Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN

BI
L.
01.

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


2016
AKTIVITI
BULAN
Mesyuarat Panitia Kali ke -1
i Perlantikan Ahli Jawatan Kuasa Baru.
ii Penyediaan dan mengemaskini Rancangan
Tahunan, Dokumen Standard Prestasi Tahun
1, 2, 3, 4 & 5 Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran Tahun 6.

Januari

TINDAKAN
-Ketua Panitia
Pendidikan Seni Visual
( PSV )
-Semua Guru PSV.

02.

Ujian Bulanan

Mac

-Semua Guru PSV.

03.

Mesyuarat Panitia Kali ke-2


- Penyediaan kertas-kertas soalan PSV untuk
Peperiksaan Semester 1.

April

- Semua Guru PSV.

04.

Peperiksaan Semester 1
Memeriksa Kertas-kertas soalan.
Hantar analisis markah PSV kepada Setiausaha
Peperiksaan.
Ujian Bulanan
Mesyuarat Panitia Kali ke-3
- Aktiviti Bulan Merdeka.
i. Pertandingan Mewarna- Tahap 1
ii. Pertandingan Melukis Poster Tahap 2
iii.
Pertandingan Menghasilkan Bendera Jalur
Gemilang- Mengikut kelas.
Mesyuarat Panitia Kali ke 4.
- Penyediaan kertas-kertas soalan PSV untuk
Peperiksaan Semester 2.
Ujian Bulanan

Mei

- Semua Guru PSV.

Julai
Ogos

- Semua Guru PSV.


- Semua Guru PSV.
- Semua Guru Kelas

September

- Semua Guru PSV

Oktober

- Semua Guru PSV

November

- Semua Guru PSV

05.
06.

09.

10.

11.
12.

Peperiksaan Semester 2
Memeriksa Kertas-kertas soalan.
Hantar analisis markah PSV kepada Setiausaha
Peperiksaan.
Hantar analisis markah PSV kepada Setiausaha
Peperiksaan.
Cuti Sekolah
Disediakan oleh,

--------------------------(EN. AZHAR MAT)


(KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL)
( SK.TAMPASAK, KINARUT,PAPAR)

Disember