Anda di halaman 1dari 9

PERKHIDMATAN KEBERSIHAN

BANGUNAN DAN KAWASAN SEKOLAH

NORMA PEKERJA PERKHIDMATAN KEBERSIHAN


B A N GUNAN DAN KAWASAN
ASAS/KRITERIAENROLMEN MURID
Premis

SEKOLAH

ASAS/KRITERIAKELUASAN
KAWASAN

ASAS/KRITERIAPENGHUNI
ASRAMA

BilEnrolmen

Bil
Pekerja

Keluasan
Kawasan
(Ekar)

BilPekerja

Bil Penghuni
Asrama

BilPekerja

<101

<5

<101

101 300

5 14.9

101 400

301 500

15 24.9

401 700

501 700

25 34.9

701 1000

701 900

35 44

1001 1300

901 1100

>44.0

1301 - 1600

1101 1300

1301 - 1500

1501 - 1700

1701 1900

10

1901 - 2100

11

ISU -ISU UTAMA PELANGGARAN


KONTRAK

Pekerja pembersihan yang mengidap PENYAKIT BERBAHAYA


/BERJANGKIT

TIDAKTERLATIH dalam pelaksanaan perkhidmatan

Pekerja pembersihan yang MELEBIHIHAD UMUR dibenarkan

Pekerja pembersihan TIDAKMEMAKAI PAKAIAN SERAGAM semasa


bertugas

Pekerja pembersihan TIDAKDIBEKALKANPERALATAN lengkap

Pekerja pembersihan TIDAKCERGAS/TIDAKSIHAT

ISUISU UTAMA PELANGGARAN


KONTRAK

Pekerja Pembersihan TIDAKMEMATUHI waktu bekerja yang


ditetapkan

GAGAL MENYERAH SENARAI NAMA pekerja pembersihan kepada


sekolah

GAGAL menyedia pekerja pembersihan GANTIAN

GAGAL menyedia PEKERJA PEMBERSIHANMENCUKUPI

Kontraktor TIDAK MENCARUM KWSP /PERKESO

ISUISUPELANGGARAN
KETIDAKPATUHAN

WaktuBertugas

SYARAT-SYARATKONTRAK
7.00 pagi 4.00 petang (satu sesi)
7.00 pagi 4.00 petang (sesi 1)
(dua sesi)
9.00 pagi 6.00 petang (sesi 2)

Isnin
hingga
Jumaat

7.00 pagi 1.00 petang (Sabtu)


Bilangan Pekerja
Pekerja Pembersihan Kurang
Upaya/ Cacat Anggota
Warganegara
Umur
Pakaian Seragam
Peralatan Tidak Lengkap
Pertukaran Pekerja Pembersihan

Jumlah bilangan pekerja mesti mencukupi pada setiap


masa seperti dinyatakan dalam kontrak
Cergas, sihat akal fikiran dan tubuh badan
Malaysia
18 hingga 63 tahun laporan kesihatan daripada hospital
kerajaan bagi pekerja melebihi 55 tahun secara tahunan
Mematuhi garis panduan yang ditetapkan
Bahan-bahan untuk kegunaan mencuci dan membersih
perlu mengikut senarai yang dijanjikan oleh kontraktor
seperti di dalam kontrak
Dimaklumkan kepada Pengetua /Guru Besar melapor
diri kepada Pengetua /Guru Besar

ISUISUPELANGGARAN
KETIDAKPATUHAN
Jenama bahan pembersihan
tidak seperti dalam kontrak

SYARAT-SYARATKONTRAK
Kontraktor perlu membekalkan bahan pembersihan
mengikut jenama seperti dalam kontrak

Tiada /tidak mencukupi


peralatan untuk kerja-kerja
pembersihan

Peralatan pembersihan perlu mencukupi


- mesin rumput, mesin hampagas, pam racun, penyapu,
mop, gunting pokok/sabit,
kereta sorong, cangkul,
penyodok sampah, longkang, hos getah

Kualiti kerja tidak memuaskan

Perlu patuh skop perkhidmatan


- tandas dan bilik air, bangunan sekolah /asrama,
kawasan sekolah /asrama, kawasan berumput, kawasan
sepanjang pagar (2kaki), tebing parit, kolam, longkang,
parit, pokok tanaman dan bunga

DENDAAN
JENIS KESALAHAN

Tidak mematuhi apa-apa


syarat kontrak eg. Kualiti

Pekerja tidak hadir


bertugaS

DENDAAN
2 %sehari X bilangan hari pelanggaran dilakukan X Jumlah
Anggaran Nilai Perjanjian bagi premis terlibat mengikut
Lampiran F

Pemotongan =(GPS/30.5) X BH X BP
GPS =Gaji pokok sebulan (Lampiran G)
BH =Bilangan hari tidak bertugas
BP =Bilangan pekerja tidak bertugas

ISU YANG KERAP DIUTARAKAN


Pekerja tidak hadir bertugas Tugas tidak boleh dilaksanakan oleh
pekerja sedia ada di premis yang sama. Tidak hadir tanpa
pengganti dibuat pemotongan
Borang Pengesahan Perkhidmatan tidak diisi dengan sempurna.

PENTING!
TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR
- Patuh kepada semua perkara yang telah dinyatakan di dalam
dokumen kontrak
MAKLUMAT PENGAWAL KESELAMATAN
- Hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh empat
belas hari dari tarikh berkuatkuasa kontrak
GARIS PANDUAN PEMAKAIAN PAKAIAN SERAGAM PENGAWAL
KESELAMATAN
- Mematuhi Pekeliling Agensi Persendirian Bil. 1 Tahun 2009, Garis
Panduan Pemakaian Seragam Bagi pengawal Keselamatan (Rujuk
Lampiran 2, Dokumen Kontrak)