Anda di halaman 1dari 7

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia

GROUP: _________
NAMA : __________________________________

NO. MATRIK: _____________

UNIT 2 HALA TUJU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat
i.
Menganalisis ciri-ciri pendidikan pada 4 era yang berbeza.
ii. Membandingbezakan fungsi pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara pada
4 era yang berbeza.
TUGASAN: Analisiskan hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia mengikut
era masyarakat tradisional, era penjajahan, era kemerdekaan dan era pasca
merdeka dan era semasa & masa depan terhadap pembangunan insan dan negara.

Peta Minda

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

2.0

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.1

Jenis pendidikan dan hala tuju perkembangan pendidikan menikut era.

Jenis
Pendidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Hala Tuju Perkembangan


Pendidikan

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.2

Analisis hala tuju pendidikan era masyarakat Melayu tradisional.

Dasar & Hala


Tuju
Pendidikan
i. Pendidikan
Informal
(adat &
warisan)

Ciri-Ciri

Contoh

iii. Undangundang &


Peraturan

iv. Patriotisme

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

ii. Pendidikan
informal
(Agama)

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.3

Analisis hala tuju pendidikan era penjajahan.


Era

Ciri-Ciri Pendidikan

Contoh

i) Era penjajahan
Portugis

ii) Era penjajahan


Belanda

iv) Era penjajahan


Jepun

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iii) Era penjajahan


Inggeris

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.4

Analisis hala tuju pendidikan era kemerdekaan.


Laporan

Hala Tuju & Dasar Pendidikan

i) Laporan
Cheesman (1949)

ii) Laporan Barnes


(1951)

iii) Laporan FennWu ( 1951)

iv) Ordinan
Pelajaran (1957)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iii) Penyata Razak


(1956)

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.5

Analisis hala tuju pendidikan era pasca merdeka.


Laporan

Hala Tuju & Dasar Pendidikan

i) Laporan Rahman
Talib (1960)

ii) Akta Pendidikan


(1961)

iv) Laporan
Jawatankuasa
Kabinet (1979)

v) Akta Pendidikan
(1996)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iii) Laporan
Hussein Onn
(1971)

Unit 2: Hala Tuju Perkembangan Pendidikan di Malaysia


2.6

Analisis hala tuju pendidikan masa kini & masa depan (PPPM 2013 2025)
Perkara

Ciri-Ciri & Contoh

i) Akses

ii) Kualiti

iv) Perpaduan

v)

Kecekapan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

iii) Ekuiti