baton dengan
tangan kiri, pelari kedua dan keempat pula menerima dan membawa baton dengan
tangan kanan.

Semasa penukaran baton berlaku, penerima baton tidak menoleh ke belakang.


Pembawa baton akan memberi isyarat supaya penerima baton yang berada di
hadapannya akan menghulurkan tangan ke belakang untuk menerima baton.

3.4 GAYA PERSEDIAAN DALAM PENERIMAAN BATON

Peserta yang sedang menunggu dalam zon pertukaran baton dan bersedia untuk
menerima baton boleh menggunakan dua gaya persediaan yang biasa digunakan
seperti berikut:

(a)

(b)

3.5 ZON PENUKARAN BATON


Untuk semua acara lari berganti-ganti, penukaran baton mesti dilakukan di dalam zon
penukaran baton yang panjangnya 20 meter.Untuk acara 4x100 meter, satu zon pecutan
sepanjang 10 meter dibenarkan dan mendahului zon penukaran baton. Zon ini
digunakan untuk pelari memulakan larian bila pembawa baton menghampiri titik tanda.
Dalam kata lain,penerima baton akan membuat satu tandaan (check mark) yang
jaraknya lebih kurang 15-18 tapak kaki ke belakang garisan mula zon penukaran baton.

Cara memberi baton

Kepantasan larian dikekalkan semasa memberi baton.

Beri isyarat kepada penerima.

Hulurkan baton dengan tangan yang lurus.

Perhatikan tangan penerima dan letakkan bahagian hujung baton ke dalam tangan
penerima.

Cara menerima baton

Selalu berada dalam keadaan sedia.

Menoleh untuk memandang pelari yang membawa baton.

Sediakan tandaan. Berlepas dengan pantas sebaik sahaja pelari yang membawa
baton sampai di tandaan itu. Jangan menoleh ke belakang semasa berlari (gaya
tanpa pandan).

Hulurkan tangan lurus ke belakang apabila mendengar isyarat daripada pelari yang
membawa baton.

Pegang baton dengan erat di bahagian pangkalnya.

Semasa dan selepas penukaran baton

Sekiranya baton yang dibawa terjatuh semasa melakukan pertukaran, pembawa


baton yang berkenaan dikehendaki mengutip baton yang terjatuh itu semula dan
memberikannya kepada pelari yang menunggu.

Pemberi baton perlulah berlari di tepi penerima baton semasa penukaran baton
untuk mengelakkan pertembungan sesame sendiri.

Sebelum dan/atau selepas menyerahkan baton, pemberi baton hendaklah berada


dalam zon atau lorong masing-masing sehingga balapan tidak berhalangan supaya
tidak menghalang peserta-peserta lain.

3.6 PANDUAN MENGATUR PELARI-PELARI (4X100METER)

Pelari pertama

Dapat memulakan larian dengan baik.

Pantas berlari di bahagian selekoh tetapi mungkin seorang yang kurang cekap
semasa menerima baton.

Pelari kedua

Merupakan pelari yang terpantas di bahagian lurus.

Cekap menerima dan memberi baton dengan tangan kirinya.

Pelari ketiga

Pantas berlari di bahagian selekoh.

Cekap menerima dan memberi baton dengan tangan kanannya.

Pelari keempat

Tidak semestinya seorang pelari yang terpantas di dalam pasukannya.

Pantas berlari di bahagian lurus.

Merupakan pelari yang penuh keazaman dan tenang. Ciri-ciri ini amat perlu kerana
pelari ini mungkin terpaksa mengejar atau dikejar oleh pelari-pelari daripada
pasukan lawan.

4.0 PERATURAN-PERATURAN

Baton hendaklah dipegang sepanjang larian. Jika terlepas, ia hendaklah diambil


balik oleh atlit yang menjatuhkannya. Beliau boleh meninggalkan lorongnya untuk
mengutip baton tadi asalkan tindakan ini tidak mengurangkan jarak yang patut
dihabiskannya dan tidak mengganggu atlit lain.

Baton hendaklah diserah di dalam zon pernukaran baton. Kedudukan baton yang
akan menjadi pemutus dan bukannya kedudukan tubuh. Pertukaran baton di luar
zon penukaran akan mengakibatkan pembatalan.

Peserta yang secara sengaja mengganggu peserta lain dengan melintas keluar dari
lorongnya setelah selesai menyerahkan batonnya akan mengakibatkan pasukannya
dibatalkan.

Bantuan dengan mendorong atau cara lain juga akan menyebabkan pembatalan.

4.0 LATIHAN ANSUR MAJU


Langkah-Langkah Ansur Maju
Beberapa lngkah ansur maju perlu dititikberatkan dalam acara lari berganti-ganti .
dibawah ini beberapa aktiviti diikuti langkah ansur maju yang perlu dijalankan untuk atlit
beraksi lebih cemerlang :
1

Gaya Memegang baton

Gaya permulaan Larian

Cara Menukar Baton

Zon Pertukaran Baton

Aktiviti : Gaya memegang Baton


I.

Genggaman

Ansur maju
1

Genggaman bebas

Genggaman baton secara bebas

Butir-butir mengajar

Gunakan jari-jari untuk menggeggam

ii

Genggaman di hujung di tengah dan di pangkal baton

Genggaman dengan cara yang betul


Butiran mengajar
i

Rapatkan jari-jari kecuali ibu jari membentuk V menghala kebawah

ii

Letakan baton di antara bentuk V

iii

Genggam baton dibahagian hujung.

Genggaman baton yang betul


Aktiviti : gaya permulaan larian
Ansur maju
1

Lompat ketinting (menentukan kaki yang kuat)

Butiran mengajar
i

Kaki sebelah di bengkokkan sebelah lagi lurus

ii

Lompat guna bebola kaki

iii

Ulang beberapa kali

Rajah 13 :Lompat ketinting

Duduk dekam (tanpa Blok)


a.)Cara menempatkan tapak kaki

Butiran mengajar:

Hujung jari kaki hadapan betul-betul di belakang garisan

ii

Gunakan kaki yang kuat dihadapan

iii

Hujung jari kaki yang kuat selari di belakang tumit

iv

Angkat kaki depan, letak betul-betul diluruh perut tapak kaki yang
kuat.

Angkat kaki yang kuat, letak hujung jari selari dengan belakang
tumit kaki tidak kuat

Cara menempatkan tapak kaki tanpa blok


b)

gaya kegarisan

Butiran mengajar

letakkan kaki yang tidak dominan di hadapan

ii

kaki yang dominan letakan di belakang

iii

lakukan (i) dan (ii) seperti aktiviti di 2 (a).

iv

Bengkokkan lutut , bwa berat badan kehadapan

Lutut selri dengan hujung jari kaki di hadapan

vi

Jarak lutut dan kaki dihadapan ialah satu tapak tangan

vii

Tangan di buka seluas bahu

viii

Buka jari dan mencecah bumi

ix

Genggam baton tanpa menyentuh tanah

Kepala relek , mata tumpu ke satu titik sejarak satu meter


kehadapan

Rajah 15 :Gaya kegarisan tanpa blok


c)

Gaya sedia.

Butiran mengajar:

Kepala menunduk angkat punggung

ii

Kedua-dua tangan lurus dan masih seluas bahu

iii

Pinggang dan punggung lebih tinggi dripada paras kepala dan bahu

iv

Sudut lutut di kaki hadapan dalam 90 darjah

Sudut lutut dikaki belakang dalam 100 darjah

vi

Tangan sebagai sokongan

Rajah 16 :Gaya sedia tanpa blok


d

Gaya Berlepas

Butiran mengajar:

Hanyunan tangan kencang dan pantas

ii

Tekanan kaki sama berat dan serentak.

iii

Rerus meluru ke hadapan

iv

Badan condong ke hadapan , lutut di angkat tinggi.

Gaya berlepas tanpa blok


3

Duduk dekam dengan blok


a

Cara menempatkan blok

Butiran mengajar :
i

Jarak hadapan bahagian blok dengan garisan antara 30 cm


hingga 50 cm

ii

Jarak bahagian belakang blok dengan bahagian hadapan


bergantung kepada gaya dekam seseorang atlit .

iii

Pasang blok dengan ketat .

Rajah 18 : Cara menempatkan blok permulaan


b)

Kedudukan ke garisan

Letakkan kaki yang kuat di belakang dan sebelah lagi di hadapan

ii

Kaki di hadapan selaras dengan lutut kaki di belakang

iii

Luruskan kedua-dua tangan semasa menyokong berat badan

iv

Buka tangan seluas bahu

Letakan kedua-dua tangan di belakang garisan

vi

Buka jari tangan bebas

vii

Genggam baton tanpa menyentuh tanah , tetapi jari masih menyokong

viii

Mata pandang satu titik yang jaraknya satu meter kehadapan.

Kedudukan kegarisan dengan blok


b

Kedudukan sedia

Butiran mengajar :
i

Kedudukan lutut kaki di hadapan lebih kurang 90 darjah dari aras bumi ,
lutut kaki belakang lebih kurang 120 darjah dari aras bumi.

ii

Pinggang lebih tinggi dari bahu

iii

Bahu lebih tinggi daripada kepala

iv

Tangan diluruskan

Kepala masih kedudukan seperti dalam aktiviti ke garisan

vi

Tekan kedua-dua kaki dengan kuat pada blok permulaan

vii

Kedudukan mata sama seperti dalam kedudukan ke garisan

Rajah 20 : Kedudukan sedia dengan blok


d)

Kedudukan berlepas

Butiran mengajar:
i)

Tolak blok permulaan dengan kuat dan pantas dengan kedua-dua kaki

ii)

Bergerak lurus ke hadapan

iii)

Condongkan badan , mata masih ada titik tumpuan

iv)

Hayunan tangan sekuat yang boleh untuk membantu pelepasan

v)

Jarak langkah pertama secara sederhana

Rajah 21 :Kedudukan berlepas


1.

Hayunan tangan semasa berlari


Ansur-ansur maju :
a) Menghayun tangan dengan kedudukan berlunjur (tanpa
baton)

Butiran mengajar :
i)

Bengkokkan siku 90 darjah , tangan disisi badan

ii)

Hayun tangan ,jari-jari tangan tidak menyentuh lantai

iii)

Badan condong kehadapan

iv)

Bawa siku jauh ke belakang

Aktiviti menghayun tangan


d)

Kedudukan berlepas

Butiran mengajar:
i)

Tolak blok permukaan dengan kuat dan pantas dengan kedua-dua kaki

ii)

Bergerak lurus ke hadapan

iii)

Condongkan badan , mata masih ada titik tumpuan.

iv)

Hayunan tangan sekuat yang boleh untuk membantu perlepasan

v)

Jarak langkah pertama secara sederhana

2.

Hayunan tangan semasa berlari


Ansur-ansur maju :
a) Menghayun tangan dengan kedudukan berlunjur ( tanpa
baton)
Butiran mengajar :
i)

Bengkokkan siku 90 darjah , tangan di sisi badan

ii)

Hayunkan tangan , jari-jari tangan tidak menyentuh lantai.

iii)

Badan condong ke hadapan

iv)

Bawa siku jauh ke belakang

b) Menghayun tangan dengan baton sambil berdiri (statik)


Butiran mengajar :
i)

Berdiri dengan sebelah kaki di hadapan dan sebelah lagi di belakang.

ii)

Badan condong kehadapan sedikit

iii)

Bengkok siku 90 darjah , tangan di sisi badan

iv)

Hayunkan tangan , jari tidak melepasi bahu

v)

Tolak siku ke belakang sejauh yang mungkin

Menghayun tangan dengan memegang baton

3.

Ketinggian lutut semasa berlari


Ansur-ansur maju :
a)

Lari setempat.

Butiran mengajar :
i)

Lompat berselang seli , lutut diangkat setinggi yang boleh

ii)

Mulakan dengan perlahan-lahan diikuti dengan pantas

Perhatian
Lakukan berulang-ulang

:Larian Setempat
b)

Lari Skip

Butiran Mengajar :
i)

Melonjak dengan bebola kaki dibelakang , jangkau menggunakan kaki di


hadapan sejauh mungkin

ii)

Lutut kaki dibelakang dikuncikan semasa melonjak ,lutut kaki dihadapan


diangkat setinggi boleh

iii)

Kuatkan hayunan tangan semasa melonjak .

:larian Skip
c) Menglangkah dengan melepasi halangan 0.5 meter
Butiran mengajar :
i)

Angkat lutut setinggi yang bolehdan jangkau ke hadapan sejauh yang


boleh .

ii)

Hayunkan tangan dengan kuat

Melangkah dengan melepasi halangan


Aktiviti :Cara Menukarkan Baton ( dari bawah ke atas )
Ansur-ansur maju :
a)

Menghantar tanpa baton (statik)

Butiran mengajar :
i)

Hayun kaki sepantas yang boleh.

ii)

Semasa tangan lurus disisi badan ,hulurkan tangan ke hadapan

iii)

Separas pinggang (45 darjah) sepantas yang boleh.

iv)

Condongkan badan sedikit.

v)

Sebelah kaki dibelakang dan sebelah lagi dihadapan.

menghantar tanpa baton (static)


b)

Menerima tanpa baton (statik)

Butiran mengajar:
i)

hayun tangan sepantas yang boleh

ii)

kemudian luruskan siku ,jari-jari menhala ke bawah

iii)

Ketika tangan disisi badan,hayunkan tangan ke belakang

iv)

Sepantas yang boleh separas pinggang

v)

Tapak tangan dibuka dan menghala ke bawah

vi)

Rapatkan jari-jari kecuali ibu jari untuk membenyuk huruf V

vii)

Ibujari menghala ke arah badan

viii)

Tangan sentiasa lurus dan tidak di goyang-goyangkan

menerima tanpa baton (statik)


c)

Menghantar dan menerima tanpa baton (berpasangan) secara


statik.

Butiran mengajar :
i)

A berdiri di hadapan kanan B di belakang kiri dalam jarak satu meter,

ii)

Berdiri dengan sebelah kaki dihadapan dan sebelah kaki di belakang.

iii)

Condong badan sedikit.

iv)

Hayun tangan sepantas yang boleh

v)

A segera meluruskan tangan kiri dan menghulurkan ke belakang

vi)

Separas pinggang apabila mendapat isyarat up daripada B

vii)

Jari-jari A dirapatkan kecuali ibujari yang membentuk V

viii)

Menghala kebawah.Ibujari menghala kebadan

ix)

B dengan segera meluruskan tangan kanan dan menghulur kehadapan


lalu memukul tapak tangan A dari bawah ke atas.

x)

Kaki di belakang B ikut lajak

Menghantar dan menerima baton (dengan alat) secara statik


Peringatan:
1.

Lakukan beberapa kali dan ubah kedudukan B sebagai penerima dan A


sebagai penghantar

1.

Bagi aktiviti menghantar dan menerima tanpa baton secara dinamik


a)

Ulang butir-butir mengajar di atas

b)

Satu kumpulan empat orang.

d)

Pelari pertama dan ketiga mengunakan tangan kanan manakala


Pelari kedua dan keempat menggunakan tangan kiri

e)

Berlari perlahan-lahan, setiap pelari akan bergilir-gilir memukul


Tapak tangan pelari di hadapannya

f)

Pelari pertama akan memukul tangan pelari kedua , kemudian


Pelari pertama akan berlari ke hadapan pelari keempat

g)

Seterusnya pelari kedua memukul tapak tangan pelari ketiga dan


pelari kedua akan berlari kehadapan pelari pertama tadi.

h)

Lakukan aktiviti itu berulang-ulang sehingga tamat dalam jarak 20


meter.

Menghantar dan menerima tanpa baton


d)

Menghantar dan menerima baton (dengan alat) secara statik


- berpasangan

Butiran mengajar
i)

Hayun tangan sepantas yang boleh ,penerima berdiri dihadapan


Kanan dan pemberi berdiri di belakang kiri atau sebaliknya.

iv)

ii)

Badan condong ke hadapan

iii)

Pemberi memberi isyarat up kepada penerima

Penerima meluruskan tangan dan menghulurkan ke belakang


separas pinggang tanpa melihat tanpa melihat .

v)

Jari-jari penerima di rapatkan kecuali ibu jari ,untuk membentuk V


Menghala ke bawah

vi)

Pemberi meluruskan tangan dan menghulurkan baton dari bawah


Sehingga memasuki bentuk V (diantara ibu jari dan jari telunjuk)
Penerima

vii)

Penerima memegang baton yang berhampiran pegangan pemberi


menggunakan jari telunjuk dan ibu jari kemudian di Bantu jari-jari
y
ang lain .

viii)

Pemberi lepaskan baton setelah baton itu ditarik oleh penerima

ix)

Pastikan kedua-dua pelari menggunakan tangan yang berbeza.

x)

Kaki di belakang pemberi ikut lajak

Menghantar dan menerima baton (static)


Perhatian:

1.

Lakukan aktiviti di atas berulang-ulang dimana kedua-dua pelari bergilirgilir kedudukan

2.

Aktiviti menghantar dan menerima baton (dengan alat) secara dinamik :


a) Secara empat orang, berdiri dalam jarak satu meter bagi setiap
pelari .
b) Ulang butir-butir mengajar di atas (d)
c) Lari perlahan-lahan, setiap pelari bergilir-gilir menghantar dan
menerima baton

Larian beberapa langkah mesti dilakukan kepada pelari seterusnya.


a

Pelari keempat akan meletakan baton diatas tanah setelah menerima


baton ,perlari pertama akan mengutip baton semula dan mengulangi
aktiviti menghantar dan menerima baton.

Lakukan aktiviti ini dalam jarak 30 meter.

:menghantar dan menerima baton (dinamik)


2

Aktiviti berlari dalam jarak 20 meter bagi setiap perserta.


a

Ulang butir-butir mengajar di atas.

Berlari dalam jarak 20 meter


Aktiviti :Larian di selekoh

Ansur-ansur maju:
1.

Berjalan laju dalam jarak 20 meter.

Butiran mengajar :
i

Berjalan sedekat mungkin dengan garisan dalam lorong yang


digunakan.

ii

Hayun tangan kanan laju ,manakala tangan kiri di hayun dengan


perlahan

iii

Panjangkan langkah kanan ,pendekkan langkah kaki kiri

iv

Angkat lutut setinggi yang boleh

Condongkan badan

vi

Mata pandang 3 hingga 5 meter kehadapan.

Berjalan laju di selekoh 20 meter


Peringatan:
1.

Ulang aktiviti di atas beberapa kali

Aktiviti-aktiviti lain:
a

berlari pecut (20 hingga 30 meter)


i

Ulang butir-buir diatas (1)

ii

Lakukan beberapa kali.

Berlari pecut di selekoh


b

Berlari biasa jarak 20 meter diikuti lari pecut 30-50 meter


i

Ulang butir-butir mengajar (1)

ii

Lakukan beberapa kali.

:Berlari dalam jarak 20 meter dan diikuti lari pecut


c

Berlari sambil mengejar pasangan dan cuba cuit sebelum sampai


ke tandaan 30 meter:
i

Ulang butir-butir mengajar di atas (1)

ii

Lakukan beberapa kali

Berlari sambil mencuit pasangan


Perhatian :
1.

Ansur-ansur maju di atas boleh juga di gunakan untuk larian di lorong


lurus.Butir-butir mengajarnya seperti di bawah :
i

Hayunkan tangan sepantas yang boleh.

ii)

Melangkah dengan kaki di belakang menolak,angkat lutut kaki


dihadapan setinggi yang boleh dan jangkau sejauh yang dapat

iii)

Condongkan badan

iv)

mata pandang pada satu titik tumpuan dalam jarak dua hingga
tiga meter kehadapan.

Larian dilorong lurus

Aktiviti :Zon pertukaran Baton


Ansur-ansur maju :
1.

Tanda zon permulaan.

Butiran mengajar :
i

Gunakan tapak kaki untuk membuat jarak pada garisan


permulaan.

Zon pertukaran baton


Peringatan:
2.

Menghantar dan menerima baton di dalam zon pertukaran.


a)

Setiap pelari yang menunggu baton ,perlu mengukur jarak dengan


tapak kaki masing-masing

Setiap jarak yang dilakukan semasa menunggu adalah berbeza


bagi setiap pelari mengikut kepantasan masing-masing.

Jarak yang di buat lebih kurang 13 hingga 25 tapak

Lakukan aktiviti ini sehingga pertukaran di dalam zon dilakukan


dengan lancar dan pantas.

Pelari yang menerima baton haruslah bersedia dan memecut


apabila pelari yang dating sampai ke tempat yang di tandakan.

:Menghantar dan menerima baton di dalam zon pertukaran


Di atas adalah beberapa aktiviti dalam acara lari berganti-ganti 4X 100
meter.Setiap aktiviti telah dicadangkan beberapa langkah-langkah ansur-maju
dengan butir-butir mengajar supaya dapat membantu atlit terlibat menguasai
kemahiran-kemahiran dalam acara tersebut.
5.0 FAKTOR KESELAMATAN

Keselamatan merupakan factor yang amat penting dalam perlaksanaan sesuatu


pengajaran dan pembelajaran.Berikut adalah langkah-langkah keselamatan yang perlu
diberi perhatian serta dititikberatkan semasa mengajar acara tersebut.
1. Kesihatan:
Sebelum menjalani satu-satu sesi latihan,seseorang atlit itu perlu di soal selidik dari segi
kesihatan fizikal,mental dan emosinya.Selain itu perlu diketahui beban latihan yang
sesuai dengan keadaan atlit.
2. Pakaian:
Para atlit mesti mengenakan pakaian yang sesuai dan selesa ( tidak ketat ) untuk
membuat pergerakan .Selain itu para atlit di larang memakai barang-barang perhiasan
diri seperti barang kemas yang tajam kerana dikuatiri mencederakan.Kasut atlit haruslah
sesuai dan selesa ( mempunyai tapak yang ada gaseran atau tidak haus) supaya
pergerakan tidak licin atau tidak mudah jatuh.Sarung kaki juga perlu dipakai.Bagi atlit
yang bertudung,ikat dengan kemas (supaya tidak terjerut leher).
3. Tempat Latihan:
Kawasan latihan yang digunakan tidak basah dan licin.Permukaan padang atau balapan
tidak berlubang-lubang (mesti rata).Tiada halangan-halangan seperti tunggul-tunggul
kayu,batu-batu,lonkang,parit

dan

sebagainya.Ruang

yang

digunakan

hendaklah

selesa,sesuai dan selamat.Elakkan paraatlit menghadap cahaya matahari (ikut


kesesuaian).
4. Alatan:
Semua alatan yang digunakan hendaklah mencukupi dan sesuai dengan bilangan
atlit.Penggunaan alatan juga hendaklah sesuai dan selamat.Penggunaan alatan yang
tajam dan keras seperti blok permulaan dan baton perlu perhatian guru/jurulatih.Segala
arahan pastikan diikuti oleh semua atlit.Para atlit perlu diberi tunjuk cara ( demonstrasi)
tentang cara membawa,memegang,mengguna dan menyimpan alatan tersebut.
5. Prosedur/Disiplin:
Di dalam pengajaran dan pembelajaran , guru mesti memberi arahan ansur maju bagi
acara yang di ajar.Selain itu pastikan semua atlit mengikut arahan peraturan yang

ditekankan semasa mengajar acara tersebut.Pastikan kedudukan para atlit selamat


ketika menghantar dan menerima baton supaya tidak berlaku perlanggaran dan
sebagainya.

BIBLIOGRAFI
BUKU
Wee Eng Hoe.(2001).Panduan Pengajaran Olahraga.Selangor: Karisma Publications
Sdn. Bhd.
INTERNET

http://www.brianmac.co.uk/sprints/relay.htm
http://gamechangers2013.weebly.com/non-visual-exchange.html
http://treebuilder.blogspot.my/2011/01/lari-berganti-ganti.html