Anda di halaman 1dari 2

KELAS

__________
SUBJEK
__________

MASA

Tema : Pengenalan kepada Sains


Tajuk : Peraturan Bilik Sains
Standard Kandungan: 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard Pembelajaran: 2.1.1
Objektif Pembelajaran : Murid dapat mematuhi peraturan Bilik Sains
Perincian P&P:
1.
Murid memastikan keadaan Bilik Sains dalam keadaan bersih dan teratur.
2.
Murid diberi taklimat oleh guru tentang peraturan Bilik Sains (BT ms 27)
3.
Murid membuat senarai semak peraturan Bilik Sains di dalam Buku Nota
Sains. (BT ms 26) di dalam buku nota sains.
4.
Murid memastikan segala peraturan di dalam senarai semak akan dipatuhi
oleh mereka sepanjang tahun.

__________

EMK :
Kreativiti
Keusahawanan
TMK
BBM :
Slaid powerpoint, buku teks

Penilaian P&P:
Murid menyiapkan senarai
semak peraturan Bilik Sains
Impak:

KEHADIRAN

______ murid memahami


peraturan Bilik Sains dan akan
mematuhinya sepanjang tahun.

____ / ____

Catatan:
P dan P ditangguhkan kerana :
Kursus/ Bengkel
Cuti Sakit
Program Sekolah
Lain-lain

KELAS
__________
SUBJEK
__________

MASA
__________
KEHADIRAN
____ / ____

Tema : Pengenalan kepada Sains


Tajuk : Peraturan Bilik Sains
Standard Kandungan: 2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard Pembelajaran: 2.1.1
Objektif Pembelajaran : Murid dapat mematuhi peraturan Bilik Sains
Perincian P&P:
1.
Murid memastikan keadaan Bilik Sains dalam keadaan bersih dan teratur.
2.
Murid diberi taklimat oleh guru tentang peraturan Bilik Sains (BT ms 27)
3.
Murid membuat senarai semak peraturan Bilik Sains di dalam Buku Nota
Sains. (BT ms 26) di dalam buku nota sains.
4.
Murid memastikan segala peraturan di dalam senarai semak akan dipatuhi
oleh mereka sepanjang tahun.

EMK :
Kreativiti
Keusahawanan
TMK
BBM :
Slaid powerpoint, buku teks

Penilaian P&P:
Murid menyiapkan senarai
semak peraturan Bilik Sains
Impak:
______ murid memahami
peraturan Bilik Sains dan akan
mematuhinya sepanjang tahun.
Catatan:
P dan P ditangguhkan kerana :
Kursus/ Bengkel
Cuti Sakit
Program Sekolah
Lain-lain