Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN ANOVA SEHALA

1. Andaikan pensampelan rawak (n = 5) dilakukan keatas pelaburan hartanah di lot


pertanian di Sepang, untuk tempoh tiga tahun berturut-turut. Data yang dikemukakan di
bawah adalah konsisten berdasarkan harga untuk satu ekar. Lakukan analisis ANOVA
sehala bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan harga mengikut tahun-tahun
penaksiran hartanah yang berbeza. Uji pada tahap signifikan = 0.05.
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013

30000
30000
40000

34000
35000
41000

36000
37000
43000

38000
38000
44000

40000
40000
50000

[Clue jawapan: Nilai F kiraan = 6.834]

2. Data di bawah menunjukkan min dan sisihan piawai kadar penggunaan petrol (dalam
liter) di lebuhraya di antara tol Senai ke tol Bangi bagi jenis kenderaan yang berbeza.
Gunakan data di tersebut untuk menguji hipotesis-hipotesis berkaitan pada tahap
signifikan = 0.01

Kereta Sedan
Kenderaan SUV
Van

n
31
31
14

[Clue jawapan: Nilai F kiraan = 13.055]

Min
25.80
22.68
21.29

Sisihan piawai
2.56
3.67
2.76

Beri Nilai