Anda di halaman 1dari 2

Isnin, 20 Jamadil Awal 1437 H

29 Februari 2016

LAMANUTAMA(/)

INFOPPZ

KAUNTER(/KAUNTER)

INFOZAKAT

SOALANLAZIM(/FAQ)

Cari...

BERITA&ACARA(/BERITAACARA)

PETALAMAN(/PETALAMAN)

RM1

LamanUtama(/) ArkibNisabTahunan

Arkib Nisab Tahunan (/info-zakat/arkib-nisab-tahunan)


Kategori:InfoZakat(/infozakat) Diterbitkan:13Mei2014

DitulisolehSuperUser
Nisabadalahparasnilaiminimayangmenentukansamadawajibatautidaksesuatuhartadikeluarkan.Nisabadalahbersamaandengan85gram
emasnilaisemasa.
Tahun

Nisab(RM)

2016

12,335

2015

11,308

2014

12,223

2013

14,066

2012

13,113

2011

10,300

2010

9,300

2009

8,000

2008

6,400

2007

6,200

2006

4,600

2005

4,200

2004

3,700

2003

3,000

2002

3,000

2001

2,900

2000

3,200

1999

2,900

1998

2,900

1997

2,800

1996

2,700

1995

2,700

Seterusnya(/infozakat/soalanlazim)

Copyright2014PusatPungutanZakat,MajlisAgamaIslamWilayahPersekutuan2016Allrightsreserved.

Seterusnya (/infozakat/fidyah)