Anda di halaman 1dari 4

Khamis

24/2/2016

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DSV TAHUN 3


TAHUN

:3A

BIDANG

: Membentuk dan membuat binaan

AKTIVITI

: Mobail

TAJUK

: Hiasan dinding

MASA

: 60 Minit

MEDIA

: Alat Gunting
Bahan gam, tali, benang, kertas warna, dawai
kasar, dan bahan lain yang sesuai

BAHAN BANTU MENGAJAR


EMK
keusahawanan

: Hasil karya akhir mobail.


: Elemen Kreativiti dan Inovatif,

STANDARD KANDUNGAN
1. Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada
mobail.
2. Mengaplikasi media serta proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat apresiasi terhadap karya.
STANDRAD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni
visual yang ada pada mobail
3.1.1

Unsur seni
3.1.1.1
Bentuk- konkrit
3.1.1.2
Ruang- nyata
3.1.2
Prinsip rekaan
3.1.2.1
Imbangan simetri
3.1.2.2
Ritma dan pergerakan susun atur pada mobail

Khamis

24/2/2016

3.2 Aplikasi Seni

Mengaplikasi bahasa seni visual dan media yang ada


pada mobail.

3.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media :


3.2.1.1
Alat - Gunting
3.2.1.2
Bahan - gam, tali, benang, kertas warna, dawai
kasar, dan bahan lain yang sesuai

3.2.2

Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya

3.3 Ekspresi Kreatif Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan
teknologi dalam penghasilan mobail
3.3.1

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

3.3.2

Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya

3.3.3

Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

3.4 Apresiasi seni

Apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan rakan

berpandukan bahasa seni visual, sejarah, seni dan budaya.


3.4.1

Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2

Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

Khamis

24/2/2016

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI

PERSEPSI ESTETIK

Guru menunjukkan Hasil karya akhir.


Guru menunjukkan contoh mobail.
Guru bersoal jawab tentang bahasa seni

visual yang ada pada mobail


Guru menyatakan definisi mobail

APLIKASI SENI

Guru

media yang akan digunakan.


Guru membahagikan bahan dan alatan yang
akan

memperkenalkan

digunakan

oleh

kumpulan.
Guru
menunjukkan

dan

menyatakan

murid

mengikut

demonstrasi

cara

penghasilan mobail.

EKSPRESI KREATIF
Langkah 1
Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan
Penyediaan alat dan bahan

Langkah 2
Murid mengunting template yang disediakan
oleh guru
Langkah 3
Murid mengikat template yang diberikan

Khamis

oleh guru pada benang yang disediakan.

Langkah 4
Murid menghias template yang telah diikat
benang pada dawai yang telah disediakan
oleh guru.
Murid menghias mobail mengikut kumpulan
yang telah ditetapkan.
Murid
menghasilkan
mobail
mengikut
kreativiti.

APRESIASI SENI

Murid mempamerkan karya seni yang

dihasilkan.
Murid menceritakan pengalamannya ketika
melakukan aktiviti.

24/2/2016

Anda mungkin juga menyukai