Anda di halaman 1dari 15

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3

AMBILAN JANUARI 2013

LAPORAN
AJK URUSETIA
KEJOHANAN OLAHRAGA
TAHUNAN (KOT) KALI KE-3 2015

getyourgameon

ANJURAN 5 PISMP AMBILAN JANUARI 2013


BIL 8/22

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

CARTA ORGANISASI
AJK URUSETIA
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 3
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
BANDAR ENSTEK

PENSYARAH PEMBIMBING
KETUA
PENOLONG
SETIAUSAHA
AHLI

1. PUAN RASHIDA BINTI AWANG


SAIDATUL FARHANI BINTI BAHTIL (RBT 2)
LAI XIAN YIE (TESL 1)
NUR HAWA BINTI ROSLEE (TESL 1)
AHMAD FAHMI BIN AHMAD FAUZI (MT 1)

SKOP TUGASAN

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

AJK URUSETIA
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 3
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
BANDAR ENSTEK
1. Mengetahui peserta larian bagi Kejohanan Olahraga Tahunan (KOT) mengikut acara
yang dipertandingkan.
2. Mengetahui nombor bib yang akan digunakan bagi setiap acara balapan dan
padang.
3. Membuat borang pendaftaran peserta bagi jemputan sekolah rendah (SK) bagi acara
4 x 100m dan jemputan IPG bagi acara 4 x 100m dan 4 x 400m.
4. Membuat nombor bib bagi acara lari berganti-ganti iaitu 4 x 100m dan 4 x 400m bagi
kategori lelaki dan perempuan.
5. Membantu AJK Pendaftaran untuk menguruskan pendaftaran bagi jemputan sekolah
SK dan IPG semasa KOT.
6. Membuat label tempat berkumpul bagi jemputan SK dan IPG.
7. Menguruskan makanan dan minuman peserta jemputan SK dan IPG yang akan
datang.
8. Membantu AJK Kepegawaian mengikut tugas yang telah diberikan.
9. Menguruskan pembahagian dan kelengkapan nombor kepada peserta mengikut
acara.
10. Menjaga nombor bib.
11. Menjadi pusat pengaduan kepada semua berkaitan dengan apa-apa masalah yang
dihadapi pada hari kejadian.
12. Mengumpulkan semua nombor bib bagi acara jemputan dan juga setiap rumah
sukan serta bendera rumah sukan.
13. Memastikan setiap nombor bib disimpan di dalam kotak dengan kemas selepas hari
kejadian.

SENARAI SEMAK TUGAS


AJK URUSETIA
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 3

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK


BANDAR ENSTEK
TUGAS
1. Mengetahui peserta larian bagi
Kejohanan
(KOT)

Olahraga

mengikut

Tahunan

acara

TARIKH

CATATAN

10 Februari 2015

yang

dipertandingkan.
2. Mengetahui nombor bib yang
akan digunakan bagi setiap acara

13 Februari 2015

balapan dan padang.


3. Membuat

borang

pendaftaran

peserta bagi jemputan sekolah


rendah (SK) bagi acara 4 x 100m

20 Februari 2015

dan jemputan IPG bagi acara 4 x


100m dan 4 x 400m.
4. Membuat nombor bib bagi acara
lari berganti-ganti iaitu 4 x 100m

22 Februari 2015

Huruf A H

dan 4 x 400m bagi kategori lelaki

23 Februari 2015

Perempuan : Merah

dan perempuan.
5. Membantu

Lelaki : Hitam

AJK

Pendaftaran

untuk menguruskan pendaftaran


bagi jemputan sekolah SK

dan

5 Mac 2015

AJK Pendaftaran

5 Mac 2015

AJK Makanan

IPG semasa KOT.


6. Membuat label tempat berkumpul
bagi jemputan SK dan IPG.
7. Menguruskan

makanan

dan

minuman peserta jemputan SK


dan IPG yang akan datang.
8. Membantu
mengikut

AJK
tugas

Kepegawaian
yang

telah

3,4,5 Mac 2015

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013
diberikan.
9. Menguruskan pembahagian dan
kelengkapan

nombor

kepada

3,4,5 Mac 2015

peserta mengikut acara.


10. Menjaga nombor bib.
3,4,5 Mac 2015
11. Menjadi

pusat

pengaduan

kepada semua berkaitan dengan


apa-apa masalah yang dihadapi

3,4,5 Mac 2015

pada hari kejadian.


12. Mengumpulkan semua nombor
bib bagi acara jemputan dan juga
setiap

rumah

sukan

serta

bendera rumah sukan.

6 Februari 2015
dan selepas KOT

13. Memastikan setiap nombor bib


disimpan di dalam kotak dengan
kemas selepas hari kejadian.

Selepas KOT

LAPORAN KESELURUHAN
AJK URUSETIA
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 3
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
BANDAR ENSTEK
Pada 3 hingga 6 Mac 2015, Kejohanan Olahraga Tahunan 2015 (KOT) anjuran 5
PISMP Ambilan Januari 2013 telah dilaksanakan di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013
Kejohanan yang dijalankan selama 4 hari ini bermula pada 2 petang sehingga 5 petang
pada hari pertama sehingga hari ketiga. Manakala pada hari terakhir iaitu pada 6 Mac 2015,
kejohanan dilaksanakan pada sebelah pagi bermula jam 9 pagi sehingga 2 petang. Semua
pelajar Semester 5 telah diberikan tugas untuk menguruskan kejohanan ini sebagai
pendedahan awal kepada pengurusan hari sukan sekolah yang akan dijalankan kelak pada
masa hadapan. Antara jawatankuasa yang ditubuhkan bagi melicinkan tugas pengurusan
kejohanan adalah Urusetia. Jawatankuasa Urusetia terdiri daripada 4 ahli iaitu ketua
Urusetia, penolong Urusetia, setiausaha serta seorang ahli. Namun, tugas rasmi Urusetia
bermula pada hari terakhir kejohanan kerana pada hari tersebut acara jemputan bagi
sekolah rendah serta institusi jemputan dijalankan.
Selain menguruskan acara jemputan,jawatankuasa Urusetia ditugaskan untuk
membuat nombor bib bagi acara larian berganti-ganti serta membantu jawatankuasajawatankuasa yang lain yang memerlukan bantuan. Bagi pengurusan nombor bib bagi acara
larian berganti-ganti, jawatankuasa Urusetia telah membuat menyediakan sekurangkurangnya 3 set bagi kategori lelaki dan perempuan. Nombor-nombor bib ini telah disiapkan
sebelum hari kejohanan berlangsung. Semua nombor bib bagi acara ini telah dilabelkan
dengan abjad A sehingga H dan bagi membezakan kategori jantina, warna hitam digunakan
untuk peserta lelaki manakala warna merah untuk peserta perempuan.
Sepanjang kejohanan dijalankan, tugas Urusetia dapat dilaksanakan dengan begitu
baik. Para peserta juga memberikan kerjasama dengan memulangkan semula nombor bib
bagi

acara

larian

berganti-ganti.

Urusetia

juga

banyak

membantu

jawatankuasa

Kepegawaian serta Pendaftaran Peserta bagi memastikan kejohanan ini dapat berlangsung
dengan jayanya.
Selepas Kejohanan Olahraga Tahunan 2015 dijalankan, jawatankuasa Urusetia telah
mengumpulkan semua nombor bib dan bendera daripada setiap rumah sukan. Urusetia juga
telah menyusun semula semua nombor-nombor tersebut supaya kemas dan teratur dan
nombor tersebut telah diserahkan kepada pensyarah supaya keselamatan nombor tersebut
lebih terjamin.
Disediakan oleh,

(Nur Hawa Binti Roslee)


Setiausaha,
Jawatankuasa Urusetia,
Kejohanan Olahraga Tahunan 2015
Kali Ke-3,
IPG Kampus Pendidikan Teknik,
Bandar Enstek.

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

LAPORAN SEBELUM
AJK URUSETIA
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 3
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
BANDAR ENSTEK

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013
Jawatankuasa Urusetia telah ditubuhkan pada tahun 2015 untuk membantu
melicinkan perjalanan program Kejohanan Olahraga Tahunan. Beberapa perjumpaan telah
dijalankan untuk menerangkan tugas urusetia kepada semua ahli. Antara tugas lain
termasuk menguruskan peserta jemputan sekolah rendah serta institusi jemputan bagi
acara larian berganti-ganti serta membuat nombor bib bagi acara larian berganti.Urusetia
juga perlu menyediakan Borang Pendaftaran Peserta bagi acara jemputan.
Pada permulaan, kami telah menyediakan Borang Pendaftaran Peserta dan merujuk
kepada pensyarah sekiranya terdapat masalah.Untuk membuat nombor bib, Urusetia telah
mengadakan sebanyak 3 kali perjumpaan untuk menyusun nombor bib serta membuat
nombor bib yang baharu sekiranya tiada nombor bib yang diperlukan. Kami telah
menggunakan pen marker dalam menghasilkan nombor bib tersebut. Nombor bib yang
disediakan oleh Urusetia mencukupi bagi kegunaan semua peserta yang mengambil
bahagian

Disediakan oleh,

(Nur Hawa Binti Roslee)


Setiausaha,
Jawatankuasa Urusetia,
Kejohanan Olahraga Tahunan 2015
Kali Ke-3,
IPG Kampus Pendidikan Teknik,
Bandar Enstek.

LAPORAN SEMASA
AJK URUSETIA

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 3


IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
BANDAR ENSTEK

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013
Kejohanan Olahraga Tahunan 2015 (KOT) telah dijalankan pada 3 hingga 6 Mac
2015 di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) anjuran 5 PISMP Ambilan Januari 2013.
Sepanjang kejohanan berlangsung bermula 3 hingga 5 Mac 2015, jawatankuasa Urusetia
telah membantu jawatankuasa yang lain seperti Pendaftaran Peserta dan Kepegawaian. Ini
kerana, tugas sebenar Urusetia bermula pada hari terakhir KOT, 6 Mac 2015 iaitu
menguruskan nombor bib bagi acara larian berganti kategori jemputan sekolah rendah dan
institusi pendidikan. Pada hari kejadian, seorang ahli Urusetia tidak dapat menjalankan
tugas kerana menjadi peserta acara padang iaitu merejam lembing.
Sewaktu menguruskan pengagihan nombor bib, terdapat sedikit kekalutan apabila
nombor yang digunakan tidak dipulangkan kepada Pendaftaran Peserta mahupun Urusetia.
Namun, Urusetia telah mengambil tindakan yang lain dengan menyediakan 3 set nombor
peserta bagi setiap kategori lelaki dan perempuan.
Keseluruhannya, tugas Urusetia semasa KOT dapat dijalankan dengan baik berkat
kerjasama semua pihak.
Disediakan oleh,

(Nur Hawa Binti Roslee)


Setiausaha,
Jawatankuasa Urusetia,
Kejohanan Olahraga Tahunan 2015
Kali Ke-3,
IPG Kampus Pendidikan Teknik,
Bandar Enstek.
LAPORAN SELEPAS

AJK URUSETIA
KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE 3
IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK
BANDAR ENSTEK

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

Selepas Kejohanan Olahraga Tahunan 2015 dilaksanakan, jawatankuasa Urusetia


ditugaskan untuk mengumpulkan semua nombor bib bagi acara larian berganti-ganti,
nombor bib bagi semua rumah sukan serta bendera rumah sukan. Tujuan pengumpulan
semua nombor bib ini adalah untuk mengelakkan ralat apabila nombor tersebut perlu
digunakan pada masa hadapan. Urusetia turut mengemas kini semua nombor bib dengan
menyusun bib-bib tersebut mengikut urutan serta mengasingkan bib yang tidak boleh
digunakan.
Jawatankuasa Urusetia turut mengadakan mesyuarat sesama ahli pada 7 Mac 2015
bertempat di Kafeteria Perempuan bagi membincangkan kekuatan, kelemahan serta
cadangan penambah baikan dalam menguruskan nombor bib.
Konklusinya, jawatankuasa Urusetia telah menjalankan tugas dengan dedikasi dan
baik. Segala kekurangan yang terjadi akan dijadikan tauladan pada masa hadapan apabila
menguruskan sukan tahunan peringkat sekolah mahupun daerah.

Disediakan oleh,

(Nur Hawa Binti Roslee)


Setiausaha,
Jawatankuasa Urusetia,
Kejohanan Olahraga Tahunan 2015
Kali Ke-3,
IPG Kampus Pendidikan Teknik,
Bandar Enstek.

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

Membuat nombor bib

Mengemas kini nombor bib bagi acara larian berganti-ganti.

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

Menyusun nombor bib setelah digunakan sewaktu hari kejohanan

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013
BORANG PENDAFTARAN PESERTA ( LELAKI / PEREMPUAN )
KATEGORI : SEKOLAH RENDAH JEMPUTAN
__________________________________________________________
ACARA : 4 100M

TARIKH :

1. GURU PENGIRING

BIL

NAMA

NO. KAD
PENGENALAN

NO. TELEFON

1.
2.
3.
2. PESERTA

BIL

NO. BIB

NAMA

NO. MYKID

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BORANG PENDAFTARAN PESERTA ( LELAKI / PEREMPUAN )


KATEGORI : INSTITUSI JEMPUTAN / IPG JEMPUTAN
__________________________________________________________
ACARA : 4 100M

TARIKH :

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013

1. PENSYARAH PENGIRING

BIL

NAMA

NO. KAD
PENGENALAN

NO. TELEFON

1.
2.
3.
2. PESERTA

BIL

NO. BIB

NAMA

NO. KAD
PENGENALAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BORANG PENDAFTARAN PESERTA ( LELAKI / PEREMPUAN )


KATEGORI : INSTITUSI JEMPUTAN / IPG JEMPUTAN
__________________________________________________________
ACARA : 4 400M

TARIKH :

1. PENSYARAH PENGIRING

BIL

NAMA

NO. KAD
PENGENALAN

NO. TELEFON

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN KALI KE-3


AMBILAN JANUARI 2013
1.
2.
3.
2. PESERTA

BIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NO. BIB

NAMA

NO. KAD
PENGENALAN