Anda di halaman 1dari 56

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK

:
:
:
:
:
:

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

MATEMATIK
3D
5 JAN 2016 (SELASA)
08.05 AM 08.40 AM
SUDUT DAN GARIS II
I.
SUDUT YANG BERKAITAN DENGAN GARIS RENTAS LINTANG DAN GARIS
SELARI
II.
SUDUT SEPADAN, SUDUT BERSELANG-SELI, DAN SUDUT PEDALAMAN
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan
garis selari.
I.

Mengenal pasti, garis rentas lintang, sudut sepadan, sudut berselang-seli dan
sudut pedalaman.
Menentukan bahawa bagi garis selari
a) sudut sepadan adalah sama.
b) sudut berselang-seli adalah sama.
c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 180

II.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat ulangkaji semula tentang garis selari.
II.
Guru memberikan penerangan dan contoh sudut sepadan, sudut berselangIII.
IV.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK

:
:
:
:
:
:

seli dan sudut pedalaman


Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3F
7 JAN 2016 (KHAMIS)
06.55 AM 08.55 AM
SUDUT DAN GARIS II
I.
SUDUT SEPADAN, SUDUT BERSELANG-SELI, DAN SUDUT PEDALAMAN
II.
MENGENAL PASTI GARIS SELARI
III.
PENYELESAIAN MASALAH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
OBJEKTIF

I.

Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas
lintang dan garis selari
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas
lintang dan garis selari..

II.

HASIL PEMBELAJARAN

I.

Menentukan nilai sudut sepadan, sudut berselang-seli dan sudut pedalaman

II.

yang berkaitan dengan garis selari.


Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri
sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan contoh sudut sepadan, sudut berselangII.
III.
IV.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

seli dan sudut pedalaman.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3B
8 JAN 2016
7.55 AM 8.55 AM
POLIGON II
Poligon sekata
Memahami konsep polygon sekata.
i.
Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata.
ii.
Menentukan paksi simetri dan bilangan paksi simetri bagi suatu poligon.
iii.
Melakar poligon sekata.
iv.
Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat.
v.
Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon
sekata.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
i.
Guru membuat ulangkaji tentang jenis-jenis polygon.
ii.
Guru memberikan penerangan dan contoh tentang polygon sekata, paksi
iii.
iv.
v.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3F
6 JAN 2016 (RABU)
08.05 AM 08.40 AM
SUDUT DAN GARIS II
I.
SUDUT SEPADAN, SUDUT BERSELANG-SELI, DAN SUDUT PEDALAMAN
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan
garis selari.
I.

Menentukan nilai sudut sepadan, sudut berselang-seli dan sudut pedalaman


yang berkaitan dengan garis selari

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan contoh sudut sepadan, sudut berselangII.
III.

REFLEKSI

simetri, membina polygon.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

seli dan sudut pedalaman


Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3B
11 JAN 2016 (ISNIN)
11.30 AM 12.05 AM
POLIGON II
Poligon sekata
2.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut
pedalaman poligon.
I.
Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon.
II.
Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi
dan begitu juga sebaliknya.
III.
Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.
IV.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan contoh tentang sudut pedalaman dan
II.
III.
IV.

REFLEKSI

sudut peluaran poligon.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3F
12 JAN 2016 (SELASA)
6.55 AM 8.05 AM
POLIGON II
Poligon sekata
Memahami konsep polygon sekata.
I.
Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata.
II.
Menentukan paksi simetri dan bilangan paksi simetri bagi suatu poligon.
III.
Melakar poligon sekata.
IV.
Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat ulangkaji tentang jenis-jenis polygon.
II.
Guru memberikan penerangan dan contoh tentang polygon sekata, paksi
III.
IV.
V.

REFLEKSI

simetri, membina polygon.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
12 JAN 2016 (SELASA)
8.05 AM 8.40 AM
POLIGON II
Poligon sekata
Memahami konsep polygon sekata.
I.
Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata.
II.
Melakar poligon sekata.
III.
Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat ulangkaji tentang poligon sekata.
II.
Guru memberikan penerangan dan contoh tentang polygon sekata dan
III.
IV.
V.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA

:
:
:
:

membina polygon.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3B
12 JAN 2016 (SELASA)
12.05 PM 1.15 PM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

POLIGON II
Poligon sekata
Memahami konsep polygon sekata.
I.
Melakar poligon sekata.
II.
Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat.
III.
Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon
sekata.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan langkah-langkah untuk
II.
III.
IV.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI

:
:

melukis poligon sekata, segitiga sama sisi dan segi empat sama.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3F
13 JAN 2016 (RABU)
08.05 AM 8.40 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon.
II.
Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi
dan begitu juga sebaliknya.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
AKTIVITI

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

I.

Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan sudut

II.
III.
IV.

pedalaman dan sudut peluaran.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3D
15 JAN 2016 (JUMAAT)
10.25 AM 11.25 AM
POLIGON II
Poligon sekata
Memahami konsep polygon sekata.
I.
Melakar poligon sekata.
II.
Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat.
III.
Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon sekata.
Buku Rujukan, Jangka Lukis, Protraktor
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan langkah-langkah untuk
II.
III.
IV.

REFLEKSI

melukis poligon sekata, segitiga sama sisi dan segi empat sama.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3B
18 JAN 2016 (ISNIN)
11.30 AM 12.05 PM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.
II.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan hasil
II.
III.
IV.

REFLEKSI

tambah sudut pedalaman dan hasil tambah sudut peluaran.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3B
15 JAN 2016 (JUMAAT)
07.55 AM 08.55 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon.
II.
Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi
dan begitu juga sebaliknya.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan sudut
II.
III.
IV.

REFLEKSI

pedalaman dan sudut peluaran.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3F
19 JAN 2016 (SELASA)
06.55 AM 08.05 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.
II.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan hasil
II.
III.
IV.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK

:
:
:
:
:
:

tambah sudut pedalaman poligon dan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3D
19 JAN 2016 (SELASA)
08.05 AM 08.40 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.
II.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan hasil
II.
III.
IV.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI

:
:

tambah sudut pedalaman poligon dan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3B
19 JAN 2016 (SELASA)
12.05 PM 01.15 PM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
II.
Menentukan nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.
III.
Menentukan nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
AKTIVITI

I.

II.
III.
IV.
REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3F
20 JAN 2016 (RABU)
08.05 AM 08.40 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.
II.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan hasil
II.
III.
IV.

REFLEKSI

Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan hasil


tambah sudut peluaran poligon, nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila
bilangan sisi diberi dan nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan
sisi diberi.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

tambah sudut pedalaman poligon dan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3D
20 JAN 2016 (RABU)
12.05 PM 01.15 PM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.
II.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan hasil
II.
III.
IV.

REFLEKSI

tambah sudut pedalaman poligon dan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

MATEMATIK
3F
21 JAN 2016 (KHAMIS)
06.55 AM 08.05 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
Menentukan

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.


b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.
c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan nilai
sudut pedalaman poligon sekata dan nilai sudut peluaran poligon sekata
II.
III.
IV.

REFLEKSI

apabila bilangan sisi diberi.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

MATEMATIK
3B
22 JAN 2016 (JUMAAT)
07.55 AM 08.55 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
Menentukan

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.


b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.
c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan nilai
sudut pedalaman poligon sekata dan nilai sudut peluaran poligon sekata
II.
III.
IV.

REFLEKSI

apabila bilangan sisi diberi.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

MATEMATIK
3D
22 JAN 2016 (JUMAAT)
10.25 AM 11.25 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
Menentukan

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.


b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi.
c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan nilai
sudut pedalaman poligon sekata dan nilai sudut peluaran poligon sekata
II.
III.
IV.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

apabila bilangan sisi diberi.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3B
25 JAN 2016 (ISNIN)
11.30 AM 12.05 PM
BULATAN II
Ciri-ciri Bulatan
Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
HASIL PEMBELAJARAN

I.
Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri.
II.
Menentukan bahawa
a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut
dan begitu juga sebaliknya.
b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan diameter bulatan, jejari yang
berserenjang dengan perentas dan ) pembahagi dua sama serenjang bagi dua
perentas bersilang pada pusat bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3B
26 JAN 2016 (SELASA)
12.05 PM 1.15 PM
BULATAN II
Ciri-ciri Bulatan
Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.
I.
Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri.
II.
Menentukan bahawa jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi
dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya.
III.
Menentukan pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang
pada pusat bulatan.
IV.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan jejari, perentas dan pembahagi dua

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

sama serenjang.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan soalan
yang melibatkan jejari, perentas dan pembahagi dua sama serenjang.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3F
26 JAN 2016 (SELASA)
06.55 AM 08.05 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
Menentukan
a) Saiz sudut pedalaman dan saiz sudut peluaran bagi poligon sekata
b) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan nilai saiz
sudut pedalaman poligon sekata dan nilai saiz sudut peluaran poligon sekata
II.
III.
IV.

REFLEKSI

apabila bilangan sisi diberi.


Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
26 JAN 2016 (SELASA)
12.05 PM 1.15 PM
BULATAN II
Ciri-ciri Bulatan
Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.
I.
Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri.
II.
Menentukan bahawa
a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut
dan begitu juga sebaliknya.
b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan diameter bulatan, jejari yang
berserenjang dengan perentas dan ) pembahagi dua sama serenjang bagi dua
perentas bersilang pada pusat bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

MATEMATIK
3F
27 JAN 2016 (RABU)
08.05 AM 08.40 AM
POLIGON II
Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran
Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
poligon
I.
Menentukan bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau
sudut peluaran diberi
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukkan bilangan
II.
III.
IV.

REFLEKSI

sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATEMATIK
3D
27 JAN 2016 (RABU)
12.05 PM 1.15 PM
BULATAN II
Ciri-ciri Bulatan
Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan contoh soalan dan
menyelesaikan permasalahan yeng melibatkan simetri dan perentas.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3F
28 JAN 2016 (KHAMIS)
06.55 AM 8.05 AM
BULATAN II
Ciri-ciri Bulatan
Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok.
I.
Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri.
II.
Menentukan bahawa
a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut
dan begitu juga sebaliknya.
b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan diameter bulatan, jejari yang
berserenjang dengan perentas dan ) pembahagi dua sama serenjang bagi dua
perentas bersilang pada pusat bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK

:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3B
29 JAN 2016 (JUMAAT)
07.55 AM 8.55 AM
BULATAN II
Ciri-Ciri Sudut Dalam Bulatan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.


I.
Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh
suatu lengkok.
II.
Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang
sama adalah sama besar.
III.
Menentukan bahawa sudut pada lilitan dan pusat yang dicangkum oleh
lengkok yang sama panjang adalah sama besar.
IV.
Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan
yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.
V.
Menentukan nilai sudut pada lilitanI.yang dicangkum oleh semi bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan ciri-ciri sudut bulatan dan
meyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dicangkum pada bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3D
29 JAN 2016 (JUMAAT)
09.25 AM 10.25 AM
BULATAN II
Ciri-Ciri Sudut Dalam Bulatan.
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
I.
Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh
suatu lengkok.
II.
Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang
sama adalah sama besar.
III.
Menentukan bahawa sudut pada lilitan dan pusat yang dicangkum oleh

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
IV.

lengkok yang sama panjang adalah sama besar.


Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan
yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.
Menentukan nilai sudut pada lilitanI.yang dicangkum oleh semi bulatan.

V.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan ciri-ciri sudut bulatan dan
meyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dicangkum pada bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI

:
:
:
:
:
:

SAINS
2C
1 FEB 2016 (ISNIN)
06.55 AM 08.05 AM
UJIAN FORMATIF 1 ( BAHASA MALAYSIA )
I.
Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.
II.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 08.05 am
III.
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3B
1 FEB 2016 (ISNIN)
11.3AM 12.05 PM
UJIAN FORMATIF 1 ( MATEMATIK )
I.
Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.
II.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 12.05 Pm
III.
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

CATATAN

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
CATATAN

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI
CATATAN

MATEMATIK
3F
2 FEB 2016 (SELASA)
06.55 AM 08.05 AM
UJIAN FORMATIF 1 ( BAHASA INGGERIS )
I.
Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.
II.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 08.05 am
III.
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
2 FEB 2016 (SELASA)
08.05AM 08.40AM
UJIAN FORMATIF 1 ( BAHASA INGGERIS )
I.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 08.40 AM
II.
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

:
:
:
:
:
:

SAINS
2C
2 FEB 2016 (SELASA)
11.30 AM 12.05PM
UJIAN FORMATIF 1 ( SAINS)
I.
Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.
II.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 08.05 am
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI
CATATAN

:
:
:
:
:
:
:

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI
CATATAN

SAINS
2E
1 FEB 2016 (ISNIN)
12.05 PM 1.15PM
UJIAN FORMATIF 1 ( MATEMATIK)
I.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 1.15 pm
II.
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI
CATATAN

:
:
:
:
:
:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI
CATATAN

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH

:
:
:
:
:
:

SAINS
3B
2 FEB 2016 (SELASA)
12.05 PM 1.15PM
UJIAN FORMATIF 1 ( SAINS)
I.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 01.15 am
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

:
:
:

MATEMATIK
3F
3 FEB 2016 (RABU)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
MASA
TOPIK
AKTIVITI

:
:
:

08.05 AM 08.40 AM
UJIAN FORMATIF 1 ( BAHASA CINA )
I.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 08.40 am
II.
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

:
:
:
:
:
:

SAINS
2E
3 FEB 2016 (RABU)
08.40AM 09.50 AM
UJIAN FORMATIF 1 ( PJK & PM )
I.
Guru mengedarkan kertas soalan kepada pelajar.
II.
Guru mengawasi peperiksaan sehingga 09.50 AM
III.
Guru memastikan ujian berjalan secara lancar.

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM

MATEMATIK
3D
3 FEB 2016 (RABU)
12.05 PM 1.15 PM
BULATAN II
Ciri-Ciri Sudut Dalam Bulatan.
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
I.
Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut
pada lilitan bulatan.
Buku Rujukan

CATATAN

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
AKTIVITI
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
NILAI
AKTIVITI

:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

Mengenal pasti, menganalisis


I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan nilai sudut
pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan dan menyelesaikan masalah
yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3F
4 FEB 2016 (KHAMIS)
06.55 AM 08.05 AM
BULATAN II
Ciri-Ciri Sudut Dalam Bulatan.
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
I.
Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut
pada lilitan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan nilai sudut
pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan dan menyelesaikan masalah
yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3B
5 FEB 2016 (JUMAAT)
07.55 AM 08.55 AM
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Mengenal pasti sisi empat kitaran.
II.
Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
III.
Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
IV.
Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang
sepadan bagi sisi empat kitaran.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
i.
Guru memberikan penerangan tentang sisi empat kitaran dan sudut dalam sisi
empat kitaran.
ii.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
iii.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
iv.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
5 FEB 2016 (JUMAAT)
10.25 AM 11.25 AM
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Mengenal pasti sisi empat kitaran.
II.
Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
III.
Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
IV.
Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang
sepadan bagi sisi empat kitaran.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan tentang sisi empat kitaran dan sudut dalam sisi
empat kitaran.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATEMATIK
3B
15 FEB 2016 (ISNIN)
11.30 AM 12.05 PM
PEMBETULAN UJIAN FORMATIF 1
Memahami kesalahan soalan dan cara menjawab yang betul.
I.
Mengenal pasti kesalahan yang dilakukan pada setiap soalan.
II.
Melaksanakan pembetulan bagi setiap kesalahan.
III.
Mengira markah ujian sekiranya ada pembetulan markah.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan jawapan yang betul dan memberikan penerangan bagi
soalan yang sukar.
II.
Pelajar mengenal pasti kesalahan dan melaksanakan pembetulan.
III.
Pelajar menyemak markah yang diberikan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN

MATEMATIK
3F
16 FEB 2016 (SELASA)
06.55 AM 08.05 AM
PEMBETULAN UJIAN FORMATIF 1
Memahami kesalahan soalan dan cara menjawab yang betul.
I.
Mengenal pasti kesalahan yang dilakukan pada setiap soalan.
II.
Melaksanakan pembetulan bagi setiap kesalahan.
III.
Mengira markah ujian sekiranya ada pembetulan markah.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan jawapan yang betul dan memberikan penerangan bagi
soalan yang sukar.
II.
Pelajar mengenal pasti kesalahan dan melaksanakan pembetulan.
III.
Pelajar menyemak markah yang diberikan.

MATEMATIK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK

:
:
:
:
:
:

3D
16 FEB 2016 (SELASA)
08.05 AM 08.40 AM
PEMBETULAN UJIAN FORMATIF 1
Memahami kesalahan soalan dan cara menjawab yang betul.
I.
Mengenal pasti kesalahan yang dilakukan pada setiap soalan.
II.
Melaksanakan pembetulan bagi setiap kesalahan.
III.
Mengira markah ujian sekiranya ada pembetulan markah.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan jawapan yang betul dan memberikan penerangan bagi
soalan yang sukar.
II.
Pelajar mengenal pasti kesalahan dan melaksanakan pembetulan.
III.
Pelajar menyemak markah yang diberikan.

MATEMATIK
3F
17 FEB 2016 (RABU)
08.05 AM 08.40 AM
BULATAN II
Ciri-Ciri Sudut Dalam Bulatan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.


I.
Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut
pada lilitan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan nilai sudut
pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan dan menyelesaikan masalah
yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3B
16 FEB 2016 (SELASA)
12.05 PM 1.15 PM
BULATAN II
Ciri-Ciri Sudut Dalam Bulatan.
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
I.
Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut
pada lilitan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan nilai sudut
pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan dan menyelesaikan masalah
yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
IV.

Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
17 FEB 2016 (RABU)
12.05 PM 1.15 PMZ
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Mengenal pasti sisi empat kitaran.
II.
Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
III.
Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
IV.
Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang
sepadan bagi sisi empat kitaran.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan tentang sisi empat kitaran dan sudut dalam sisi
empat kitaran.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3F
18 FEB 2016 (KHAMIS)
06.55 AM 08.05 AM
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Mengenal pasti sisi empat kitaran.
II.
Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
III.
Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
IV.
Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang
sepadan bagi sisi empat kitaran.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan tentang sisi empat kitaran dan sudut dalam sisi
empat kitaran.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATEMATIK
3F
23 FEB 2016 (SELASA)
06.55 AM 08.05 AM
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan sudut sisi empat kitaran dan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN

MATEMATIK
3D
23 FEB 2016 (SELASA)
08.05 AM 08.40 AM
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan sudut sisi empat kitaran dan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

3B
23 FEB 2016 (SELASA)
12.05 PM 1.15 PM
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan sudut sisi empat kitaran dan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3F
24 FEB 2016 (RABU)
08.05 AM 08.40 M
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan sudut sisi empat kitaran dan bulatan.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3D
24 FEB 2016 (RABU)
12.05 PM 01.15 PM
BULATAN II
Sisi empat kitaran.
Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran.
I.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran.
II.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan sudut sisi empat kitaran dan bulatan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
II.
III.
IV.
REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

Guru membuat soal jawab bersama pelajar.


Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3F
25 FEB 2016 (KHAMIS)
06.55 AM 08.05 AM
Statistik II
Carta Pai
Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah.
I.
Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai.
II.
Membina carta pai untuk mewakilkan data.
III.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai.
IV.
Menentukan perwakilan data yang sesuai.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan carta pai.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATEMATIK
3B
26 FEB 2016 (JUMAAT)
07.55 AM 08.55 AM
Statistik II
Carta Pai
Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah.
I.
Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai.
II.
Membina carta pai untuk mewakilkan data.
III.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai.
IV.
Menentukan perwakilan data yang sesuai.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan carta pai.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATEMATIK
3D
26 FEB 2016 (JUMAAT)
10.25 AM 11.25 AM
Statistik II
Carta Pai
Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah.
I.
Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai.
II.
Membina carta pai untuk mewakilkan data.
III.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai.
IV.
Menentukan perwakilan data yang sesuai.
Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menyelesaikan
masalah dalam melibatkan carta pai.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3B
28 FEB 2016 (ISNIN)
11.30 AM 12.05 PM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah.
I. Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II. Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta palang, graf
garis dan carta pai.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF

:
:
:
:
:
:
:

HASIL PEMBELAJARAN

MATEMATIK
3F
1 MAC 2016 (SELASA)
06.55 AM 08.05 AM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan
masalah..
I. Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II. Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta palang, graf
garis dan carta pai.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK

:
:
:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat set induksi tentang mod dengan melaksanakan satu ujikaji
kekerapan warna yang dipilih daripada sebuah kotak.
II.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
III.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
IV.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
V.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3D
1 MAC 2016 (SELASA)
08.05 AM 08.40 AM
Statistik II

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:

Min, Mod dan Median


Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I. Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II. Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta palang, graf
garis dan carta pai.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat set induksi tentang mod dengan melaksanakan satu ujikaji
kekerapan warna yang dipilih daripada sebuah kotak.
II.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
III.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
IV.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
V.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3B
1 MAC 2016 (SELASA)
12.05 PM 01.15 PM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II.

Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
III.
IV.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

Buku Rujukan, kotak, objek berwarna


Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat set induksi tentang mod dengan melaksanakan satu ujikaji
kekerapan warna yang dipilih daripada sebuah kotak.
II.
Guru memberikan tugasan berkumpulan kepada pelajar.
III.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
IV.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
V.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
VI.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

MATEMATIK
3F
2 MAC 2016 (RABU)
08.05 AM 08.40 AM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

palang, graf garis dan carta pai.


Menentukan median bagi set data.
Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.

Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta
palang, graf garis dan carta pai.

Buku Rujukan, kotak, objek berwarna


Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat set induksi tentang mod dengan melaksanakan satu ujikaji

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
II.
III.
IV.
V.

kekerapan warna yang dipilih daripada sebuah kotak.


Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
2 MAC 2016 (RABU)
12.05 PM 01.15 PM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II.
Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta
palang, graf garis dan carta pai.
III.
Menentukan median bagi set data.
IV.
Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan, kotak, objek berwarna


Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat set induksi tentang mod dengan melaksanakan satu ujikaji
kekerapan warna yang dipilih daripada sebuah kotak.
II.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
III.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
IV.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
V.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3B
7 MAC 2016 (ISNIN)
11.30 AM 12.05 PM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.
II.
Mengira min bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan median
dan min.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3F
8 MAC 2016 (SELASA)
06.55 AM 08.05 AM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.
II.
Mengira min bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan median
dan min.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
8 MAC 2016 (SELASA)
08.05 AM 08.40 AM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II.
Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta
palang, graf garis dan carta pai.
III.
Menentukan median bagi set data.
IV.
Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan, kotak, objek berwarna


Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat set induksi tentang mod dengan melaksanakan satu ujikaji
kekerapan warna yang dipilih daripada sebuah kotak.
II.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
III.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
IV.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
V.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA

:
:
:
:

MATEMATIK
3F
9 MAC 2016 (RABU)
08.05 AM 08.40 AM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:

Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.
II.
Mengira min bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan median
dan min.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
9 MAC 2016 (RABU)
12.05 PM 01.15 PM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Menentukan mod bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan
II.
Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta
palang, graf garis dan carta pai.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016
III.
IV.

Menentukan median bagi set data.


Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan, kotak, objek berwarna


Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru membuat set induksi tentang mod dengan melaksanakan satu ujikaji
kekerapan warna yang dipilih daripada sebuah kotak.
II.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan mod dan
kekerapan bagi mod.
III.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar.
IV.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
V.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3F
10 MAC 2016 (KHAMIS)
06.55 AM 08.05 AM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Mengira min bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan min.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3B
11 MAC 2016 (JUMAAT)
07.55 AM 08.55 AM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Mengira min bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan.
II.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min.

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan min dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SMJK TIONG HUA, 2016

MATA PELAJARAN
KELAS
TARIKH
MASA
TOPIK
SUBTOPIK
OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

:
:
:
:
:
:
:
:

MATEMATIK
3D
11 MAC 2016 (JUMAAT)
10.25 AM 11.25 AM
Statistik II
Min, Mod dan Median
Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah.
I.
Mengira min bagi
a) set data.
b) data dalam jadual kekerapan.
II.

ABM
NILAI
AKTIVITI

:
:
:

REFLEKSI

Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min.

Buku Rujukan
Mengenal pasti, menganalisis
I.
Guru memberikan penerangan dan menunjukkan cara menentukan min dan
menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min.
II.
Guru membuat soal jawab bersama pelajar
III.
Pelajar melaksanakan nota dan latihan yang diberikan.
IV.
Guru membuat rumusan subtopik yang dipelajari.