Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENCALONAN MURID KE KELAS PEMULIHAN

KHAS

Pencalonan Anda :
Untuk program Pemulihan Khas, sila calonkan murid-murid yang anda fikir
:
a. Perlu kepada pemulihan.
b. Boleh mendapat manfaat dari kelas Khas jika setiap hari diberi
latihan / kerja kemahiran-kemahiran asas Bahasa dan Matematik.

NAMA MURID : _____________________________________________________


JANTINA

: ______________________

KELAS

: ______________________

UMUR

: ______________________

ALAMAT RUMAH : ___________________________________________________


___________________________________________________
NAMA GURU KELAS : _________________________________________________

SILA BULATKAN YA ATAU TIDAK


A. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MEMBACA
a.

Murid boleh kenal nama huruf dan abjad

b.

Murid boleh sebut perkataan sehari-hari seperti baju, Ya emak, adik, ayam, kedai dan lain-lain
Tidak

c.

Murid boleh baca ayat-ayat mudah serta menunjukkan Ya kefahaman dengan membuat apa yang terkandung dalam Tidak
ayat seperti :
-

Saya baca buku


Dia buka pintu

Ya Tidak

d.

Murid boleh baca dan faham cerita-cerita sesuai dengan Ya tahun 1,2 & 3
Tidak

B. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MENGIRA
a.

Murid boleh bilang 1-10

Ya Tidak

b.

Murid boleh bilang 11-99

Ya Tidak

c.

Murid boleh kenal 1-10

Ya Tidak

d.

Murid boleh kenal 11-99

Ya Tidak

e.

Murid boleh padankan objek dalam lingkungan 1-10

Ya Tidak

f.

Murid boleh padankan objek dalam lingkungan 11-99

Ya Tidak

g.

Murid boleh buat operasi tambah asas 1 digit dengan 1 Ya digit


Tidak

h.

Murid boleh buat operasi tambah mengumpul semula

Ya Tidak

i.

Murid boleh buat operasi tolak mengumpul semula

Ya Tidak

j.

Murid boleh buat operasi darab yang mudah

Ya Tidak

k.

Murid boleh buat operasi bahagi yang mudah

Ya Tidak

C.
a.

TINGKAH LAKU DALAM KELAS


Menumpukan perhatian

Ya Tidak

b.

Ikut arahan

Ya Tidak

c.

Menggerak balas

Ya Tidak

d.

Selalu bising

Ya Tidak

e.

Selalu menganggu ketenteraman kelas

Ya Tidak

f.

Selalu tidak hadir

Ya Tidak

g.

Berkawan

Ya Tidak

Tarikh : _______________________