Anda di halaman 1dari 5

BORANG PM/M.

P: PERDAGANGAN SPM 2015

JABATAN PENDIDIKAN PERAK

LAPORAN POST MORTEM PENCAPAIAN PERDAGANGAN DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015


DAN HEAD COUNT PERDAGANGAN SPM 2015

1.

Daerah

KINTA SELATAN

Nama Sekolah

SMK SERI KAMPAR, JALAN ISKANDAR, 31900 KAMPAR, PERAK.

PENCAPAIAN PERDAGANGAN DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015

Pencapaian Mengikut Gred


Jumlah
Murid

Bil.
Muri
d
Hadir

Bil.
70

RUMUSAN

Gred
A+

Gred
A

Gred
A-

Gred
B+

Gred
B

Gred
C+

Gred
C

Gred
D

Gred
E

Gre
dG

Bil.
Cemerlan
g
(Gred
A+,A,A-)

21

17

Bil.
Lulus
(Gred
A+
hingga
E)

Bil.
Gagal
(Gred
G)

58

GPMP
SPM
PERDAGAN
GAN 2015

67

6.82
%

1.5

7.5

31.3

25.3

13.4

86.6

13.4

2.

HEADCOUNT PERDAGANGAN SPM 2015 :

TOV
Bil
.

1.

2.

Kategori

Bil.
Murid

PPT
SPM 2015

PERCUBAAN
SPM 2015

PERDAGANGAN
SPM 2014

ETR

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil.
Cemerlan
g
(Gred
A+,A,A-)

70

1.43

4.3

26

37.14

Bil. Lulus
(Gred A+
hingga
Gred E))

70

30

42.9

40

57.1

37

52.9

37

52.9

70

100

37

62.7

Nota : TOV = Take -off value ;

3.

UJIAN 1 2015

PPT = Peperiksaan Pertengahan Tahun ; PP = Peperiksaan Percubaan ;

ETR = Expected Targeted Result

POST-MORTEM PENCAPAIAN PERDAGANGAN DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015

DAN CADANGAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK PERSEDIAAN PELAJAR PADA


TAHUN 2016 :

BIL

1.

KATEGOR
I

Murid
Hampir
(Near
Miss)
Cemerlan
g
(Pelajar
yang
dapat
minima
Gred B+ )

PERKARA /
ASPEK / ISU

a) Analisis
Item

b) Program
Intervensi

FAKTOR / PUNCA
DIKENALPASTI
(Senaraikan faktor-faktor
kelemahan / kekangan)
Perlu maklumat
spesifik, bukannya
terlalu umum.
Kelemahan pada tajuk:

IKS

Pelaburan

Peranan kerajaan
dalam perniagaan

Konsumerisme
Program intervensi lebih
difokuskan selepas
peperiksaan percubaan dan
kumpulan pelajar galus
lebih diutamakan.

c) Guru

d) Murid

Kecuaian dalam
menjawab soalan
esei dan kajian kes.
Persediaan saat
akhir.

CADANGAN TINDAK SUSUL


PP PERDAGANGAN 2015
(Senaraikan tindakan
penambahbaikan yang
akan diusahakan oleh pihak
sekolah berdasarkan
keputusan SPM)

Penekanan akan dilakukan


pada tajuk-tajuk yang
bermasalah.

Program latih tubi


Program Citra bestari

Memulakan kelas tambahan


di awal tahun dan
menambahkan jumlah
latihan soalan KBAT.

Guru perlu menyediakan


latihan KBAT untuk murid.

e) Kepimpinan

f)

Lain-lain

BIL
g) Senarai
Nama
Pelajar

h) Analisis
Item

2.

Pelajar
Hampir
(Near
Miss)
Lulus

i)

j)

Program
Intervensi

Guru

(Gred
Gagal (G))

k) Murid

l)

Kepimpinan

m) Lain-lain

NEAR MISS CEMERLANG

NOR AIN BT ROSLI


NUR AFIFAH BT
HASARUDDIN
Kelemahan pada tajuk:

Asas kepada
perdagangan

Unsur perdagangan

Perniagaan dalam
negeri

Perbankan dan
institusi kewangan
lain

Insurans

Pengangkutan

ET
R
67
70

1
2

Guru sukar membantu


pelajar lemah kerana ramai
pelajar lemah mempunyai
masalah disiplin dan kerap
tidak hadir ke sekolah.

Pelajar lemah gagal


menjawab soalan
objektif dan esei.

Pelajar lemah kurang


motivasi untuk
belajar.

GRE
D
B+
A-

SPM
2015
AB+

Fokus akan lebih


ditumpukan pada tajuktajuk asa yang akan
membantu pelajar untuk
lulus.

Program latih tubi

Guru akan memberi


penekanan pada tajuk-tajuk
yang akan membantu
pelajar lulus.

Murid perlu menguasai


tajuk-tajuk di tingkatan
empat terlebih dahulu.

BIL

NEAR MISS LULUS

ANNE KAUSALLYA A/P


SANTA KUMAR
THANIS A/L GUNASEGAR
AZLAN BIN MAHMUD
BAVITHIRA A/P
ARIAGOVALAN
JEEVARAJ A/L RAJAMOHAN
LOGESWARAN A/L
NAGARAJAN
SUZSAN WILLMA A/P
ANJANG
VIJIASELVANTHAL A/P
LACHIMANAN
VIKNESWARAN A/L
SUBRAMANIAM

2
3
4
n) Senarai
Nama
Pelajar

5
6
7
8
9

ET
R
40

GRE
D
E

SPM
2015
G

40
40
40

E
E
E

G
G
G

40
40

E
E

G
G

40

40

40

Nama Pelapor : RATHAI A/P RAGUPATHY


Jawatan
Tarikh

: KETUA PANITIA PERDAGANGAN


V
: 24/03/2016