Anda di halaman 1dari 2

JADUAL WAKTU 2 ARIF

SK TAMAN DESAMINIUM
MULAI: 27.1.2016
12:
40
1:1
0

SELAS
A
RABU

KHAM
IS
JUMA
AT

BIL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DEWAN KOKO

ISNIN

1:1 1:4
0
0
1:4 2:1
0
0
MT
MARIA
BM
WANI

2:1
0
2:4
0

BI
MAR

AQ
AEN

3;1
0
3:3
0

BA
ROS
DSN
SHIMA
PK
SHIDA
H
BI
MAR
BM
WANI

MT
MARIA

PERKARA
BM
BI
MT
DSN
PI
PH

2:40
3:10

KALI
5
5
3
1
4
1

3;3
0
4:0
0

DM
Z
SUZ

4:00
4:30

4:3
0
5:0
0

BM
WANI
BI
MAR

BM
WANI

REHAT

MASA

BA
ROS

ANALISIS
MASA
BIL.
360
7.
300
8.
180
9.
60
10.
180
11.
30
12.

BM
WANI
PJ
HUS
NI
PERKARA
DSV
DMZ
BA
PK
PJ
TASMIK

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN


USTAZAH NOOR AENSZAN BT IDRIS
MULAI: 27.1.2016

5:0
0
5:3
0

5:3
0
6:0
0

6:00
6:30

BI
PH
MAR
AEN
AQ
PJ
AEN/SITI/I
HUS
DA
NI
ULUM
MT
AEN
MARIA
TAS
AEN
BI
MAR

DSV
SHIMA
JAWI
AEN

KALI
1
1
2
1
2
1

MASA
60
30
90
30
60
30

MASA

ISNIN

SELAS
A
3

12:
40
1:1
0
JAWI
4P

1:1
0
1:4
0

1:40
2:10

AQ
2AM
H
AQ
2DMK

RABU

AQ
2DDK

KHAM
IS

AQ
2AMH

JUMA
AT
GURU PENGGANTI

2:10 MATA
2:4 PELAJARAN
3;1 3;30
2:40
0
0
4:00
3:1 3:3
0
0
AQ
AQ
3BE
2DM
ST
K
ULUM
4PTR
AQ
2AR
F
AQ
3BEST

AQ
4PTR

4:0 GERAK
4:30 KERJA
5:0 LUAR
5:3 GURU
6:00
0
5:00
0
0
6:30
4:3
5:3 6:0
0
0
0
AQ
PH
4PTR
TAS
AQ
2DM
2ARF
K
ULUM
2ARF
TAS
2AM
H

TAS
2AR
F

AQ
2DD
K
JAWI
2AR
F

TAS
2DD
K
TAS
3BE
ST
TAS
4PT
R