Anda di halaman 1dari 4

TUTORIAL 8

ZARUL SHAFIQ BIN ABDUL GHANI


TWO Sample T TEST (Dependent Sample)
KAEDAH PENYELIDIKAN (GB 6023)GP 03725
1. Beta-endorphin adalah suatu protein yang dihasilkan
oleh badan kita untuk menangani kesakitan dan akan Langkah 2. Tetapkan alpha (), P < 0.05
menyebabkan kita rasa selesa. Hoaglin, Mosteller, dan
Tukey (1983) hendak menguji jika stress akan Langkah 3. Buat pengiraan, kumpulan kawalan dan kum
Muzik
meningkatkan tahap beta-endorphin dalam darah
manusia. Maka, mereka telah mengambil tahap betaBil = N1, N2
X1
X2
D = X1 X2
(D D)
(D
endophrin 19 pesakit 12 jam sebelum melakukan
1
pembedahan, dan sekali lagi 10 minit sebelum
2
3
pembedahan. Data yang mereka dapat adalah seperti
4
berikut.
Bil =N1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
X1

12 jam
sebelum
10.0
6.5
8.0
12.0
5.0
11.5
5.0
3.5
7.5
5.8
4.7
8.0
7.0
17.0
8.8
17.0
15.0
4.4
2.0

Bil =N2

158.7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
X2

10 minit sebelum
6.5
14.0
13.5
18.0
14.5
9.0
18.0
42.0
7.5
6.0
25.0
12.0
52.0
20.0
16.0
15.0
11.5
2.5
2.0
305

a. Dengan mengikut enam langkah pengujian hipotesis,


lakukan pengujian hipotesis untuk menjawab persoalan
kajian ini. Kirakan juga 95% confidence interval untuk
kajian ini. Tuliskan satu laporan ringkas dapatan anda.
Langkah 1 : Tulis Hipotesis
Hipotesis Nul Tidak terdapat perbezaan yang
signifikan pengambilan beta endorphin 12 jam sebelum
pembedahan dengan 10 minit sebelum pembdahan.

H0 : D = 0
Hipotesis Alternatif Tedapat perbezaan yang signifikan
pengambilan beta endorphin 12 jam sebelum
pembedahan dengan 10 minit sebelum pembdahan.

Ha : D = 0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
X1X2

D =

TUTORIAL 8
TWO Sample T TEST (Dependent Sample)

ZARUL SHAFIQ BIN ABDUL GHANI


KAEDAH PENYELIDIKAN (GB 6023)GP 03725

5. Lakarkan kawasan penolakan atau penerimaan hipotes

4. Dapatkan critical value F dan t

2. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk


mengurangkan tabiat merokok, sebuah pertubuhan
kebangsaan telah mengiklankan kempen untuk
meyakinkan orang ramai agar berhenti atau
sekurang-kurangnya mengurangkan tabiat merokok.
Di dalam usaha untuk menilai keberkesanan kempen
yang telah dijalankan, mereka telah memilih 15

6. Buat Keputusan dan tulis kesimpulan

b. Masukkan data skor yang diberikan di


(1) dalam SPSS dan lakukan ujian s
yang sama dengan menggunakan
Adakah jawapan yang diberikan oleh
sama dengan jawapan pengiraan and
tidak, sila bincang dengan tutor and
bincang atas talian dengan kumpulan t
anda.

TUTORIAL 8
ZARUL SHAFIQ BIN ABDUL GHANI
TWO Sample T TEST (Dependent Sample)
KAEDAH PENYELIDIKAN (GB 6023)GP 03725
responden untuk merekodkan bilangan rokok yang
telah dihisap setiap hari dalam tempoh seminggu
sebelum dan selepas pendedahan melalui iklan Langkah 2. Tetapkan alpha (), P < 0.05
tersebut. Data yang diperolehi adalah seperti
berikut:
Langkah 3. Buat pengiraan, kumpulan kawalan dan kum
Muzik
Bil = N
Sebelum iklan
Selepas iklan
(bilangan rokok)
(bilangan rokok)
Bil = N1, N2
X1
X2
D = X1 X2
(D D)
(D
1
45
43
1
2
16
20
2
3
3
20
17
4
4
33
30
5
5
30
25
6
6
19
19
7
7
33
34
8
8
25
28
9
9
26
23
10
10
40
41
11
11
28
26
12
12
36
40
13
13
15
16
14
14
26
23
15
X1X2
D =
=
=
15
32
24
= X1,X2
424
409

a. Dengan mengikut enam langkah pengujian


hipotesis, lakukan pengujian hipotesis untuk
menjawab persoalan kajian ini. Kirakan juga
95% confidence interval untuk kajian ini.
Tuliskan satu laporan ringkas dapatan anda.
Langkah 1 : Tulis Hipotesis
Hipotesis Nul Tidak terdapat perbezaan yang
signifikan bilangan rokok yang dihisap sebelum
pendedahan iklan dengan selepas pendedahan iklan.

H0 : D = 0
Hipotesis Alternatif Tedapat perbezaan yang signifikan
bilangan rokok yang dihisap sebelum pendedahan iklan
dengan selepas pendedahan iklan.

Ha : D = 0
.

TUTORIAL 8
TWO Sample T TEST (Dependent Sample)

ZARUL SHAFIQ BIN ABDUL GHANI


KAEDAH PENYELIDIKAN (GB 6023)GP 03725

5. Lakarkan kawasan penolakan atau penerimaan hipotes


4. Dapatkan critical value F dan t

6. Buat Keputusan dan tulis kesimpulan

b. Masukkan data skor yang diberikan di soa


dalam SPSS dan lakukan ujian statistik
sama dengan menggunakan SPSS. A
jawapan yang diberikan oleh SPSS sama d
jawapan pengiraan anda? Jika tidak, sila b
dengan tutor anda atau bincang atas
dengan kumpulan tutorial anda.