Anda di halaman 1dari 7

REKAPAN NILAI ASISTEN GAMBAR TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MATARAM


PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
TAHUN 2015

KLPK

NIM
F1B1150
08
F1B0150
16
F1B0150
01
F1B0150
02
F1B0150
03
F1B0150
92
F1B1150
38
F1B0150
81
F1B0150
15
F1B0150
05
F1B0150
06
F1B0150
83
F1B1150
36
F1B0150
07
F1B0150
08
F1B0150
09
F1B1150
35
F1B1150
02

NAMA

Nilai
Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas 4

rata-rata

Esi Birahmatihi

77

70

72

80

74.75

Febry Dwi Fitrianto

70

70

68

73

70.25

Abdul Latif Azhari

77

70

72

73

73

Ahmad Khadimullah

76

70

68

75

72.25

Ahmad Qodri

76

70

72

72

72.5

Zul Afrianto

76

70

72

77

73.75

Salsabilla

70

65

75

60

67.5

Reta Arsita

70

72

78

60

70

Fakhrurrahman

70

70

74

60

68.5

Ananda Ghufran

70

65

74

60

67.25

70

72

80

60

70.5

72

76

69

72

72.25

Rima Silviana

72

75

68

68

71.67

Anas Segaf
Mulachela

72

76

69

65

72.33

Andi Akbar Hidayat

72

76

70

70

72.67

Andi Ardhian

72

76

70

70

72.67

Rika Kariyana

73

68

65

70

68.67

Agus Supriadi

70

63

60

70

64.33

Ananta Para
Meswara
Rizqi Dwi Cahyo
Utomo

F1B0150
10
F1B0150
11
F1B0150
12
F1B1150
03
F1B1150
04
F1B0150
13
F1B0150
14
F1B0150
04
F1B0150
87
F1B1150
07
F1B1150
06
F1B0150
17
F1B0150
18
F1B1150
09
F1B1150
10
F1B0150
19
F1B0150
20
F1B0150
21
F1B1150
11
F1B1150
12
F1B0150
22
F1B0150
23
F1B0150

Ari Mulyo Prakoso

75

68

68

74

70.33

Chandra Ahmad
Gumilang

77

70

68

78

71.667

Dwi Elok Anggraeni

78

68

70

80

74

Aji Bayu Samudra


Alim

60

45

26.25

Andzar Qinthara

65

60

70

70

65

Eva Estia Ningsih

70

65

80

70

71.67

Fahmi Yardi

70

70

70

70

70

Alusia Fatmamalini

60

60

65

46.25

Taufik

70

78

70

75

73.25

Baihaki

60

75

70

75

70

Bagas Akbar
Aznurinto

60

75

70

70

68.75

Fezi Ofa Abdul Gani

70

80

70

75

73.75

Fitriani Julianti

65

75

70

71

70.25

Fadilah Kurniati

67

70

69

66

68

Fahri Kusumahardi

65

70

69

66

67.5

Gopinda

80

70

69

70

72.25

80

70

75

73

74.5

78

70

70

72

72.5

Fikran Wahyudi

Harza Wisnu Saputra

68

67

70

70

68.75

Hengki Juniarta

68

68

66

70

68

Herofika Rosid

Heru Rizky Suwito

68

68

34

Halbat Akmaral
Aziad
Hari Surya Satma
Bowo

24

10

11

12

13

F1B1150
13
F1B1150
14
F1B0150
25
F1B0150
26
F1B0150
27
F1B1150
15
F1B1150
16
F1B0150
28
F1B0150
29
F1B0150
30
F1B1150
17
F1B1150
18
F1B0150
31
F1B0150
32
F1B0150
33
F1B1150
44
F1B1150
19
F1B0150
34
F1B0150
35
F1B0150
36
F1B1150
20
F1B1150

Heru Wilukman
Hakim

70

70

72

72

71

Ilhamuddin

72

68

72

72

71

Hizbullah Saputra

76

67

72

72

71.75

75

72

72

72

72.75

76

74

72

74

74

Ilman Hidayat

69

71

72

40

63

Imam Syuhada

68

71

72

75

71.5

70

71

74

45

65

69

71

72

70

70.5

68

71

72

70

70.25

Izma Jayadi

73

72

80

78

75.75

Januarman Maulana
Putra

73

72

78

70

73.25

I Putu Yogi Artha

70

72

78

78

74.5

Ibnu Zyad

73

72

78

78

75.25

Ifan Hariadi

73

72

75

73

73.25

Wulan Yuniarti

72

18

Jumriati

72

75

75

65

71.75

Ika Suryani

72

60

76

67

68.75

Ikhlas Anugerah

72

75

76

70

73.25

Imam Syaukani

74

70

76

70

72.5

Khairil Sudarmanto

Lalu Triawanri

70

72

70

68

70

I Komang Yudhi
Satya Nugraha
I Made Bayu Krisna
Putra

I Made Nugroho
Wahyu Kristianto
I Made Sandi Budi
Putra
I Nyoman Agus
Budiyawan

21
F1B0150
37
F1B0150
38
F1B0150
39

14

15

F1B1150
22
F1B1150
23
F1B0150
40
F1B0150
41
F1B0150
42
F1B1150
24
F1B1150
26
F1B0150
43
F1B0150
44
F1B0150
45
F1B1150
27

16

17

F1B1150
28
F1B0150
46
F1B0150
47
F1B0150
48
F1B1150
29

Novianung
Isnawati

60

75

65

65

66.25

Jumarip

70

72

70

65

69.25

Juniyan Wisnu
Rohadi

70

73

65

68

69

Lazarina Mariana

75

70

68

70

70.75

M. Habibillah

70

70

65

65

67.5

Kenya Damayanti
Priyatna

76

65

68

70

69.75

Khaira Abda

76

70

70

65

70.25

Khairur Rozaq

72

70

60

65

66.75

M. Zahdan B.K

68

17

Muchammad Bagir

65

63

65

72

66.25

70

65

70

75

70

70

68

73

78

72.25

70

68

65

78

70.25

65

68

72

70

68.75

65

68

72

65

67.5

Lukman Parhan

68

70

72

74

71

M. Khaerul Anwar

68

68

72

72

70

M. Yusuf Yahya

68

68

70

70

69

Muhamat Taufik

68

75

73

69

71.25

Lalu Muhammad
Paozan.
Lalu Rizal Saputra
Junistiawan
Laskar Wathoni
Prabowo
Muhamad
Nudisantana
Riswandi
Muhamad Rivan
Riyandi

F1B1150
30
F1B0150
49
F1B0150
50
F1B0150
51

18

F1B1150
31
F1B1150
32
F1B0150
52
F1B0150
53
F1B0150
54
F1B1150
33

19

20

F1B1150
34
F1B0150
55
F1B0150
56
F1B0150
57
F1B1150
37
F1B1150
39
F1B0150
58
F1B0150
59
F1B0150
60

Muhammad Fiqril

68

75

71

68

70.5

M.Fauzan Alfargani

68

78

70

70

71.5

Mahiga Suhita
Kusuma Wardhani

70

78

70

69

71.75

Meti Puspa Syabani

75

78

70

69

73

70

71

70

70

70.25

70

70

70

70

70

Moh. Iqbal Hakim

70

70

70

70

70

Mohamad Husnul
Haris

70

71

70

70

70.25

Mohamad Suprayadi

70

17.5

Muhammad
Zikryawan Fikri
Wahid

Naufal Atsauri

71

70

75

69

71.25

71

70

76

69

71.5

75

70

78

69

73

72

70

75

69

71.5

70

62

65

65

65.5

70

72

70

69

70.25

70

70

69

68

69.25

70

70

68

68

69

Muhammad Riza
Pratama S
Muhammad Rozziq
Syaputra

Muh. Aghung Trisna


Wiyadhi
Muhamad Hasbi
Berlian
Muhamad Rama
Adipitra
Robi Yusrilma Hadi
Shadiqul
Aminurrahman
Muhammad Adam A.
N.
Muhammad Afrizal
Ghifari Rasyda
Muhammad Agam
Maulana

21

22

23

24

F1B1150
41
F1B0150
73
F1B0150
61
F1B0150
62
F1B0150
63

F1B0150
76
F1B1150
43
F1B0150
64
F1B0150
65
F1B0150
66
F1B1150
42
F1B0150
72
F1B0150
67
F1B0150
68
F1B0150
69
F1B1150
40
F1B0150
74
F1B0150
70
F1B0150
71
F1B0150
75

Sulhan Khaerudin

75

65

65

65

67.5

Pikri Hidayat

75

68

70

72

71.25

Muhammad Alfiyan
Chairi Hakim
Muhammad Amri
Akbar
Muhammad Fajar
Alghiffari

75

67

68

75

71.25

78

69

68

75

72.5

Rahmad Zainul
Hidayat

67

68

75

74

71

Trisna Taruna

Muhammad Fajri

70

70

75

75

72.5

Muhammad Juaeni

67

68

75

74

71

67

68

75

74

71

60

15

Noviana

Muhammad Suyudi
Wahyu Sinangga

75

18.75

Muhtadin Akbar

68

75

74

70

71.75

Ni Made Anggraeni

70

75

74

70

72.25

Subhan Hadi

65

70

65

60

65

Pramono

70

71

70

70

70.25

Nila Yustina Triani

75

72

70

65

70.5

Nora Intan Huswari

75

73

70

65

70.75

Prasetyo

72

73

70

75

72.5

Muhammad
Setiawan
Tommy Agus
Gunawan

25

26

27

F1B1150
25
F1B0150
84
F1B0150
85
F1B0150
86
F1B0150
82

F1B1150
01
F1B0150
80
F1B0150
79
F1B0150
77
F1B0150
78
F1B1150
05
F1B0150
90
F1B0150
91
F1B0150
88
F1B0150
89

Merry Michellina

71

65

60

75

67.75

Satrya Bhayangkara
Poetra

74

70

75

80

74.75

Sri Kurniawati

73

70

70

80

73.25

Surya Darma

74

75

70

82

75.25

Rijalul Hidayat

72

70

65

79

71.5

Ade Media Taruna

Ramdayanti

70

70

78

70

72

Ramadan Wibi Surya


Aji

70

70

78

70

72

Rahman Hidayat

70

70

78

70

72

Rahmat Ramadhan

70

70

79

70

72.25

Anwar Sapi'i

65

70

70

55

65

Yani Sasumbar

70

79

70

72

72.75

Yanuar Rizki Wulang

Varra Silvia Adinda

70

79

70

72

72.75

Wahyuni
Rahimatullah

75

80

70

72

74.25