Anda di halaman 1dari 23

OLEH

TUAN HAJI MAHMOOD BIN MAMEK


SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
CALON SPM HILANG MOTIVASI DIRI
Masalah saya ialah semangat saya untuk belajar
semakin menurun dan setiap kali saya membuka
buku, mata saya mula mengantuk. Saya juga tahu
bahawa pelajaran sangat penting untuk masa
hadapan, tetapi saya tidak mengendahkannya.
Bagaimana harus saya membuat persediaan
sedangkan hanya tinggal 2 bulan lagi? Adakah
belum terlambat lagi untuk saya belajar ? Saya
juga ingin berjaya seperti pelajar lain dan tidak
menghampakan harapan orang tua saya.
Seterusnya pada waktu
bilakah masa yang sesuai untuk saya
mengulangkaji pelajaran dan
bagaimana cara untuk belajar
dengan berkesan?
ADAKAH ANDA GURU BERKESAN?

APA TINDAKAN ANDA BAGI


MENOLONG PELAJAR INI?
Mengikut Ibnu Sina, seorang guru
cemerlang seharusnya
 Berakal dan berfikiran waras
 Berpegang teguh kepada ajaran
agama serta mengamalkannya.
 Cekap serta mempunyai prinsip
dan kemahiran diri
 Pintar melatih dan mendidik anak
dan pelajarnya.
 Mempunyai kehebatan diri dan
kepakaran khusus.
PERBANDINGAN DUA KATEGORI
GURU DALAM ORGANISASI

Guru Guru Biasa


Berpencapaian

1. Mendapatkan Mencari jalan


peluang mudah

2. Kerja lebih masa Rigid tentang


waktu

3. Selesaikan tugas Memenuhi


melebihi kehendak tugas.
keperluan
PERBANDINGAN DUA KATEGORI
GURU DALAM ORGANISASI
Guru Guru Biasa
Berpencapaian
4. Pergaulan meluas Pergaulan terhad

5. Kegagalan Kegagalan
sebagai cabaran sebagai masalah
6. Kehadirannya Terlalu lama
dirasai dan dalam satu bidang
dilihat dalam kerja.
7. organisasi
Mampu membina Berdamping
network sesama kumpulan
KEPUASAN KERJA GURU
kajian Elizabeth Tuettenmann (1994)

Faktor kepuasan L P
Overall
N=335 N=239
N=574
 GAJI 86% 73%
81%
 NAIK PANGKAT 54%
36% 47%
 SUKSES TRHDP
PELAJAR MASALAH 94%
98% 96%
 P’HARGAAN PELAJAR 96% 97%
PENGAJARAN GURU YANG BERKESAN DENGAN PENGAJARAN
EFEKTIF

Mempunyai
sifat-sifat Perlakuan
mengajar yang Mengajar
positif
GURU
YANG Berilmu *Perancangan
PENGAJARAN
BERKESAN pengetahua EFEKTIF
n

*Pelaksanaan
Terlatih dalam
pelbagai bidang *Penilaian
pendidikan
“Pendidik hari ini bukan hanya
penyebar maklumat atau
fasilitator.

Pembelajaran harus diperluaskan


melepasi sempadan fizikal
sesuatu bilik darjah
Maka pendidik perlu bertindak
melakar
persekitaran pembelajaran”
(Oon-Seng Tan,2003)
`The thinking society of the 21st century can no longer
be content with graduates trained to take in and recycle
information handed out by teachers and other authoritiy
figures. Today’s students must be taught to think for
themselves and to generate new information. But cannot
say: `We will lecture you about how to be creative, and
then we wil measure your creativity with this multiple-
choice test’. We need a whole approach to designing and
running schools’

(Edward B Fiske, 1992)


11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

1
KEPIMPINAN PROFESIONAL

TEGAS DAN BERMATLAMAT

SENTIASA TAMPAK KETERLIBATANNYA

MEMIMPIN DENGAN PROFESIONAL

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN
2
VISI DAN MATLAMAT YANG DIKONGSI

KESEPADUAN DALAM TUJUAN

PRAKTIS YANG KONSISTEN

KEJELEKITAN DAN KERJASAMA

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

3
PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN

PERSEKITARAN YANG TERSUSUN

PERSEKITARAN PEKERJAAN
YANG MENARIK

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN
PENUMPUAN KE ATAS
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
4

MEMAKSIMA WAKTU PEMBELAJARAN

PENEKANAN AKADEMIK

BERFOKUSKAN PENCAPAIAN

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

PENGAJARAN BERMATLAMAT 5

ORGANISASI YANG EFISIEN

TUJUAN YANG JELAS

PENGAJARAN BERSTRUKTUR

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

JANGKAAN YANG TINGGI 6

MENYEDIAKAN CABARAN INTELEKTUAL

MENETAPKAN JANGKAAN
YANG TINGGI SENTIASA

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

7
PENGUATKUASAAN YANG TINGGI

DISIPLIN YANG JELAS DAN ADIL

MEMBERI MAKLUMBALAS
PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

8
MEMANTAU PERKEMBANGAN

MEMANTAU PRESTASI PELAJAR

MENILAI PRESTASI SEKOLAH

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

9
HAK DAN TANGGUNGJAWAB PELAJAR

MENINGKAT RASA HARGA DIRI PELAJAR

MENGUASAI KERJA

PENGAGIHAN TANGGUNGJAWAB

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

10
PERKONGSIAN RUMAH- SEKOLAH

PENGLIBATAN IBU- BAPA


DALAM PEMBELAJARAN
ANAK MEREKA

PETER MORTIMORE
11 FAKTOR SEKOLAH BERKESAN

11
ORGANISASI PEMBELAJARAN

PENINGKATAN STAF BERASASKAN SEKOLAH

PETER MORTIMORE
PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH YANG BERJAYA
DENGAN SEKOLAH YANG TIDAK BERGANTUNG
PADA KEKERAPAN DAN SEJAUH MANA
GURU- GURU BERBINCANG PRAKTIS,
MEMBINA BAHAN DENGAN KREATIF
SERTA SALING MEMBERI
MAKLUMBALAS DAN SALING TEGUR MENEGUR

(LITTLE, 1982)
TERIMA
KASIH
ATAS
KEBERSAM
AAN ANDA