Anda di halaman 1dari 2

Latihan BM 1 (Tatabahasa) Tahun 2

1, Isikan tempat-tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai.


o
o
o
o
o
o
o

berkaki ayam
makan angin
alas perut
buah tangan
baik hati
ambil berat
ringan tulang

i. Ramai orang pergi ______________________________ ke tepi pantai.


ii. Kaki Zulha tertusuk duri kerana dia _______________________.
iii. Nora selalu menolong emaknya membuat kerja. Dia seorang yang
______________________.
iv. Pak Kasran ________________________________. Dia suka menolong orang dalam
kesusahan.
v. Mak Timah tidak meng___________________________tentang pelajaran anaknya.
vi. Siva dan Lim membawa ___________________________ ketika melawat Rizal di
hospital.
vii. Sebelum pergi ke kelas tambahan, Jane makan dua keping roti sebagai
__________________________.
2. Isikan tempat kosong dengan kata ganda separa yang sesuai.
o
o
o
o
o

tetamu
pepohon
cecair
lelabah
jejari

i. __________________________ itu dimasukkan ke dalam botol.


ii. __________________________ roda basikalnya telah berkarat.
iii. Puan Hamidah sedang melayan ________________________nya.
iv. _________________________ di tepi jalan itu sungguh rendang.
v. _________________________ sedang membuat sarang.
3. Penuhkan tempat kosong dengan kata hubung yang betul.
i. Monyet itu melompat _________________________ makan sesikat pisang. ( sambil,
tetapi, jika )
ii. Zarina __________________ Latifah akan pergi ke sekolah. ( lalu, dan, kerana )
iii. Adik Ah Seng menangis ___________________ tersepak batu. ( walaupun, tetapi,
kerana )

iv. Dia tergelincir _______________________ jatuh ke dalam sungai. ( lalu, supaya, jika )
v. Puan Gan sangat gemuk ______________________ adiknya kurus. ( sambil, tetapi,
dan )

4. Pilih dan tulis erti perkataan yang sesuai di bawah.


Berjumpa, membetulkan, berpeluang, bekerja, askar, menolong, kebenaran
i. membaiki = ________________________
ii. tentera = ________________________
iii. bertugas = ________________________
iv. bertemu = ________________________
v. sempat = ________________________

5. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang benar dan ( x ) pada pernyataan


yang tidak benar.
i. Kita berhenti bila lampu isyarat berwarna merah. (

ii. Tengok ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan. (


iii. Kita boleh naik basikal ke tengah-tengah jalan raya. (

)
)

iv. Lampu isyarat ada tiga warna iaitu merah, kuning dan hijau. (

v. Bila kita naik basikal pada waktu malam kita tidak perlu pasang lampu. (