Anda di halaman 1dari 6

SK ASYAKIRIN,

97000 BINTULU, SARAWAK.


KERTAS KERJA
PROJEK SEHARI BERSAMA PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI (PEMBELAJARAN)
SK ASYAKIRIN
WARGA SKA PRIHATIN, KASIH SAYANG TERJAMIN
TEMPAT :
Program Pendidikan Khas Integrasi (Pembelajaran)
Sekolah Kebangsaan Asyakirin, 97000 Bintulu, Melaka.
TARIKH :
10 Mei 2016 (Selasa)
MASA :
8.00 pagi-1.00 petang

Perkara
Disediakan oleh,
.............................................
(PUAN WAN NOR FARHANA BINTI MEGAT HARON)
Setiausaha,
Program Sehari Bersama PPKI
Warga SKA Prihatin, Kasih Sayang Terjamin
Disahkan oleh,
............................................
(PUAN RAMIAH BINTI ARIP)
Pengerusi,
Program Sehari Bersama PPKI
Warga SKA Prihatin, Kasih Sayang Terjamin

Diluluskan oleh,
........................................................
(ENCIK ABANG ZAINAL BIN ABANG ZAINI )

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Asyakirin,
Bintulu.

1.0 PENGENALAN

Ulasan/catatan

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani, kurikulum Pendidikan Khas juga turut digubal bagi melahirkan muridmurid Pendidikan Khas yang mampu membawa dimensi baru dalam dunia pendidikan. Menyedari
hakikat tentang keperluan pendidikan dan pembelajaran bagi murid-murid Pendidikan Khas ini, pelbagai
program telah disusun atur sebagai langkah untuk mencapai matlamat di atas. Penyertaaan murid khas
sama ada secara langsung atau tidak langsung di dalam atau di luar sekolah merupakan intipati di dalam
dunia Pendidikan Khas yang perlu didedahkan kepada murid. Sehubungan dengan itu, satu Program
Sehari Bersama PPKI telah dirangka bagi mencapai tujuan di atas. Ia merupakan titik tolak bagi
melahirkan Murid

Berkeperluan

Khas

(MBK)

yang

berupaya

berdikari,

mampu

merancang

dan seterusnya dapat mengaplikasikan kemahiran di dalam menguruskan kehidupan melalui proses
pengalamian.

2.0 MATLAMAT
Kertas kerja ini dikemukakan untuk memohon kelulusan daripada guru besar bagi menjalankan
Program

Sehari

Bersama

Program

Pendidikan

Khas

Integrasi

(Pembelajaran).

Di samping itu, matlamat program ini juga adalah untuk memberi pendekatan berkaitan
kepimpinan, disiplin dan kemahiran pengurusan yang perlu ada dalam diri para murid Pendidikan Khas.
Ia bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri dan ketajaman mental serta ketahanan fizikal setiap
pelajar. Aktiviti, produk dan modul yang disusun di dalam program ini adalah bertujuan untuk
menonjolkan bakat dan kemahiran Murid Berkeperluan Khas (MBK) dalam menempuh cabaran
globalisasi yang bakal mendatang.

3.0 OBJEKTIF
1. Mengenal dan mengintegrasikan murid-murid Sekolah Kebangsaan Asyakirin dan warga sekolah
bersama murid-murid Pendidikan Khas Integrasi (Pembelajaran)
2. Memupuk nilai keusahawanan dalam diri Murid Berkeperluan Khas (MBK)
3. Merangsang murid Pendidikan Khas secara positif pada kemahiran dan aktiviti yang
dilaksanakan.
4. Menambahkan infrastruktur dan kemudahan multimedia di PPKI untuk menarik minat murid untuk
belajar.
5. Mendedahkan warga SKA berkaitan aktiviti serta kemudahan yang terdapat di program
Pendidikan Khas Integrasi (Pembelajaran).
4.0 BUTIRAN PROGRAM

4.1 NAMA PROGRAM


PROJEK SEHARI BERSAMA PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI (PEMBELAJARAN)
SK ASYAKIRIN
WARGA SKA PRIHATIN, KASIH SAYANG TERJAMIN
4.2 TARIKH / HARI
10 MEI 2016 ( Selasa )

4.3 MASA
8.00 Pagi - 1.00 Petang

4.4 TEMPAT
Perkarangan Hadapan Blok Program Pendidikan Khas Integrasi (Pembelajaran)
Sekolah Kebangsaan Asyakirin, Bintulu.

5.0 JAWATANKUASA INDUK


Pengerusi

: Encik Abang Zainal Bin Abang Zaini


Guru Besar

Timbalan Pengerusi

: Puan Ramiah Binti Arip


Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas

Naib Pengerusi 1

: Puan Dayang Halimah Binti Unus


Guru Penolong Kanan Kurikulum

Naib Pengerusi 2

: Puan Aminah Binti Sisi


Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 3

: Encik Rozalani Bin


Guru Penolong Kanan Kokurikilum

6.0 JAWATANKUASA KERJA


Jawatankuasa Induk

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Bendahari

: Puan Ramiah Binti Arip


: Puan Mastiah Binti Munir
: Puan Wan Nor Farhana Binti Megat Haron
: Puan Razimah Balqis

Jawatankuasa Pelaksana
Urusetia
Pembungkusan
Kawalan Murid
Peralatan & Tempat
Dokumentasi
Perhubungan
Jemputan
Jualan Kupon
Buku Program & Tayangan slaid
Hebahan & Pengacara Majlis

: Puan Mastiah Binti Munir


: Puan Nordiana Yusuf
Puan Razimah Balqis
: Encik Mohd Fairus
Cik Jovata Nuri
: Encik Harrison
: Puan Siti Aisyah Binti Khalid
: Puan Nur Aishah Binti Saadun
: Puan Ramiah Binti Arip
: Puan Wan Nor Farhana binti Megat Haron
Puan Fatimah Binti Hassan
: Cik Nurhafizah Binti Uteh
: Puan Rohani

7.0 AGENDA TENTATIF


7.30 pagi

: Persiapan akhir bahan dan keperluan

8.00 pagi

: Program Sehari Bersama PPKI SK Asyakirin


- ketibaan para jemputan
- taklimat ringkas oleh GPK Pendidikan Khas Pn. Ramiah Binti Arip
- perasmian program oleh Guru Besar SK Asyakirin.

9.00 pagi

: Ceramah dan aktiviti oleh Unit Cara Kerja Hospital Bintulu.


-Gerai Jualan dan Pameran dibuka secara rasmi
( 9.00 pagi 12.30 tengah hari )
- Jabatan Kesihatan : Pemeriksaan Kesihatan Percuma
- Pameran Hasil Kerja Murid PPKI

1.00 petang

: Majlis tamat.

8.0 ANGGARAN BELANJAWAN

Bil

Perkara

Unit / Harga

Jumlah

Bahan mentah - Marshmallow

Riben

Kertas / Plastik Pembungkus Makanan

25 bungkus

RM 250.00

1 gelung

RM 20.00
RM 20.00

Jumlah Besar

RM 290.00

9.0 PENUTUP
Adalah diharapkan program ini akan mendapat kerjasama dari semua pihak agar
segala usaha murni yang dirancangkan ini akan dapat dijalankan dengan lancar, InsyaAllah.