Anda di halaman 1dari 24

SMK PUTERIJAYA

RANCANGAN PELAJARAN MATEMATIK


TINGKATAN 3
2016

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

NOOR ILYANA BINTI ISMAIL


Guru Mata Pelajaran

C VALLEAMAH SINNIAH
Ketua Bidang STEM
SMK Puterijaya

ROSE HALIZA BINTI KAMALUDIN


Pengetua
SMK Puterijaya

TOPIK 1:

SUDUT DAN GARIS II

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

M1

1.1 Memahami dan


menggunakan ciri-ciri
sudut yang berkaitan
dengan garis rentas
lintang dan garis selari

4/1/2016 8/1/2016

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti (a) garis rentas lintang, (b) sudut
sepadan, (c) sudut berselang seli, dan (d) sudut
pedalaman

2. Menentukan bahawa bagi garis selari


(a) sudut sepadan adalah sama
(b) sudut berselang seli adalah sama
(c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800
(T1-Band 2)
3. Menentukan nilai (a) sudut sepadan, (b) sudut
berselang seli dan (c) sudut pedalaman yang
berkaitan dengan garis selari.
(T1- Band 3)
4. Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah
selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan
dengan garis rentas lintang.
( T1- Band 4)
5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri
sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.
(KBAT)

Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan


dengan garis rentas lintang menggunakan
perisian geometri dinamik, set geometri,
transparensi atau kertas surih
Membincangkan kes apabila sudut berselang
seli dan sudut sepadan tidak sama

Membincangkan kes apabila semua sudut


yang berkaitan dengan garis rentas lintang
adalah sama dan implikasi terhadap akasnya.

CATATAN

TOPIK 2:
MINGGU

M2
11/1/2016 15/1/2016

M3
18/1/2016 22/1/2016

POLIGON II
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

2.1 Memahami konsep


poligon sekata

2.2 Memahami dan


menggunakan
pengetahuan tentang
sudut

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Murid akan dapat :


1. Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah
poligon sekata (T1- Band 2)
2. Menetukan
(a) Paksi simetri
(b) Bilangan paksi simetri
Bagi suatu poligon (T1- Band 3)
3. Melakar poligon sekata
4. Melukis poligon sekata dengan membahagi sama
sudut pada pusat ( T1 Band 4)

5. Membina segi tiga sama sisi, segi empat sama dan


heksagon sekata (T1- Band 4)

Menggunakan model poligon dan


persekitaran untuk mengenal pasti poligon
sekata.
Meneroka ciri-ciri poligon menggunakan
pembaris, jangka lukis, protraktor, kertas
grid, templat, geobod, kad imbas dan
perisian geometri dinamik.
Termasuk contoh poligon tak sekata yang
diperoleh melalui aktiviti seperti melipat
kertas yang berbentuk poligon
Kaitkan dengan penggunaan dalam bidang
seni bina

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran
poligon
(Peta I-THINK)
2. Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut
pedalaman poligon diberi dan begitu juga
sebaliknya (T1- Band 3)
3. Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon
( T1- Band 3)
4. Menetukan hasil tambah sudut peluaran poligon
(T1- Band 3)
5. Menentukan
(a) Nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila
bilangan sisi diberi
(b) Nilai sudut peluaran poligon sekata apabila
bilangan sisi diberi
(c) Bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut
pedalaman atau sudut peluaran diberi
(T1- Band 4)
6. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan
sisi poligon

Meneroka sudut pelbagai poligon melalui


aktiviti seperti melukis, menggunting dan
menampal, mengukur sudut dan
menggunakan perisian geometri dinamik.

Mengkaji bilangan segitiga yang berbentuk


dalam suatu poligon apabila menyambung
suatu bucu poligon tersebut dengan bucubucu lain

Termasuk contoh situasi harian

CATATAN

TOPIK 3: BULATAN II
MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

M4
25/1/2016 29/1/2016

3.1 Memahami dan


menggunakan ciri-ciri
bulatan yang
melibatkan simetri,
perentas dan lengkok.

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

CATATAN

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi
simetri.
2. Menentukan bahawa
(a) jejari yang berserenjang dengan perentas
membahagi dua sama perentas tersebut dan
begitu juga sebaliknya.
(b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua
perentas bersilang pada pusat bulatan.
(c) dua perentas yang sama panjang adalah sama
jarak dari pusat bulatan dan begitu juga
sebaliknya.
(d) perentas yang sama panjang apabila memotong
suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama
panjang. (T1- Band 2)

Meneroka melalui aktiviti seperti menyurih,


melipat, melukis dan mengukur dengan
jangka lukis, pembaris, benang, protraktor,
kertas turas dan perisian geometri dinamik.

Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatan


melalui aktiviti seperti melukis,
menggunting dan menampal, serta
menggunakan perisian geometri dinamik.

3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri,


perentas dan lengkok bulatan. (KBAT)
M5
1/2/2016 5/2/2016

3.2 Memahami dan


menggunakan ciri-ciri
sudut dalam bulatan

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan
yang dicangkum oleh suatu lengkok. (T1-Band 1)
2. Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang
dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama
besar. (T1-Band 3)
3 Menentukan bahawa sudut pada
(a) lilitan
(b) pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
adalah sama besar. (T1-Band 3)
4. Menentukan hubungan antara sudut pada pusat
dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu
lengkok yang sama panjang. (T1-Band 3)
5. Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum
oleh semibulatan. (T1-Band 3)
6. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada
pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan. (KBAT)

CUTI TAHUN

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

M6
8/2/2016 12/2/2016
M7
15/2/2016 19/2/2016

CATATAN

BARU CINA

3.3 Memahami dan


menggunakan konsep
sisi empat kitaran.

TOPIK 4 : STATISTIK II

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti sisi empat kitaran.
2. Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi
empat kitaran. (T1-Band 2)
3. Menentukan hubungan antara sudut pedalaman
bertentang sisi empat kitaran.
4. Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman
bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.
(T1-Band 2)
5. Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan
sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi
empat kitaran.(T1-Band 3)
6. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi
empat kitaran. (T1- Band 4)
7. Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.
(KBAT)

Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaran melalui


aktiviti seperti melukis, menggunting dan
menampal, serta menggunakan perisian
geometri dinamik

MINGGU

M8
22/2/2016 26/2/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

4.1 Mewakilkan dan


mentafsirkan data
dalam carta pai
untuk
menyelesaikan
masalah

HASIL PEMBELAJARAN

Murid akan dapat :


1. Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta
pai. (T2-Band 3)
2. Membina carta pai untuk mewakilkan data.
(T2-Band 4 )
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai.

AKTIVITI

Menggunakan contoh situasi harian daripada


sumber seperti surat khabar, majalah, laporan
dan Internet.
Menggunakan kalkulator dan perisian
komputer untuk membina carta pai.

4. Menentukan perwakilan data yang sesuai.


4.2 Memahami dan
menggunakan konsep
mod, median dan min
untuk menyelesaikan
masalah.

TOPIK 5 : INDEKS

Murid akan dapat :


1. Menentukan mod bagi
(a) set data.
(b) data dalam jadual kekerapan.
(T2-Band 2)
2. Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut
daripada piktograf, carta palang, graf garis dan carta
pai. (T2-Band 2)
3.Menentukan median bagi set data.
4. Menentukan median bagi data dalam jadual
kekerapan (T2-Band 4)
5.Mengira min bagi
(a) set data.
(b) data dalam jadual kekerapan.
(T2-Band 4)
6. Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod,
median dan min. (T2-Band 3)

Menggunakan set data daripada situasi


harian untuk menilai dan meramal.
Membincangkan sukatan kecenderungan
memusat yang sesuai dalam situasi yang
berbeza.

Menggunakan kalkulator untuk mengira min


bagi set data yang besar.

Membincangkan kesesuaian penggunaan


mod, median dan min dalam situasi tertentu.

CATATAN

MINGGU

M9
29/2/2016 4/3/2016

M10
7/3/2016 11/3/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

5.1 Memahami konsep


indeks

Murid akan dapat :


1. Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai an dan
begitu juga sebaliknya.
2. Menentukan nilai an
3. Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks.

5.2 Melakukan pengiraan


yang melibatkan
pendaraban nombor
dalam tatatanda
indeks.

Murid akan dapat :


1. Menentusahkan am an = am+n
2. Mempermudahkan pendaraban bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas
yang sama. (T2-Band 3)
3. Mempermudahkan pendaraban bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas
yang berlainan (T2-Band 3)

5.3 Melakukan pengiraan


yang melibatkan
pembahagian nombor
dalam tatatanda
indeks.

Murid akan dapat :


1. Menentusahkan a m a n a m n
2. Mempermudahkan pembahagian bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas
yang sama (T2-Band 3)

AKTIVITI

Meneroka indeks menggunakan kalkulator


dan hamparan elektronik.

Meneroka hukum indeks menggunakan


pendaraban berulang dan kalkulator.

UJIAN BULANAN 1

Cuti Pertengahan Penggal 1 (12 Mar - 20 Mar)

CATATAN

MINGGU

M11
21/3/2016 25/3/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

5.4 Melakukan pengiraan


yang melibatkan
nombor dan sebutan
algebra dalam
tatatanda indeks yang
dikuasakan

Murid akan dapat :


1. Menentusahkan ( a m ) n a mn
2. Mempermudahkan
(a) nombor (b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan.
3. Mempermudahkan pendaraban dan pembahagian
bagi
(a) nombor (b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan.
(T2-Band 4)
4. Melakukan gabungan operasi yang melibatkan
pendaraban, pembahagian dan yang dikuasakan bagi
(a) nombor (b) sebutan algebra

5.5 Melakukan pengiraan


yang melibatkan
indeks negatif.

Murid akan dapat :


1. Menentusahkan a

1
an

2.Menyatakan a n sebagai

1
dan begitu juga
an

sebaliknya (T2-Band 3)
3. Melakukan gabungan operasi
darab, bahagi dan yang dikuasakan
yang melibatkan indeks negatif
bagi (a) nombor (b) sebutan algebra (KBAT)

AKTIVITI

Meneroka menggunakan pendaraban


berulang dan hukum indeks.

Meneroka menggunakan pendaraban


berulang dan hukum indeks.

CATATAN

MINGGU

M12
28/3/2016 1/4/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

5.6 Melakukan
pengiraan yang
melibatkan indeks
pecahan

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Murid akan dapat :


1

1. Menetusahkan a n
2. Menyatakan

1
n

sebagai

Meneroka menggunakan pendaraban


berulang dan hukum indeks.

Meneroka menggunakan pendaraban


berulang dan hukum indeks.

a dan begitu juga

sebaliknya. (T2-Band 3)
3. Menentukan nilai
4. Menyatakan
(a)

(b)

1
m n

1
n

(T2-Band 4)

a n sebagai :

1
n m

atau

a m atau n a (T2- Band 4)


5. Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang
dikuasakan yang melibatkan indeks pecahan bagi
nombor atau sebutan algebra.
6. Menetukan nilai

5.7 Melakukan
pengiraan yang
melibatkan hukum
indeks.

m
n

(T2- Band 4)

Murid akan dapat :


1. Melakukan pendaraban, pembahagian, yang
dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas
beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks. (T2-Band 5)
2. Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang
dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif
dan pecahan. (T2-Band 5) (KBAT)

CATATAN

TOPIK 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III


MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

M13
4/4/2016 8/4/2016

6.1 Memahami dan


menggunakan
konsep kembangan.

Murid akan dapat :


1. Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan
algebra dalam satu tanda kurung.
2. Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan
algebra dalam dua tanda kurung. (T2-Band 3)

6.2 Memahami dan


menggunakan konsep
pemfaktoran
ungkapan algebra
untuk menyelesaikan
masalah.

Murid akan dapat :


1.Menyatakan faktor bagi suatu sebutan algebra.
2. Menyatakan faktor sepunya dan FSTB bagi beberapa
sebutan algebra.
3. Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan
(a) faktor sepunya.
(b) beza antara dua sebutan kuasa dua. (T2-Band 4)
4.Memfaktor dan mempermudahkan pecahan algebra

M14
11/4/2015 15/4/2016

6.3 Melakukan
penambahan dan
penolakan ke atas
pecahan algebra.

Murid akan dapat :


1. Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang
mempunyai penyebut yang sama.
2. Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang
penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi
penyebut pecahan yang lain. (T2-Band 4)
3. Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang
penyebut pecahan tersebut
(a) tidak mempunyai faktor sepunya.
(b) mempunyai faktor sepunya (T2-Band 4)

6.4 Melakukan pendaraban


dan pembahagian ke
atas pecahan algebra.

Murid akan dapat :


1. Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan
penyebut dengan: (a) satu sebutan. (b) dua sebutan.
(T2-Band 3)
2. Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan
penyebut dengan (a) satu sebutan. (b) dua sebutan.
(T2-Band 3)
3. Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua
pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang
melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua
sebutan kuasa dua. (T2-Band 4)(KBAT)

AKTIVITI

Kaitkan dengan contoh konkrit.


Meneroka menggunakan perisian komputer.

Meneroka menggunakan bahan konkrit dan


perisian komputer.

Meneroka menggunakan perisian komputer.

Meneroka menggunakan perisian komputer.


Mengaitkan dengan situasi kehidupan
sebenar.

Meneroka menggunakan perisian komputer.

CATATAN

TOPIK 7 : RUMUS ALGEBRA


MINGGU

M15
18/4/2016 22/4/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

7.1 Memahami konsep


pembolehubah dan
pemalar.

Murid akan dapat :


1.Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi
yang diberi ialah pembolehubah atau pemalar.
2. Menentukan pembolehubah dalam situasi yang
diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut
dengan simbol huruf.
3. Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu
pembolehubah dalam situasi yang diberi.

7.2 Memahami konsep


rumus untuk
menyelesaikan
masalah.

Murid akan dapat :


1. Menulis rumus berdasarkan
(a) pernyataan
(b) situasi
yang diberi.
2. Mengenal pasti perkara rumus. (T2-Band 2)
3. Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai
perkara rumus dengan melibatkan
(a) satu daripada operasi asas: +, - , ,
(b) kuasa atau punca kuasa.
(c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca
kuasa.
4. Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila
pembolehubah tersebut:
(a) ialah perkara rumus
(b) bukan perkara rumus
5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus.
(T2-Band 5)

AKTIVITI

Menggunakan contoh situasi harian untuk


menerangkan pembolehubah dan pemalar

Menggunakan contoh situasi harian untuk


membina rumus

CATATAN

TOPIK 8 : PEPEJAL GEOMETRI III


MINGGU

M16
25/4/2016 29/4/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

8.1 Memahami dan


menggunakan konsep
isipadu prisma tegak
dan silinder membulat
tegak untuk
menyelesaikan
masalah.

Murid akan dapat :


1. Menerbitkan rumus isipadu bagi
(a) prisma dan (b) silinder. (T1-Band 3)
2. Mengira isipadu prisma tegak dalam unit padu
apabila diberi tinggi dan
(a) luas tapak.
(b) dimensi tapak. (T1-Band 3)
3. Mengira tinggi prisma apabila isipadu dan luas tapak
diberi. (T1-Band 4)
4. Mengira luas tapak prisma apabila isipadu dan tinggi
diberi. (T1-Band 4)
5. Mengira isipadu silinder dalam unit padu apabila
diberi: (T1-Band 3)
(a) luas tapak dan tinggi.
(b) jejari tapak dan tinggi.
6. Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan jejari
tapak diberi. (T1-Band 4)
7. Mengira jejari tapak silinder apabila isipadu dan
tinggi diberi. (T1-Band 4)
8. Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada
unit yang lain:
(a) mm3 ,cm3 dan m3
(b) cm3, ml dan l
9. Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas.
10. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
prisma dan silinder. (T1-Band 5)

AKTIVITI

Menggunakan model konkrit untuk


menerbitkan rumus.
Mengaitkan isipadu prisma tegak dengan
isipadu silinder membulat tegak.

CATATAN

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

M16
25/4/2016 29/4/2016

8.2 Memahami dan


menggunakan konsep
isipadu piramid tegak
dan kon membulat
tegak untuk
menyelesaikan
masalah.

Murid akan dapat :


1. Menerbitkan rumus isipadu bagi
(a) piramid. (b) kon. (T1-Band 3)
2. Mengira isipadu piramid dalam unit mm3, cm3 dan
m3 apabila diberi tinggi dan
(a) luas tapak. (b) dimensi tapak.
3. Mengira tinggi piramid apabila isipadu dan dimensi
tapak diberi.
4. Mengira luas tapak piramid apabila isipadu dan
tinggi diberi.
5. Mengira isipadu kon dalam unit mm3, cm3 dan m3
apabila tinggi dan jejari tapak diberi. (T1-Band 3)
6. Mengira tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak
diberi.
7. Mengira jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi
diberi
8. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
piramid dan kon. (T1-Band 5)

8.3 Memahami dan


menggunakan konsep
isipadu sfera untuk
menyelesaikan
masalah.

Murid akan dapat :


1. Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi.
(T1-Band 3)
2. Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi.
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
sfera. (T1-Band 5)

8.4 Mengaplikasikan
konsep isipadu untuk
menyelesaikan
masalah yang
melibatkan pepejal
gubahan.

Murid akan dapat :


1. Mengira isipadu pepejal gubahan. (T1-Band 4)
2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
pepejal gubahan. (T1-Band 5) (KBAT)

AKTIVITI

Menggunakan model konkrit untuk


menerbitkan rumus.
Membuat perkaitan antara isipadu piramid
dengan isipadu prisma serta isipadu kon
dengan isipadu silinder.

Menggunakan model konkrit untuk


membentukkan pepejal gubahan.
Menggunakan contoh situasi kehidupan
sebenar.

Menggunakan model konkrit untuk


membentukkan pepejal gubahan.
Menggunakan contoh situasi kehidupan
sebenar.

CATATAN

TOPIK 9 : LUKISAN BERSKALA


MINGGU

M17
2/5/2016 6/5/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

9.1 Memahami konsep


lukisan berskala.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid akan dapat :


1. Melakarkan bentuk yang
(a) sama saiz dengan objek
(b) lebih kecil daripada objek
(c) lebih besar daripada objek
menggunakan kertas grid. (T1-Band 3)
2. Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n ,
apabila:
n = 1, 2, 3, 4 ,5 ,

AKTIVITI

Meneroka lukisan berskala menggunakan


perisian geometri dinamik, kertas grid,
geobod atau kertas graf.

Mengaitkan dengan peta, grafik dan


lukisan senibina.

1
1
,
(T1-Band 4)
2 10

3. Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang


diberi menggunakan
(a) kertas grid.
(b) kertas kosong.
(T1-Band 4)
4. Melukis semula bentuk pada kertas grid yang
berlainan saiz. (T1-Band 4)
5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan
berskala. (T1-Band 5) (KBAT)

CATATAN

TOPIK 10 : PENJELMAAN II
MINGGU

M18
09/05/1613/05/2016

M19 & M20


16/5/2016 27/5/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

10.1 Memahami dan


menggunakan
konsep keserupaan.

Murid akan dapat :


1.Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah
serupa . (T1-Band 1)
2. Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi dua
bentuk yang serupa. (T1-Band 3)

10.2 Memahami dan


menggunakan
konsep pembesaran.

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti suatu pembesaran. (T1-Band 1)
2. Menentukan faktor skala, diberi objek dan imej
pembesaran apabila
(a) faktor skala > 0 (b) faktor skala < 0. (T1-Band 3)
3. Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan
imej diberi. (T1-Band 3)
4. Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran
dan faktor skala diberi. (T1-Band 3)
5. Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran. (Peta
I-THINK)
6. Mengira
(a) faktor skala
(b) panjang sisi imej
(c) panjang sisi objek
suatu pembesaran. (T1-Band 3)
7.Menentukan hubungan antara luas imej dan luas
objek.
8. Mengira
(a) luas imej
(b) luas objek
(c) faktor skala
di bawah suatu pembesaran. (T1-Band 4)
9. Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pembesaran. (T1-Band 5)(KBAT)

AKTIVITI

Melibatkan contoh situasi harian.

Meneroka konsep pembesaran menggunakan


kertas grid, bahan konkrit, lukisan, geobod
dan perisian geometri dinamik.
Mengaitkan pembesaran dengan keserupaan
bentuk.

Menggunakan kertas grid dan perisian


geometri dinamik untuk meneroka hubungan
antara luas imej dan luas objek.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016


CUTI PERTENGAHAN TAHUN (MULAI 28 MEI- 12 JUN 2016)

CATATAN

TOPIK 11 : PERSAMAAN LINEAR II


MINGGU

M21
13/6/2016 17/06/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

11.1 Memahami dan


menggunakan
konsep persamaan
linear dalam dua
pembolehubah.

Murid akan dapat :


1. Menentukan sama ada suatu persamaan adalah
persamaan linear dalam dua pembolehubah.
2. Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah
daripada maklumat yang diberi. (T2-Band 3)
3. Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi
nilai pembolehubah yang lain. (T2-Band 4)
4. Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi
persamaan linear dalam dua pembolehubah.
(T2-Band 4)

11.2 Memahami dan


menggunakan
konsep persamaan
linear serentak dalam
dua pembolehubah
untuk menyelesaikan
masalah

Murid akan dapat :


1. Menentukan sama ada dua persamaan yang diberi
adalah persamaan linear serentak.
2. Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam
dua pembolehubah dengan
(a) kaedah penggantian.
(b) kaedah penghapusan.
(T2-Band 4)
3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua
persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah
(T2-Band 5) (KBAT)

AKTIVITI

Menerbitkan persamaan linear dalam dua


pembolehubah yang berkaitan dengan situasi
kehidupan sebenar.
Meneroka menggunakan kalkulator grafik,
perisian geometri dinamik dan hamparan
elektronik untuk menyelesaikan persamaan
linear dan persamaan linear serentak

Menggunakan kaedah cuba-jaya.

Menggunakan contoh daripada situasi


kehidupan sebenar.

CATATAN

TOPIK 12 : KETAKSAMAAN LINEAR


MINGGU

M22
20/06/2016
24/06/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

12.1 Memahami dan


menggunakan
konsep
ketaksamaan

12.2 Memahami dan


menggunakan
konsep ketaksamaan
linear dalam satu
pembolehubah

12.3 Melaksanakan
pengiraan yang
melibatkan
penambahan,
penolakan,
pendaraban dan
pembahagian ke atas
ketaksamaan linear.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti hubungan
(a) lebih besar daripada (b) kurang daripada
berdasarkan situasi yang diberi. (T2-Band 2)
2. Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi
menggunakan simbol > atau < . (T2-Band 2)
3. Mengenal pasti hubungan
(a) lebih besar daripada atau sama dengan
(b) kurang daripada atau sama dengan
berdasarkan situasi yang diberi (T2-Band 2)
Murid akan dapat :
1. Menentukan sama ada hubungan yang diberi adalah
suatu ketaksamaan linear.
2. Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi
ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah yang
diberi: (a) x > h; (b) x < h; (c) x h; (d) x h.
3. Mewakilkan ketaksamaan linear:
(a) x > h; (b) x < h; (c) x h; (d) x h.
pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya.
(T2-Band 3)
4. Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol:
(a) > atau < (b) atau
daripada maklumat yang diberi. (T2-Band 4)
Murid akan dapat :
1. Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila suatu
nombor
(a) ditambah kepada (b) ditolak daripada
kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi.
2. Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila
kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi
(a) didarab dengan satu nombor.
(b) dibahagi dengan satu nombor
3. Membina ketaksamaan (a) x k m, (b)
x k m,
(c) kx km , (d)

x
x

, daripada maklumat
k m

AKTIVITI

Menggunakan situasi harian untuk


menggambarkan hubungan ketaksamaan dan
seterusnya penggunaan simbol > , < ,
dan .

Melibatkan contoh situasi harian

Melibatkan contoh situasi harian.

CATATAN

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

yang diberi (T2-band 5)


12.4 Melaksanakan
pengiraan untuk
menyelesaikan
ketaksamaan dalam
satu pembolehubah.

Murid akan dapat :


1. Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:
(a) menambah satu nombor kepada
(b) menolak satu nombor daripada
kedua-dua belah ketaksamaan.
2. Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:
(a) mendarab (b) membahagi
satu nombor pada kedua-dua belah ketaksamaan.
3. Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu
pembolehubah menggunakan gabungan operasi
(T2-Band 5)

12.5 Memahami konsep


ketaksamaan linear
serentak dalam satu
pembolehubah.

Murid akan dapat :


1. Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan
linear serentak pada garis nombor. (T2-Band 3)
2. Menentukan ketaksamaan setara bagi dua
ketaksamaan linear yang diberi.
3. Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak.
(T2-band 5) (KBAT)

Meneroka menggunakan perisian geometri


dinamik dan kalkulator grafik.

Meneroka menggunakan perisian geometri


dinamik dan kalkulator grafik.

CATATAN

TOPIK 13 : GRAF FUNGSI


MINGGU

M23
27/06/201601/07/2016

M24
4/7/2016 8/7/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

13.1 Memahami dan


menggunakan
konsep fungsi.

Murid akan dapat :


1. Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah
berdasarkan maklumat yang diberi.
2. Mengenal pasti pembolehubah bersandar dan
pembolehubah tidak bersandar dalam satu hubungan
yang melibatkan dua pembolehubah.
3. Mengira nilai pembolehubah bersandar, apabila nilai
pembolehubah tidak bersandar diberi. (T2-Band 4)

13.2 Melukis dan


menggunakan graf
fungsi

Murid akan dapat :


1. Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
(T2-Band 4)
2. Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
3. Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x
diberi dan begitu juga sebaliknya. (T2-Band 4)
4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.
(T2-Band 5)

AKTIVITI

Meneroka dengan mesin fungsi.

Meneroka dengan mesin fungsi.

CATATAN

06/07-07/07
CUTI HARI
RAYA
AIDILFITRI

TOPIK 14 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN II


MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

M25
11/07/201615/07/2016

14.1 Memahami konsep


kadar dan
melaksanakan
pengiraan yang
melibatkan kadar.

HASIL PEMBELAJARAN

Murid akan dapat :


1. Menentukan kadar dalam situasi yang diberi dan
mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat.
2. Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti yang
berbeza diberi.
3. Mengira nilai kuantiti tertentu apabila kadar dan
nilai kuantiti yang lain diberi.
4. Menukar kadar daripada satu unit ukuran kepada
unit ukuran yang lain.
5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar.

14.2 Memahami dan


menggunakan
konsep laju.

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam laju.
2. Mengira dan mentafsirkan laju. (T2-band 3)
3. Mengira (a). jarak, apabila laju dan masa diberi.
(b) masa, apabila laju dan jarak diberi. (T2-Band 3)
4. Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju
yang lain.(T2-Band 4)
5. Membezakan antara laju seragam dan laju tidak
seragam.

14.3 Memahami dan


menggunakan
konsep laju purata.

Murid akan dapat :


1. Mengira laju purata dalam pelbagai situasi.
(T2-Band 3)
2. Mengira (a) jarak, apabila laju purata dan masa
diberi. (b) masa, apabila laju purata dan jarak diberi.
(T2-Band 3)
3. Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju dan
laju purata (T2-Band 5)

14.4 Memahami dan


menggunakan konsep
pecutan.

Murid akan dapat :


1. Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam
pecutan.
2. Mengira dan mentafsirkan pecutan (T2-Band 3)

AKTIVITI

Menggunakan situasi kehidupan sebenar


yang melibatkan kadar.

Menggunakan contoh situasi harian.

Menggunakan contoh situasi harian.


Membincangkan perbezaan antara laju
purata dan kelajuan min.

Menggunakan contoh situasi harian.

CATATAN

TOPIK 15 : TRIGONOMETRI
MINGGU

M26
18/07/2016
22/07/2016

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

15.1 Memahami dan


Murid akan dapat :
menggunakan tangen 1. Mengenal pasti: (a) hipotenus (b) sisi bertentangan
bagi sudut tirus
dan sisi sebelah terhadap salah satu sudut tirus.
dalam segitiga
2. Menentukan tangen bagi suatu sudut
bersudut tegak.
3. Mengira tangen bagi suatu sudut apabila panjang sisi
segitiga diberi.(T1-Band 3)
4. Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai
tangen dan panjang sisi yang lain diberi.
(T1-Band 4)
15.2 Memahami dan
menggunakan sinus
bagi sudut tirus
dalam segitiga
bersudut tegak.
15.3 Memahami dan
menggunakan
kosinus bagi sudut
tirus dalam segitiga
bersudut tegak.
15.4 Menggunakan nilai
tangen, sinus dan
kosinus untuk
menyelesaikan
masalah

Murid akan dapat:


1. Menentukan sinus bagi suatu segitiga.
2. Mengira sinus bagi suatu sudut apabila panjang sisi
segitiga diberi. (T1-band 3)
3. Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila
nilai sinus dan panjang sisi yang lain diberi.
(T1-Band 4)
Murid akan dapat :
1. Menentukan kosinus bagi suatu sudut.
2. Mengirakosinus bagi sudut apabila panjang sisi
segitiga diberi. (T1-Band 3)
3. Mengira panjang sisi bagi segitiga apabila nilai
kosinus dan panjang sisi yang lain diberi.
Murid akan dapat :
1. Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila
nilai suatu nisbah trigonometri diberi. (T1-Band 4)
2. Menukar unit sudut daripada: (a) darjah kepada
darjah dan minit. (b) darjah dan minit kepada darjah.
(T1-Band 3)
3. Menentukan nilai tangen ,sinus,kosinus bagi 300, 450
dan 600 tanpa menggunakan kalkulator saintifik.
4. Menentukan nilai tangen , sinus , kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.(T1-Band 3)
5. Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai tangen
sinus , kosinus menggunakan kalkulator saintifik.
(T1-Band 3)
6. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah
trigonometri(T1-Band 5) (KBAT)

CATATAN

Menggunakan segitiga bersudut tegak


yang mempunyai ukuran sebenar dan
perkembangkan melalui aktiviti.
Membincangkan nisbah sisi bertentangan
kepada sisi sebelah apabila sudut
menghampiri 900 .
Meneroka tangen bagi sudut yang diberi
apabila: (a) Saiz segitiga berubah secara
berkadaran (b) Saiz sudut berubah.

Meneroka sinus bagi sudut yang diberi


apabila:
(a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran.
(b) Saiz sudut berubah.

Meneroka kosinus bagi sudut yang diberi


apabila:
(a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran.
(b) Saiz sudut berubah

Meneroka sudut menggunakan kalkulator

TAMAT
SILIBUS

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

M27
25/07/201629/07/2016
M28
01/08/201605/08/2016

ULANGKAJI
BERFOKUS
TOPIK 1-5

M29
8/8/2016 12/8/2016
M30
15/8/2016 19/8/2016
M31
22/8/2016 26/8/2016
M32
29/8/2016 2/9/2016
M33
5/9/2016 9/9/2016
M34
19/9/2016 23/9/2016
M35
26/9/2016 30/9/2016
M36
3/10/2016 7/10/2016
M37
10/10/2016 14/10/2016
M38
17/10/2016 21/10/2016

TEKNIK MENJAWAB
SOALAN PT3
ULANGKAJI
BERFOKUS
TOPIK 6-10
ULANGKAJI
BERFOKUS
TOPIK 11-15

HASIL PEMBELAJARAN

Murid akan dapat :


Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
baik dan bersedia
Murid akan dapat :
Menjawab soalan-soalan PT3 dengan kaedah yang
betul dan sesuai serta murid terdedah dengan bentuk
ujian sebenar
Murid akan dapat :
Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
baik dan bersedia
Murid akan dapat :
Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
baik dan bersedia

AKTIVITI

Murid menjawab soalan-soalan ulangkaji yang


berkaitan PT3
Murid didedahkan dengan teknik menawab dengan
betul.
Murid menjawab soalan-soalan ulangkaji yang
berkaitan PT3
Murid menjawab soalan-soalan ulangkaji yang
berkaitan PT3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3

LATIH TUBI
BERFOKUS MODUL
PT3
LATIH TUBI
BERFOKUS MODUL
PT3
LATIH TUBI
BERFOKUS MODUL
PT3
LATIH TUBI
BERFOKUS MODUL
PT3
LATIH TUBI
BERFOKUS MODUL
PT3

Murid akan dapat :


Murid menjawab soalan dalam modul PT3 yang
Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
berfokus aras rendah
baik dan bersedia
Murid akan dapat :
Murid menjawab soalan dalam modul PT3 yang
Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
berfokus aras sederhana
baik dan bersedia
Cuti Pertengahan Penggal 2 (10 Sep - 18 Sep)
Murid akan dapat :
Murid menjawab soalan dalam modul PT3 yang
Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
berfokus aras tinggi
baik dan bersedia
Murid akan dapat :
Murid menjawab soalan dalam modul PT3 yang
Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
berfokus aras tinggi(KBAT)
baik dan bersedia
Murid akan dapat :
Murid menjawab soalan dalam modul PT3 yang
Menguasai topik yang diuji dalam PT3 dengan lebih
berfokus aras tinggi(KBAT)
baik dan bersedia
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
(UJIAN BERTULIS)

PEMANTAPAN PS

Murid akan dapat :


(i) memantapkan lagi pencapaian murid dalam
pentaksiran sekolah

Memberi soalan-soalan PS yang belum


dikuasi oleh murid

CATATAN

MINGGU

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

M39
24/10/2016 28/10/2016

PEMANTAPAN PS

Murid akan dapat :


(i) memantapkan lagi pencapaian murid dalam
pentaksiran sekolah

Memberi soalan-soalan PS yang belum


dikuasi oleh murid

M40
31/10/2016 4/11/2016

PEMANTAPAN PS

Murid akan dapat :


(i) memantapkan lagi pencapaian murid dalam
pentaksiran sekolah

Memberi soalan-soalan PS yang belum


dikuasi oleh murid

M41
7/11/2016 11/11/2016
M42
14/11/2016 18/11/2016
M43
21/11/2016 25/11/2016

Pengenalan kepada format dan topik Matematik Tingkatan 4


PdP topik tingkatan 4 bermula :
- Bentuk Piawai
PdP topik tingkatan 4 bermula :
- Bentuk Piawai
Cuti Akhir Tahun (26 Nov - 1 Jan 2017)

CATATAN

FORMAT PENULISAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

Mata pelajaran : Matematik


Tingkatan : 3 Budi Masa : 8.50-10.10 pagi
Objektif : Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari
Hasil pembelajaran : Di akhir pelajaran, murid akan dapat :
1. Mengenal pasti (a) garis rentas lintang, (b) sudut sepadan, (c) sudut berselang seli, dan (d) sudut pedalaman
2. Menentukan bahawa bagi garis selari
(a) sudut sepadan adalah sama
(b) sudut berselang seli adalah sama
(c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800
Aktiviti :
1.Set Induksi : Guru mengaitkan dengan situasi harian berkenaan garis selari
2.Perkembangan pembelajaran :
a) Murid diberi penerangan tentang topik
b) Membuat beberapa contoh soalan berkaitan topik di papan putih
c)
3. Pentaksiran : Guru memberikan soalan berkaitan dalam buku teks
4. Rumusan : Murid dan guru bersama-sama merumuskan topik hari ini
BBM : Buku teks, pembaris panjang
Nilai : usaha, yakin
KBAT : PPPM : T1-Band 2
Kerja rumah : soalan 1a,b m/s 4
Refleksi : 25/25 orang murid mencapai objektif