Anda di halaman 1dari 26

NULISAN YANG KRITIS TERHADAP TEKNOLOGI PEMELIH

Kita mungkin sering akan perkataan ikan hiasan. Ada sebahagian daripada kita yang
memelihara ikan hiasan. Adakah anda tahu apa itu iakan hiasan? Ikan hiasan ialah ikan yang
dipelihara di dalam bekas atau kolam. Tujuan ikan hiasan dipelihara ialah untuk mencantikkan
kawasan dan menjadi daya penarik bagi sesuatu tempat atau bangunan. Memelihara ikan
hiasan juga dijadikan sebagai satu hobi yang menarik. Pemeliharaan ikan hiasan ini mempunyai
beberapa tujuan yang tertentu. Antaranya, memelihara ikan hiasan dikaitkan sebagai hobi yang
unik. Ketekunan dalam memelihara ikan hiasan mampu membina kesabaran dan ketenangan
seseorang. Kepelbagaian ikan dengan tabiat hidup yang berbeza memerlukan kaedah
penjagaan yang rapi.dengan adanya sifat prihatin seperti ini dapat mewujudkan suasana kasih
saying terhadap ikan hiasan yang dipelihara. Memelihara ikan hiasan juga boleh mendatangkan
keuntungan kerana ia dapat menjana ekonomi seseorang. Aktiviti memelihara dan menjual ikan
hiasan serta aksesori dapat memberikan pendapatan yang lumayan kepada pengusaha ikan
hiasan
Teknologi pemeliharaan ikan hiasan kini menjadi berleluasa. Teknologi ikan hiasan di
Malaysia sangat baik pada suatu ketika dahulu. Malaysia menjadi pengimport ikan hiasan
terutamanya jenis ikan emas tetapi kini negara ini dikenali sebagai antara pembekal ikan hiasan
tropika utama dunia (lampiran 1). Menurut FAMA, industri ikan hiasan ini mejadi sasaran untuk
meningkatkan ekonomi negara.pada masa sekarang pula, industry ini sedang menghadai
perkemabangan yang pesat. Malaysia memegang 10% daripada pasaran dunia. Malaysia pada
masa sekarang sudah mengeksport 550 juta ekor ikan hiasan dengan nilai eksport sebanyak
RM300 juta setahun dan menguasai 10 peratus pasaran ikan hiasan dunia. Negara berharap
untuk menjadi pengeksport utama ikan hiasan kualiti tinggi seperti ikan emas, koi, gapi dan
kelisa dalam pasaran dunia dengan jumlah nilai RM7.7 bilion. Pernayataan ini menunjukan
bahawa Malaysia sedang menghadapi kemajuan dalam industri ini. Mengeluarkan 10%
daripada pasaran dunia adalah satu perkara yang sangat mengagumkan. Industri ini juga
sedang menyumbang pendapatan yang lumayan kepad aekonomi negara.
Kerajaan juga menunjukkan kesungguhan dalam membangunkan industri akuakultur.
Kesungguhan kerajaan dapat dilihat melalui perbelangaan 92 juta untuk membangunkan
industri akuakultur tempatan. Di negeri perak, industri ikan hiasan ini dilaksanakan dengan
besar-besaran. Artikel daripada FAMA membuktikan ini dengan menyatakan bahawa sebanyak
100 penternak ikan hiasan berniaga sekitar kawasan Kinta. Selain daripada Kinta, Gopen dan
Lawan Kuda juga menjadi kawasan utama penternakkan ikan hiasan. Malaysia juga kini

mengeksport ikan hiasan ini ke negara-negara Eropah dan Singapura. Ini menujukkan bahawa
negara kita sedang menuju ke arah kemajuan dalam indutri ikan hiasan.
Namun, dalam pasaran dunia Malaysia menempuh persaingan hebat daro segi kos,
teknologi dan pengetahuan. Dalam artikel FAMA juga menyatakan bahawa Soon Tiong Trading
terpaksa menghentikan eksport ikan hiasan kerana pengeksport dari negara lain memberi
harga yang lebih murah. Hal ini mungkin kerana berlaku bahawa, penternak daripada Malaysia
menmbela ikan hiasan dengan kos yang tinggi. Kos yang dibelanjakan untuk membela dan
menjaga

ikan

hiasan

mungkin

tinggi

dan

meyebabkan

harga

kita

lebih

tinggi

daripadapengeksport lain. Sekarang kebanyakkan negara memberi tumpuan kepada industri ini
kerana mereka telah pun menyedari bahawa industry akuakultur dapat memberi oendapatan
yang lumayan. Pada masa sekarang Indonesia dan Thailand menjadi pesaing utama kepada
Malaysia dengan menawarkan harga yang sangan murah. Menurut Encik Boo dalam Artikel
FAMA menyatakan bahawa ketinggian harga ini disebabkan oleh kenaikkan harga barang dan
minyak yang berlaku di negara kita. Keadaan ini juga merimaskan penternak ikan hiasan.
Malaysia juga mengeksport ikan hiasan yang mempunyai kualiti yang sama dengan negara lain.
Kita mampu bersaing dengan pengeksport lain.
Dalam kebanyakkan ikan hiasan, ikan Arowana atau Kelisa mempunyai pasaran yang
agak luas. Ikan ini lebih disukai oelh orang ramai dan mendatangkan keuntungan yang lumayan
(lampiran 2). Di kawasan Bukit Merah, Happy Arowana Farm adalah tempat terbesar yang
membela ikan Arowana untuk dieksportkan. Ikan Arowana ini leih digemari oleh orang ramai.
Oleh itu, ikan ini medapat pasaran yang luas. Pengumuman Perdana Menteri, Datuk Najib Tun
Razak mengenai tiga komoditi di beri tumpuan menjadikannya industri yang semakin popular.
Berdasarkan laporan Jabatan Perikanan, industri ikan hiasan Malaysia telah
berkembang dengan pesat. Ini berdasarkan statistik anggaran tahun 2008 bahawa pengeluaran
dari industri ikan hiasan adalah 733 juta ekor ikan. Ini bersamaan dengan nilai RM759 juta dan
ini merupakan peningkatan sebanyak 31.4 peratus (pengeluaran) dan 17.3 peratus (nilai
pengeluaran) jika berbanding dengan tahun 2007 (lampiran 2).
Saya berasa bahawa, industri ikan hiasan di negara kita mendapat sonkongan yang baik
daripada

kerajaan.

Ini

kerana,

kerajaan

memberi

peruntukan

yang

banyak

untuk

membangunkan industri ini. Bagi emnagatasi persaingan Malaysia perlu mengambil beberapa

langkah untuk bersaingan dengan pengeksport negara lain. Kerajaan boleh membantu
penternak ikan hiasan dengan memberi subsidi barangan terankan ikan hiasan. Dengan ini kos
penetrnakan dapat dikurang dan Malaysia juga dapat menawarkan harga yang rendah seperti
negara lain. Selain itu, kerajaan dan NGO boleh mengadakan ceramah atau bengkel untuk
memberi kesedaran kepada masyarakat tentang industri ini.

ASAN. PADA MASA YANG SAMA ANDA JUGA PERLU MEN

Ikan hiasan yang dibela perlulah diurus dan dijaga dengan baik. Sekiranya, kita gagal
untuk menjaga dan mengurus ikan hiasan ia akan dijangkiti penyakit dan mati. Pertama sekali
kita perlu membuat pengurusan akuarium. Sistem pengudaraan dalam akuarium adalah satu
perkara yang sangat penting. Oleh itu, kita perlu menyediakan sistem pengudaraan yang baik
kepada ikan hiasan yang bakal dilepaskan dalam akuarium tersebut. Bagi memastikan edaran
udara yang mencukupi, pam udara diperlukan untuk menambah kandungan oksigen dalam air.
Yang kedua adalah,sistem penapis air. Penapis air ini akan mengelakkan air akuarium menjadi
kotor dan menyebabkan penyakit kepada ikan.
Seterusnya, air pain yang dimasukkan ke dalam akuarium pelu dirawat dengan ubat
anti-klorin bagi menghilangkan klorin yang ada dalam air tersebut. Bagi membunuh bakteria
dalam air tersebut perlu menambahkan garam baiasa kedalam akuarium. Selepas itu, perlu
membuat perhiasan akuarium. Perhiasan ini bergantung pada cita rasa dan kreativiti orang
yang membuatnya. Reka bentuk hiasan yang di sediakan hendaklah memberi ruang yang
cukup untuk ikan berenang dan ikan berasa dihabitatnya. Kebiasaannya penternak akan
menambah hiasan dengan lampu, binaan yang berbentuk kapal, kincir angin dan lain-lain lagi.
Apabila kita memilih aksesori yang penting pastikan aksesori tersebut tidak toksik kerana ianya
boleh merbahaya kepada ikan hiasan. Pemilihan aksesori perlu dibuat denagn teliti supaay
akuarium kelihatan cantik dan terurus.
Selepas membuat pengurusna dengan baik, ikan hiasan akan dilepaskan ke dalam
akuarium yang sedia. Seterusnya, penjagaan yang rapi adalah wajib dilakukan supaya ikan
sentiasa sihat. Setiap hari ika hiasan perlu diberi makanan mengikut saiznya. Makanan pellet
jenis terapung adalah sesuai untuk makanan ikan yang mempunyai bentuk mulut menghala ke
atas dan pertengahan kepala seperti ikan Swordtail, Guppy atau Angel. Makanan tenggelam
pula sesuai untuk diberikan kepada ikan yang mempunyai bentuk mulut yang menghala ke
bawah seperti ikan Corydoras atau Loach.
Terdapat beberapa jenis ikan. Antaranya ialah, ikan karnivor. Ikan yang memakan
benda-benda hidup seperti ikan kecil atau haiwan lain dikenali sebagai ikan pemangsa atau
karnivor. Biasanya ikan pemangsa bersaiz besar, mempunyai gigi yang tajam dan rahang yang
kuat. Makanan ikan karnivor ialah seperti cengkerik, anak ikan, katak atau ulat. Contoh ikan
karnivor ialah ikan Sebarau, Oskar dan ikan Arowana. Ikan pemakan plankton pula memakan
mikro organisma di dalam air dikenali sebagai ikan pemakan plankton. Contoh ikan ini ialah

seperti ikan Barb, ikan Tetra dan kebanyakan jenis ikan semasa peringkat anak. Ikan herbovor
adalah ikan yang memakan tumbuhan dan ianya dikenali sebagai herbivor. Ikan ini tidak sesuai
dipelihara di dalam akuarium yang ditanam tumbuhan akuatik. Contoh ikan herbivor ialah ikan
Lampam dan Tiger Barb. Ikan jenis omnivor pula memakan pelbagai jenis makanan seperti
plankton, tumbuhan reput, daging haiwan atau pellet. Kebanyakan ikan hiasan ialah jenis ini
kerana ianya telah menyesuaikan diri untuk hidup di dalam tangki. Contoh ikan omnivor ialah
ikan Pelaga, Oscar, dan cichlid.

Jenis Makanan Ikan Hiasan

Ikan hiasan yang dibela mudah dijangkiti penyakit. Antara faktornya ialah, Keadaan suhu
air dalam akuarium yang terlalu sejuk, air di dalam akuarium terlalu kotor kerana tidak ditukar
selama beberapa lama, ikan yang cedera atau mengalami luka akibat dipindahkan tempat. Air
yang akuarium perlu ditukar kerap kali bagi mengelakkan kotoran menyebabkan penyakit
kepada ikan hiasan. Panyakit yang dijankiti oleh ikan hiasan ialah Penyakit rintik putih. Penyakit
ini disebabkan parasit yang melekat pada sisiknya. Ia berlaku apabila suhu air terlalu sejuk.
Ikan yang sakit perlu dipindahkan ke dalam tangki lain. Ianya boleh dirawat menggunakan
larutan methylene blue dan campuran sedikit garam biasa ke dalam air. Terdapat juga ubat
yang telah tersedia dan boleh didapati dari kedai akuarium.
Seterusnya adalah penyakit kulat. Kulat akan tumbuh pada luka pada badan ikan
sekiranya tidak diberi rawatan awal. Bahagian yang sering dijangkiti kulat ialah sirip, mulut dan
badan yang terdapat luka. Kulat ini kelihatan seperti kapas yang tumbuh pada bahagian luka
yang terbuka. Ia boleh dirawat menggunakan larutan methylene blue yang dimasukkan ke
dalam air atau menyapukan terus pada luka yang dijangkiti kulat itu. Ikan yang dijangkiti kulat
perlu diasingkan dari ikan sihat.
Penyakit yang terakhir ialah penyakit bakteria. Ikan yang dijangkiti bakteria biasanya
akan berubah warna menjadi pudar, sisiknya mengembang atau perutnya menjadi buncit.
Penyakit bakteria boleh menyerang ikan disebabkan oleh mutu air yang tidak baik, pemakanan
yang tidak sesuai atau ikan mengalami stress. Penyakit ini boleh dirawat menggunakan
antibiotik yang boleh dibeli dari pembekal ubat tempatan dengan bimbingan Pegawai
Perikanan.

PENYEDIAAN AKUARIUM

MENCUCI DAN MENUKAR AIR AKUARIUM

MELEPASKAN IKAN KE DALAM AKUARIUM

N SATU PENULISAN YANG KRITIS TERHADAP TEKNOLO

Hamster adalah haiwan kesayangan yang dibela oleh kebanyakkan orang. Hamster
adalah binatang sejenis haiwan pengerat, terdapat pelbagai jenis di dunia dan hampir ada di
tiap negara. Bentuknya yang kecil membuat hamster mudah untuk dibawa ke mana-mana dan
tidak memerlukan kandang yang terlalu besar untuk merawatnya. Hamster termasuk ke dalam
subfamili Cricetinae. Subfamili ini terbahagi kepada dalam kira-kira 18 spesies, yang
diklasifikasikan ke dalam enam atau tujuh genus.
Walaupun banyak orang suka hamster di Malaysia belum ada lagi industri pembelaan
hamster yang besar-besaran. Mungkin situasi ini wujud kerana kekurangan sambutan daripada
masyarakat. Selain itu, mungkin mereka tidak mendapat pengetahuan dan bantuan yang betul
bagi memulakan industri ini seperti industri lain.
Peminat hamster masih ada di negara kita. Mereka membeli hamster yang dijual di
kedai haiwan kesayangan. Hamster yang dijual di kedai adalah kebanyakkannya diimport dari
negara lain. Sekiranya, negara kita memounyai industri sebegitu kita boleh beli hamster dengan
harga yang lebih murah. Dalam peninjauan, saya mendapati bahawa penjualan hamster
dilakukan melalui Facebook (lampiran 4). Ini juga dijalankan secara kecil-kecilan sahaja.
Kerajaan perlu menyediakan peluang kepada mereka yang membuat penternakan dan
penjualan hamster secara kecil-kecilan untuk memperluaskan pasaran. Sekiranya, negara kita
telah mencapai tahap yang baik ekonomi negara juga dapat dipertingkatkan. Pihak-pihak yang
berpengalaman tentang pemeliharaan hamster boleh memulakan penternakan hamster untuk
tujuan eksport. Walaupun, ini adalah kali pertama kita cuba, ia akan memberi pengalaman
kepada kita. Selain itu, secara tidak langsung, ini akan mejadi satu titik permulaan kepada
industri pemeliharaan hamster di negara Malaysia.

AN YANG SESUAI DENGAN HAMSTER YANG DIPILIH. BE

Terdapat beberapa bahan dan peralatan yang perlu kita sediakan untuk memelihara
hamster. Bahan dan peralatannya seperti berikut:
1. Kandang
Sebetulnya hamster memerlukan ruang yang cukup luas untuk berlari dan
bereksplorasi. Beberapa hasil kajian menyarankan luas yang sesuai untuk kandang
hamster Syria adalah sekurang-kurangnya 1 meter persegi yang dapat bermakna
1meter lebar x 1 meter panjang. Selain itu pada habitat asal hamster merupakan
penggali yang ulung, sarang sarang hamster boleh berada 1 hingga 2 meter
dibawah permukaan tanah. Beberapa pendapat menyebutkan bahawa bedding
untuk kandang hamster harus mempunyai ketebalan sekurang-kurangnya 30cm.
Kandang Jeriji
Kekuatan: cukup kuat dan tahan gigitan, jeriji dapat menjadi sarana
memanjat oleh hamster, dan udara dapat beredar sangat baik.
Kekurangan: kerana hamster senang menggali sehingga bedding boleh
tercampak keluar. Jeriji besi yang dikhuatiri berkarat sehingga dapat
berpengaruh terhadap kesihatan. Kandang dengan alas jeriji tidak disyorkan
kerana kaki hamster boleh tersangkut hingga menyebabkan patah tulang.
Kandang akuarium
Kelebihan: Boleh dengan leluasa memandang hamster tanpa terhalang, tidur
tidak akan terbuang keluar kandang.
Kekurangan: Cukup berat untuk akuarium kaca, dan mudah tercalar untuk
akuarium akrilik. Diperlukan penutup yang mencukupi untuk mengelakkan
hamster kabur atau gangguan binatang lain. Apabila kurang pengudaraan
boleh membawa peningkatan dalam kelembapan yang berbahaya bagi
hamster.
2. Alas kandang/bedding
Bedding digunakan untuk menyerap air seni hamster sehingga dapat mengurangkan
bau. Biasanya bedding yang digunakan berupa serutan kayu (elakkan serutan kayu

pinus kerana banyak dikhuatiri boleh mengganggu kesihatan hamster), sobekan


kertas tisu, dan kini boleh didapati pasir khusus untuk bedding hamster.
3. Alat permainan
Alat permainan yang bukanlah suatu kemewahan akan tetapi sebuah keperluan
yang harus dipenuhi. Hamster sangat aktif, dan di habitat semulajadinya hamster
boleh berlari dan menjelajah hingga berkilometer jaraknya. Kekurangan bersenam
boleh menyebabkan kelumpuhan bagi hamster. Kincir untuk berlari, tangga untuk
memanjat dan mainan lain boleh menjadi kemudahan sukan yang mencukupi bagi
hamster. Pilihlah aksesori yang membolehkan hamster untuk menggunakannya
tanpa perlu paksaan.
4. Tempat makan
Hamster memakan biji-bijian, buah-buahan, daun, dan daging. Namun tidak semua
makanan boleh dimakan oleh hamster. Anda boleh membuat sendiri makanan
hamster dari bahan-bahan yang selamat dimakan hamster. Terdapat juga banyak
pilihan makanan hamster di pet shop, ada yang campuran biji-bijian ada pula yang
sudah dihancurkan dan di padatkan kembali menjadi berbentuk pellet. Tempat
makanan dapat memudahkan kita untuk mengawal makanan yang diberikan. Pilihlah
tempat makan yang cukup kuat dari gigitan hamster, dan dengan berat yang cukup
agar tidak mudah tumpah atau terbalik. Berikan makanan dengan kuantiti yang
cukup jangan berlebih, kerana jika berlebih hamster cenderung akan menimbun
makanan di sarangnya dan apabila tertimbus lama dikhuatiri membusuk dan
mendatangkan cendawan dan penyakit. Takaran yang cukup ditandai dengan
habisnya makanan dalam 10 minit dengan sisa yang sedikit, angkat sisa makanan.
Beri makanan sehari 2 kali dengan masa yang teratur.
5. Tempat minum air
Walaupun di habitat asalnya hidup di padang pasir hamster tetap butuh air minum,
air diperolehi dari embun atau makanan yang mengandungi air. Menyediakan air
minum di kandang akan memenuhi keperluan hamster akan air. Tubuh hamster tidak
boleh basah kerana tubuhnya yang kecil dan bulu yang lebat air yang melekat akan
sukar menguap dan mengering. Untuk itu wadah untuk air usahakan yang cukup
landai dan berat sehingga hamster mudah untuk menjangkau airnya dan tidak boleh
membalikkan wadah tersebut. Letakkan mangkuk air di sudut permukaan rata dan
usahakan

tidak

dekat

dengan

bedding

sehingga

hamster

tidak

mungkin

menyebranginya dan atau memasukan beding ke dalam mangkuk tersebut. Ganti air

tiap hari dengan air masak yang baru. Botol minum cukup untuk menyediakan
keperluan air minum hamster sekurang-kurangnya untuk sehari penuh. Ganti air
minum setiap hari dengan air yang sihat dan basuh botol secara teratur.

PADA MASA YANG SAMA ANDA JUGA PERLU MERANGK

1.membasmikankumankan
Pembersihan
dan
hamster
terutama
Bersihkan
disebabkan
kulat.
sabun
dan
semburkan
ubat
sangkar.
anti
Ini
bakteria
untuk
pada
dan
kulat
yang
tumbuh
yang
lembap
di
serbuk
atau
pada
kayu
Keringkan
sangkar
dengan
mengelap
betul
atau
menjemur
dengan
di
supaya
tidak
cecair
dimakan
pembersih
oleh
hamster.Bersihkan
semua
peralatan
kayu
yang
terdapat
di
dalam
masih
bersisa,
sangkar.
Jika
penyakit
kepada
Buang semua serbuk kayu yang terdapat di dalam sangkar. Jika masih bersisi akan

menyebabkan penyakit kepada hamster terutamanye penyakit kulat. Bersihkan dengan


menggunakan sabun dan semburkan ubat anti bakteria pada snagkar. Keringkan
sangkar dengan betul dengan mengelap atau menjemur di bawah matahari supaya air
pembersih tidak dimakan oleh hamster. Buka bahagian atas sangkar dan letakkan
serbuk kayu. Ratakan sehinggan menutupu sangkar sehinggan 2-3 cm. Susu semua
aksesori dan alat permainan di dalam sangkar. Makanan diberi mengikut keperluan dan
diganti sekerap mungkin. Botol air dibersihkan tiga hari sekali.
Jangan dedahkan sangkar pada cahaya panas yang terik. Jangan meletakkan
sangkar di tempat yang gelap. Kedua-kedua keadaan ini akan menyebabkan hamster
untuk berasa tidak selesa. Suhu yang sesuai bagi hamster ialah 18-22C. penurunan
suhu secara berlebihan ataupun udara panas menyebabkan hamster dijankiti

selsema.kelembapan tidak terlalu tinggi atau rendah. Kelembapan yang tinggi


menyebabakan penyakit kulat.
Hamster tidak boleh terkejut kerana hamster yang terkejut akan bertindak untuk
mempertahankan diri. Pendengaran hamster adalah sangat tajam oleh itu, elakkan letak
hamster di temoat yang bising. Letakkan hamster di tempat yang selamat dari gangguan
manusia atau dari gangguan lain. Kehadiran hamster lain mungkin menggangu hamster.
Sangkar juga perlu diletakkan jauh dari objek yang bernahaya.
Makanan yang sudah diletakkan perisa, jeruk, dan makanan berkarbonat tidak
boleh diberi kepada hamster. Buah, sayur seperti epal, lobak merah, timun, kobis adalah
makanan yang sesuai bagi hamster. Makanan hanya boleh diberi 2 kali sehari.
Pemberian makanan yang berlebihan akan mengakibatkan kerosakkan organ
pencernaan. Untuk sangkar yang kecil, 3-4 hari sekali perlu tukar serbuk kayu.
Bagi menjaga kebersihan hamster kita perlu mandikannya. Pertama ialah mandi
kering iaitu menggunakan bedak. Setelah ditaburkan, bedak diratakan di seluruh badan.
Mandian kering juga boleh dilakukan dengan meletakkan pasir bersih ke dalam bekas
dan diletakkan sangkar. Kedua adalah mandi basah. Mandi basah adalah meneglap
tubuh hamster dengan kain basah. Air yang digunakan merupakan campuran Dettol
dengan sukatan yang sedikit. Setelah mandi, bulu dikeringkan dengan alat penggering.
Disebabkan hamster tidak boleh terdedah kepada air, mandi basah tidak bolek dilakukan
dengan kerap.

TIAP BAHAN DAN AKSESORI YANG DIGUNAKAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN
1

LAMPIRAN
2

LAMPIRAN
3

LAMPIRAN
TAMBAHAN

Anda mungkin juga menyukai