Anda di halaman 1dari 14

Sejarah Batik

Batik

telah wujud sejak 2000 tahun


dahulu di Mesir dan Parsi. Pada abad
ke 15 mula diperkenalkan di Tanah
Melayu di zaman pemerintahan
Parameswara hinggalah kini. Batik
paling popular di Terengganu dan
Kelantan.

Kaedah Membatik
Terdapat

4 kaedah iaitu.
1) Batik Blok
2) Batik Canting
3) Batik Skrin
4) Batik Pelangi

Teknik Blok

Menggunakan
sarang,
lilin dan
teknik capan.

Kaedah
Batik
Tulis/Canting

Menggunakan
canting
dan lilin.

Batik Canting
(Bahan
& Alatan)

Canting

Proses Pembuatan
(Langkah 1)

Melakarkan gambar yang diingini dengan


menggunakan pensil

Langkah 2

Mencanting dengan menggunakan canting

Langkah 3

Mewarnakan dengan menggunakan batik dye


atau lebih dikenali sebagai remazol.

Langkah 4

Mematikan warna dengan menggunakan sodium silikat

Langkah 5

Kain direbus bagi menghilangkan kesan lilin


canting kemudian dijemur.

Hasil karya

Batik
Batikyang
yangtelah
telahsiap
siapdibuat.
dibuat.

Contoh corak Batik