Anda di halaman 1dari 2

PROSEDUR

EKSPERIMEN 1
Masukkan 250ml air suam ke dalam bikar
Masukkan 1/2 sudu gula dan 1 sudu yis ke dalam bikar
Pindahkan larutan ke dalam tabung uji
Letakkan belon pada mulut tabung uji
Biarkan larutan selama 1 jam

EKSPERIMEN 2
Titiskan 1 sudu air pada kepingan roti pertama,
2 sudu air pada roti ke 2
dan 3 sudu air pada roti ke 3
Masukkan kedalam beg plastic
Biarkan selama 3 hari

TAJUK : MIKROORGANISMA

EKPERIMEN 1:
a) Nyatakan radas dan bahan yang telah digunakan semasa eksperimen
b) Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan pembolehubah bergerakbalas
dalam eksperimen ini
c) Nyatakan pemerhatian kamu pada akhir eksperimen
d) Lakarkan gambarjah hasil pemerhatian sebelum dan selepas eksperimen
e) Berikan inferens terhadap pemerhatian di c)

f) Nyatakan hubungan antara pembolehubah dimanipulasi dan


bergerakbalas dlm eksperimen ini
g) Namakan gas yang terhasil
h) Kesimpulan yang boleh dibuat hasil ujikaji ini.
i) Kenalpasti satu contoh kemahiran manipulatif setelah ujikaji dijalankan

EKSPERIMEN 2:
a) Nyatakan pembolehubah
Dimanipulasi :
Bergerakbalas:
Dimalarkan:
b) Nyatakan pemerhatian selepas 3 hari
c) Ramalkan pemerhatian jika roti dibiarkan selama 7 hari
d) Nyatakan kesimpulan hasil ujikaji ini