Anda di halaman 1dari 18

IDA 102

PEMBANGUNAN
INSAN
DISEDIAKAN OLEH :
SUERZAN A/L ENGGO
2014969479

PENDAHULUAN
Manudia dan insan adalah makhluk dwi

dimensi
Terdiri daripada dua unsur dan jasad
(rohaniah & jasmaniah)
Jasad memerlukan makanan untuk membesar
Unsur-unsur ini perlu dididik dan dibina bagi
melahirkan insan yang bertanggungjawab
dalam mentadbir alam dengan penuh amanah

1.Konsep ilmu
1.1 Pengertian ilmu :
Sistem penelitian, cara berfikir yang

sistematik yang mampu merumuskan


jawapan yang aktif dan cekap
Berasal dari perkataan Arab iaitu alima
yang bermaksud telah mengetahui
Kata asal ilm bermaksud pengetahuan

1.2 KEPENTINGAN ilmu


Ketamadunan sesuatu bangsa berkait rapat

dengan kemajuan dan perkembangan ilmu


pengetahuan
Menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang
penting dan menjadi kewajipan bagi setiap
orang Islam.
Penekanan terhadap kepentingan menuntut
ilmu memartabatkan ilmu pengetahuan dan
mengangkat kedudukan orang yang berilmu

Kepentingan menuntut ilmu:


Kedudukan serta martabat orang yang

berilmu diangkat dan diletakkan ditempat


yang lebih tinggi
Ilmu dapat meninggikan dan membezakan
taraf di kalangan manusia
Membentuk keperdibadian yang baik, di
samping menjadikan seseorang itu bertaqwa
dan cintakan Allah dan Rasul-Nya
Membawa manusia ke arah kebahagiaan
hidup di dunia dan akhirat

SUMBER ILMU
WAHYU

Pengetahuan dari Allah yang diturunkan kepada


Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang
terdahulu yang dipilih melalui Malaikat Jibril AS
untuk disampaikan kepada umat manusia
ii. Mengadungi pelbagai jenis ilmu pengetahuan
yang amat diperlukan oleh manusia untuk
kemaslahatan hidup
. PACAINDERA
i. Sentuhan, bau, penglihatan, pendengaran dan
deria rasa merupakan sumber pengetahuan
yang utama dan amat berguna bagi manusia
untuk berinteraksi
i.

AKAL
i. Dapat menimbang dan membezakan antara
yang baik dan buruk
. INTUISI ATAU ILHAM
i. Merupakan pengetahuan yang diperolehi tanpa
melalui proses pemikiran yang tertentu
ii. Ilham boleh dikenali dengan istilah firasat atau
pun pandangan bashirah yang dikurniakan oleh
Allah kepada para ulama

KLASIFIKASI ILMU
ILMU FARDHU `AIN
i. Diwajibkan ke atas setiap individu muslim

lelaki mahupun perempuan yang akil baligh


untuk mempelajari dan mengamalkannya
ILMU FARDHU KIFAYAH
ii. Ilmu yang diwajibkan ke atas masyarakat
Islam mempelajari dan mengamalkannya
secara kolektif
iii. Ilmu-ilmu yang diperlukan bagi menjamin
kesejahteraan, keselamatan dan kestabilan
masyarakat Islam

ADAB MENUNTUT ILMU


Menjahui perkara-perkara yang boleh merosakkan

akhlak yang murni ilmu amat mudah mendekati


orang yang baik budi perkertinya dan jiwa yang
sentiasa bersih serta tenang
Tidak terikat dengan hal-hal keduniaan
melalaikan fikiran daripada menumpukan
perhatian sepenuhnya terhadap pelajaran
Tidak boleh bersikap angkuh dan bongkak
terhadap golongan intelektual dan guru
Mengelak dari mendengar dari perselisihan dan
perbezaan pendapat sama ada yang melibatkan
ilmu keduniaan atau akhirat

Mempelajari perkara asas dan penting dalam

ilmu
Menguasai sesuatu bidang ilmu itu mengikut
tahap dan tingakatan ilmu berdasarkan
kemampuan dan keupayaan yang ada pada
diri sendiri
Mempelajari ilmu secara tertib
Ikhlas dalam menuntut ilmu
Memahami selok belok ilmu yang dipelajari
supaya mengetahui ilmu yang perlu
diutamakan daripada ilmu yang berbentuk
sampingan

APLIKASI NILAI-NILAI MURNI


NILAI MURNI TERHADAP IBUBAPA
i. Anak perlu menghormati ibubapa kerana

mereka banyak berkorban dan bersusah


payah menjaga dari kecil hingga besar
ii. Menanam rasa hormat dan meletakkan
kedua ibubapa sebagai prioriti utama
iii. Menjadi budi bahasa dan akhlak mulia
sebagai budaya dalam keluarga
iv. Memupuk semangat saling membantu di
kalangan ahli keluarga

NILAI MURNI TERHADAP GURU


Jika tiada pengajar dan bimbingan guru maka

manusia akan hilang nilai-nilai kemanusian


Memastikan keadaan diri yang sempurna dari
segi kebersihan tubuh badan dan pakaian
yang bersih sama ada ketika menemuinya
secara persendirian atau dalam majlis ilmu
Tidak menyusahkan dengan perkara-perkara
yang di luar kemampuan seseorang guru
Duduk dengan penuh sopan
Sentiasa menjaga sopan santun ketika
bercakap dengan guru
Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang
boleh menyinggung perasaanya

NILAI MURNI TERHADAP JIRAN


Jiran berasal dari perkataan Arab yang

bermaksud seseorang yang tinggal sebelah


menyebelah, atau tetangga.
HAK JIRAN
i. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan
melalui usaha kenal-mengenal dan hormatmenghaormati antara satu sama lain
ii. Sentiasa berusaha mewujudkan suasana
yang aman, damai, tenteram, sejahtera dan
ceria dalam kehidupan berjiran
iii. Menyayangi jiran seperti mana kita
menyayangi diri kita sendiri

NILAI MURNI BERSAMA KAWAN


Kehidupan manusia saling memerlukan antara

satu sama lain


Islam mengharamkan seseorang muslim
berlaku kasar terhadap kawannya,
memutuskan hubungan dan menjahuinya
Islam melarang seseorang muslim
memutuskan silaturrahim
Sekiranya berlaku perselisihan hendaklah
berusaha untuk memperbaiki, menjernihkan
suasana dan mengatasi persaan-perasaan
bongkak, benci dan permusuhan

HAK ASASI MANUSIA


KEBEBASAN:

Dalam dunia ini kebebasan mutlak tanpa


sebarang ikatan dan batasan tidak wujud
ii. Islam memberi kebebasan yang luas kepada
manusia Kebebasan itu meliputi kebebasan
diri, kebebasan diri, kebebasan beragama,
kebebasan berfikir dan bersuara
iii. Meliputi segala aspek kehidupan selagi ia
tidak bercanggah dengan syariat Islam
i.

KEBEBASAN BERAGAMA
Seseorang boleh memilih mana-mana agama

yang dia sukai tanpa paksaan


Islam memelihara kedudukan undang-undang
kekeluargaan seseuatu kaum
Orang lain tidak boleh masuk campur tangan
dalam urusan seperti nikah khawin dan
perceraian
Tetapi kebebasan ini terbatas supaya ia tidak
menggangu kepada kaum lain
Kebebasan yang diberikan hendaklah tidak
menggangu ketenteraman awam atau
membawa kepada perselisihan faham

KEBEBASAN BERFIKIR
Akal adalah anugerah Tuhan yang paling

berharga
Akal membolehkan kita membezakan antara
ciptaan Tuhan, seperti haiwan, tumbuhan dan
jamadat .
Islam pertama sekali mengajak manusia
supaya menggunakan akal fikiran yang bebas
untuk berfikir tentang fenomena alam
semesta, berfikir tentang apa yang terdapat di
langit dan di bumi
Terdapat batas-batas yang perlu dipatuhi
dalam mengeluarkan pendapat

KESIMPULAN
Pada pendapat saya, subjek IDA 102

mengajar saya tentang erti apa itu agama dan


juga tentang cara menghormati kaum lain di
Malaysia
Kita hidup di dunia ini tidak keseorangan,
selagi kita berpegang kepada Perlembagaan
Malaysia selagi itu kita masih hidup dengan
aman dan damai tiada permasalahan yang
akan berlaku
Hormat-menghormati antara kaum lain
mampu memupuk nilai-nilai yang berkaitan
dengan kerjasama