Anda di halaman 1dari 6

SMK DESHON

UJIAN 1
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU -KT (TINGKATAN 3) 2014
1. Apakah ruang yang membolehkan ahli
berkumpul dan berinteraksi?
A. ruang kerja
B. ruang sosial
C. ruang persendirian
D. ruang istirahat

keluarga
Langkah -langkah di atas diambil perhatian untuk
menjamin .............
A. tempat kediaman lebih berguna
B. tempat kediaman lebih selesa
C. tempat kediaman lebih selamat
D. tempat kediaman lebih ceria

2. Antara bilik berikut, yang manakah tidak termasuk


dalam ruang kerja?
A. stor
B. Garaj
C. Bilik istirahat
D. Tempat mendobi

8. Antara berikut yang manakah merupakan faktor yang


mempengaruhi keselesaan tempat kediaman ?
I Pencahayaan
II pengudaraan
III jenis pekerjaan
IV jenis ruang
A I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3. Ruang sosial digunakan untuk ....


I. mengemas diri
II. menonton televisyen
III.melayan tetamu
IV.berehat
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

9. Apakah ciri-ciri jenis pencahayaan langsung?


A. dihasilkan daripada pembalikan cahaya
B. dikenali sebagai jenis pencahayaan am
C. biasanya digunakan di ruang sosial
D. pencahayaan memancar ke satu arah tertentu sahaja.

- memasak
-mencuci

10. Antara berikut, yang manakah bukan jenis lantai ?


A. mozek
B. marmar
C. terazo
D. linoleum

4. Aktiviti -aktiviti di atas dilakukan di ....


A. ruang kerja
B. ruang sosial
C. ruang mengemas
D. ruang persendirian

11.

5. Apakah kebaikan menggunakan penutup lantai?


I mengelakkan daripada dicuci
II melindungi permukaan lantai
III menjadikan lantai lebih rata
IV memudahkan lantai dibersihkan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

13. Apakah ciri-ciri jenis pembersihan harian tempat


kediaman?
I dilakukan pada masa cuti

-memasang loceng kecemasan


-mematuhi peraturan penggunaan elektrik

dapat

12. Pengudaraan semula jadi diperoleh melalui......


I kipas
II kekisi
III tingkap
IV alat penyaman udara
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

6. Mentol memberikan pencahayaan secara....


A. am
B. langsung
C. tidak langsung
D. semula jadi

7.

Antara warna berikut, yang manakah


mewujudkan suasana yang ceria dan cerah?
A. biru
B. jingga
C. ungu
D. hitam

SMK DESHON
UJIAN 1
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU -KT (TINGKATAN 3) 2014
II melibatkan kerja-kerja ringan dan ringkas
III dilakukan dalam masa yang singkat
IVcontohnya mengemop lantai dan menvakum
permaidani
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

C. II dan III
D. III dan IV
19. Antara berikut yang manakah bukan peraturan
menyusun atur alatan dan kelengkapan di tempat
kediaman?
A. susun tanpa mengira suasana ruang
B. susunan sesuai dengan saiz ruang
C. susun supaya tidak menghalang laluan
D. susun mengikut kegunaan perabot dan alatan

14. Pembersihan berkala yang perlu dilakukan di bilik tidur


ialah .................
A. mengangin bilik
B. mengelap habuk
C. menyapu lantai
D. mengelap lampu dinding

20. Antara berikut yang manakah bukan peraturan


menyusun atur alatan dan kelengkapan di dapur?
A. Dapur mesti diletak bersebelahan peti sejuk
B. permukaan tempat kerja hendaklah cukup luas dan
mempunyai ketinggian yang sesuai
C. alatan yang selalu digunakan hendaklah diletakkan di
tempat yang mudah diambil apabila diperlukan
D. susun atur dapur, sink dan tempat kerja hendaklah
tidak menghalang pergerakan dan mengurangkan
pergerakan yang tidak perlu

15. Aliran gerak kerja lebih sistematik dalam bentuk


berikut kecuali .....
A. bentuk L
B. bentuk I
C. bentuk U
D. bentuk A

21.Apakah ciri-ciri keperluan asas?


I tidak terbatas
II beraneka jenis
III mudah dipuaskan
IV perlu dipenuhi untuk hidup
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

16. Antara berikut yang manakah merupakan kerja


pembersihan mingguan?
I menukar langsir
II menyapu
III mengelap tingkap
IV menvakum permaidani
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

22. Apakah kepentingan perniagaan kepada individu,


masyarakat dan negara?
I memenuhi kehendak
II mengagihkan barang
III mewujudkan peluang kerjaya
IVmewujudkan hubungan antarabangsa
A. I, II dan III
B. I,II dan IV
C. I, III dan IV
D. II,III dan IV

17. Susun langkah membersih ruang tempat kediaman


berikut mengikut susunan yang betul
I matikan suis kipas
II tutup dan simpan makanan
III bersihkan sawang dan kipas
IV vakum permaidani dan mop lantai
A. I ,II,III dan IV
B. I,III ,II dan IV
C. II,I ,IV,dan III
D. IV, III, II dan I

23. Antara yang berikut yang manakah benar tentang


kepentingan perniagaan kepada sesebuah negara?
I perbelanjaan rakyat negara itu dapat dikurangkan
II pendapatan negara tersebut dapat ditingkatkan
III kadar pengangguran negara itu dapat dikurangkan
IV keperluan asas rakyat negara itu dapat ditambah
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III

18. Peraturan menyapu yang manakah tidak sesuai?


I Berdiri di belakang penyapu
IIMenyapu dimulakan dari tengah ruang
III Mengangkat penyapu tinggi-tinggi
IV menyapu perlahan-lahan
A. I dan II
B. I dan IV

SMK DESHON
UJIAN 1
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU -KT (TINGKATAN 3) 2014
D. III dan IV

B. menjaga kebajikan penduduk setempat


C. mendapat keuntungan yang maksimum
D. mengurangkan beban perbelanjaan kerajaan

24. Apakah kelemahan sistem barter?


I masalah membawa wang
II masalah membahagikan barang
III masalah penemuan kemahuan serentak
IV kadar pertukaran terlalu sukar ditentukan
A. I,II dan III
B. I, II dan IV
C. I , III dan IV
D. II, III dan IV

30. Antara yang berikut, yang manakah persamaan


syarikat sendirian berhad dan koperasi?
A. dimiliki oleh 2 hingga 50 orang
B. diuruskan oleh lembaga pengarah
C. berdaftar dengan pendaftar syarikat
D. dikenakan cukai keuntungan yang tinggi.
31.Antara berikut , yang manakah menunjukkan daya
usaha berterusan seorang usahawan?
A. menyimpan stok barang gerak pantas
B. meningkatkan hasil pengeluaran
C. mengubah suai barang dan perkhidmatan
D. meneruskan usaha dan tidak berputus asa

25. Antara berikut yang manakah contoh perniagaan


dalam bidang khidmat nasihat?
I khidmat guaman
II khidmat insurans
III khidmat pelancongan
IV khidmat pakar runding
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

32. Antara berikut, yang manakah menunjukkan


seorang usahawan yang bijak mengambil peluang?
A. menjual kuih-muih di pasar malam
B. menjalankan perniagaan menjual nasi lemak
C. melantik lebih ramai jurujual di musim perayaan
D. membuka kedai runcit di kawasan perumahan baru

26. Apakah jenis perniagaan yang termasuk dalam


bidang perkhidmatan ?
I pasar raya
II syarikat insurans
III institusi kewangan
IV syarikat pengangkutan
A. I , II dan III
B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II, III dan IV
27. Siapakah yang membeli daripada pemborong dan
menjual dalam kuantiti kecil kepada pengguna?
A. peruncit
B. peniaga
C. pembekal
D.pengimport

33. Antara berikut yang manakah risiko yang dihadapi


oleh usahawan?
A. barang jualan habis
B. harga barang jualan naik
C. barang niaga tidak laku
D. pinjaman daripada pihak bank diluluskan
34. Antara berikut, pernyataan yang manakah
menerangkann tentang Loius sebagai usahawan yang
berjaya?
A.sentiasa bersikap pasif
B. menjual barangan untuk mendapatkan keuntungan
C. berusaha memajukan dan memperkembangkan
perniagaan
D. mengukpah orang lain untuk menjalankan kerjanya.

28. Apakah ciri -ciri perniagaan milikan tunggal ?


I liabiliti tidak terhad
II menjimatkan kos upah
III hubungan rapat dengan pelanggan
IV modal diperoleh daripada jualan saham
A. I,II dan III
B. I, II dan IV
C. I,III dan IV
D. II ,III dan IV

35.Antara berikut, agensi yang manakah menyediakan


kemudahan perhubungan dan rekreasi suatu kawasan
perniagaan ?
A. UDA
B. MARA
C. SIRIM
D. MEDEC
36. -menentukan produk di pasaran menepati piawaian .
Pernyataan
di
atas
menerangkan
tentang
fungsi...............

29. Pilih tujuan utama koperasi ditubuhkan


A. menjaga kepentingan ahli

SMK DESHON
UJIAN 1
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU -KT (TINGKATAN 3) 2014
A. UDA
B. MIDA
C. SIRIM
D. MARDI

43. Mengapakah pengguna harus membuat belanjawan


diri?
A. mengenal pasti punca pendapatan
B. memudahkan pengagihan wang untuk keluarga
C. menentukan masa yang sesuai untuk berbelanja
D. mengelakkan daripada berbelanja melebihi
pendapatan

37.Agensi yang membantu usahawan dalam bidang


pertanian ?
A. MARA
B. MIDF
C. Agro Bank
D. Bank Pembangunan

44. Apakah tujuan menjaga alam sekitar?


A. menyokong kempen kitar semula kerajaan
B. menjadi ahli pencinta alam yang aktif
C. memeliharanya untuk generasi yang akan datang
D. mengelakkan daripada disaman oleh pihak berkuasa

38. Agensi kerajaan yang meningkatkan sumber tenaga


mahir ialah .....
A. MARA
B. MLVK
C. MIDA
D. MEDEC

45. Yang manakah antara berikut, akta yang melindungi


alam sekitar daripada pencemaran ?
A. Akta Label 1980
B. Akta Mutu Alam Sekitar 1974
C. Akta Perihal Dagangan 1972
D. Akta Kawalan Harga 1946

39.Antara perkhidmatan berikut yang manakah tidak


disediakan oleh MARA?
A. penyediaan tapak perniagaan
B. Khidmat nasihat dan kaunseling perniagaan
C. kemudahan penyelidikan dan pembangunan
perniagaan
D. kemudahan latihan dan bimbingan keusahawanan

46. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan


dengan hak pengguna?
A. mendapat jaminan pinjaman kewangan
B. menerima barangan promosi pengeluar
C. menentukan perkhidmatan yang diperlukan
D. mendapatkan diskaun yang tinggi daripada peniaga

40. Apakah tujuan memberikan taraf perintis kepada


usahawan ?
A. menambah pendapatan peniaga
B. memastikan pengeluaran berkualiti
C. menggalakkan lebih ramai usahawan tempatan
D. mengurangkan pembelian barang luar negara
41. Pengguna
seperti .............
I kereta
II rumah
IIImakanan
IV pekerjaan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

berhak

mendapat

keperluan

47. Bagaimanakah caranya untuk membentuk pengguna


yang bijak dan rasional ?
A. memberi ganjaran yang lumayan
B. memberi pinjaman kewangan
C. memberi pendidikan kepenggunaan
D. menggalakkan mereka membuat aduan bertulis

asas
48. Antara berikut, bentuk penyelewengan yang
manakah menyebabkan kenaikan harga barangan di
pasaran ?
A. tidak meletakan label barangan
B. menyorokkan barang supaya bekalan barang
berkurangan
C. mencampurkan bahan aditif ke dalam makanan
D. menggunakan alat timbangan dan sukatan yang tidak
tepat.

42. Apakah maklumat yang terdapat pada label


makanan ?
A. Jenama
B. Kualiti
C. tarikh jualan
D. kos pengeluaran

49. Apakah yang diperlukan ketika membuat aduan


secara terus kepada peniaga?
A. Nama peniaga
B. Masa perniagaan
C. Bukti pembelian
D. Akaun bank

SMK DESHON
UJIAN 1
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU -KT (TINGKATAN 3) 2014
50. Yang manakah antara berikut adalah anggota Majlis
Pengguna?
I pertubuhan rela
II persatuan beruniform
III persatuan peniaga
IV persatuan profesional
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

yang dibeli secara ansuran .Antara langkah yang


diambil oleh Persatuan Pengguna ialah ......
I menyiasat dan mengambil tindakan
II bertindak bagi pihak Jun Yee
III menyiarkan aduan di dalam media massa
IV memaksa pengeluar membayar ganti rugi kepada Jun
Yee
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

51.Bagaimanakah caranya untuk menjadi seorang


pengguna yang bijak?
A. pilih tempat yang sesuai untuk membeli
B. tawar-menawar semasa membeli
C. membeli barangan yang murah saja
D. mengetahui dan mempraktikkan hak pengguna

57. Antara berikut yang manakah bukan Persatuan


Profesional ?
A. persatuan pengguna
B. Institut Jurutera Malaysia
C. Pertubuhan Arkitek Malaysia
D. Persatuan Perubatan Malaysia

52. Antara berikut , pernyataan yang manakah


menjelaskan tentang konsumerisme?
A. menggunakan perkhidmatan percuma
B. mendapat diskaun belian
C. membeli barangan secara pukal
D. kegiatan menjaga hak dan kepentingan sebagai
pengguna

58. Antara berikut , apakah maklumat asas yang perlu


ada pada label barangan ?
A. petunjuk
B. amaran
C. tarikh luput
D. arahan penggunaan

53. Yang manakah bentuk penyelewngan yang sering


dilakukan oleh pengeluar?
A. menjual dengan harga kos
B. Menjual barangan tiruan
C. menimbang dengan alat timbangan khas
D. menyokong kempen anti sorok

59. Bagaimanakah caranya persatuan pengguna


memperjuangkan hak dan kepentingan pengguna?
A. menggubal undang -undang
B. menguatkuasa undang-undang
c. menerima dan menyiasat aduan
D. menyelaraskan kepentingan pengguna

54. Apakah agensi yang bertanggungjawab memastikan


barangan keluaran berkualiti dan selamat digunakan ?
A. SIRIM
B. Majlis pengguna
C. Persatuan pengguna
D. Jabatan Bekalan Elektrik

60. Antara berikut yang manakah tanggungjawab


pengguna kepada masyarakat?
A. menjaga alam sekitar
B. membeli secara rasional
C. menyediakan belanjawan diri
D. menentukan jenis barang yang perlu dibeli

55. Antara berikut, siapakah yang menjadi pelindung


kepada pengguna
A. pengeluar
B. pemborong
C. peniaga
D. persatuan pengguna

Disediakan oleh, Disemak oleh ,


Disahkan oleh,
.......................
..........................
..................
(DOREEN TIONG)(LEE LI NEE)
(MR LEE)
Guru T.3 Ketua Panitia KHB PK1

1
2
3
4
5
6

56. Jun Yee telah membuat aduan kepada Persatuan


Pengguna Pulau Pinang kerana tidak berpuas hati
dengan kadar faedah yang dikenakan kepada kereta

B
C
C
A
C
A

11
12
13
14
15
16

B
C
C
D
D
D

21
22
23
24
25
26

D
C
D
D
B
D

31
32
33
34
35
36

SMK DESHON
UJIAN 1
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU -KT (TINGKATAN 3) 2014
7
8
9
10
51
52
53
54

C
A
D
D
D
D
B
A

17
18
19
20

A
C
A
A

27
28
29
30

A
A
A
B

55
56
57
58
59
60

D
A
A
C
C
A