Anda di halaman 1dari 4

SK ST ALPHONSUS JULAU (YCB6201)

TEMPLATE PROGRAM INTERVENSI 2016


NAMA GURU
MATA
PELAJARAN
TAHUN

JAPAR BIN YUSUP / NICHOLAS TUJANG


MATEMATIK
6A/6B

PERANCANGAN INTERVENSI LIMA LANGKAH (PILL)


Kenalpasti
Murid/Kelas/Sasaran
Kenal pasti kelas /
murid bermasalah
yang perlu diberi
keutamaan.
Senarai disokong
dengan data/KPI

Memahami
punca
masalah
Apakah
punca
kepada
masalah
yang
dihadapi
oleh kelas /
murid
sasaran
tersebut?

Menyenaraikan
cadangan
intervensi
Senaraikan
cadangancadangan untuk
menangani
punca masalah
yang hendak
ditangani.
Bincangkan
amalan terbaik
di sekolah/
daerah/negeri

Membuat Menyediakan
priority
Pelan
intervensi
Tindakan
Buat prioriti Buat pelan
terhadap
tindakan
intervensi.
Adakah
intervensi
mudah
dilaksana,
adakah
berimpak
tinggi?

HEAD COUNT ANALYSIS


SUBJECT

MATEMATIK
(TOV)

TOTAL
STUDENT

64

2 10 12 20 20

MATEMATIK
(AR1)

62

49

MATEMATIK
(ETR)

64

10 15 20 10

HEAD
COUNT
INTERVENSI
24 LULUS,40
GAGAL
ABCD
13
%
20.97
LULUS
GPMP 4.19
ABC
45
%
70.31
LULUS
GPMP 2.89

SK ST ALPHONSUS JULAU (YCB6201)

PROBLEM STATEMENT

PROBLEM
STATEMENT

13 ORANG TAHUN 6 MENDAPAT B,C DAN D BAGI SUBJEK


MATEMATIK ( DALAM AR1)
TIADA A, PERATUS LULUS KECIL. GPMP MELEBIHI 4.00
SANGAT TERUK

ROOT CAUSE ANALYSIS DIAGRAM


KERTAS 1
40 soalan
lebih 30% soalan kbat
kekangan masa (1 jam)
Murid gemar melakukan tekaan

13 DRPD
62 ORANG
MURID
SKOR B
C; DAN
D
KERTAS 2
-format baru
-20 soalan
-soalan berkait
-soalan KBAT
-1 jam mungkin tidak cukup
-murid tidak mahir
menyelesaikan masalah

FAKTA ASAS/KONSEP
NOMBOR

RCA

SIKAP
Cuai
Sambil lewa
Gopoh
buat asal siap
tidak siap tidak apa
Amalan tekaan

SK ST ALPHONSUS JULAU (YCB6201)

PROGRAM INTERVENSI
BERDASARKAN RCA DAN AR1 (MAC 2016)

HEAD
COUNT

DO
(TIME
FRAME)

PLAN

1 Kelas
Tambahan
Berfokus

10

2 Latih tubi
3 Math Quiz
4 Bijak sifir /
Inovasi
Pembinaan sifir
5 Program
motivasi &
bengkel

CHECK
-Telah
Dilaksanakan
-Kehadiran
tidak 100%
-Aktiviti
terhad (masa
singkat)

7 bulan

ACT
-pastikan
kehadiran
100%
-galakkan
murid buat
tugasan di
rumah.

7 bulan
4 minggu
3 bulan
4 jam (1 sesi)

PRIORITY

PRIORITI
Impak

1
2

5
3

Mudah dilaksanakan

SK ST ALPHONSUS JULAU (YCB6201)

RANCANGAN PELAKSANAAN INTERVENSI

Bil.

Program
1.

Kelas Tambahan Berfokus


2.
3.
1.
2.
3.

Latih tubi

4.

Math Quiz

Bijak Sifir / Inovasi


Pembinaan Sifir

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Program motivasi & bengkel

4.

Sinopsis/Catatan Pelaksanaan
Agihan murid kepada 4 kumpulan (16 atau
17 dlm setiap kumpulan)- diketuai oleh guru
mata pelajaran Matematik
Dijalankan setiap Hari Rabu (1430-1530).
Telah mula dijalankan 1 Februari 2016.
Direct question
Topikal
Soalan aplikasi harian
KBAT : 4 soalan (2Ks + 3Hw)
Melibatkan Tahap 2
Soalan berkaitan aplikasi dan KBAT
Memberi peluang murid bersaing
Bacaan Sifir wajib setiap pagi sebelum PdP
bermula. Bacaan Buku Sifir.
Bacaan sifir pada perhimpunan rasmi
Inovasi pembinaan sifir oleh guru dan
murid, cth : kad petak, kad sifir dua muka
Tingkatkan keyakinan murid menjawab
soalan.
Memberi peluang kepada guru utk
menyampaikan cara atau teknik menjawab
soalan Matematik Tahun 6
Cara jawab soalan kertas satu & kertas 2.
a) Kertas 1 :
- Find wrong anwer(s) and detect
correct answer
- Buat yang diketahui dulu
- Cuba jaya
- 1 soalan = 1.5 minit (jangan lebih)
b) Kertas 2 :
- Guna strategi jadual, gambarajah,
algebra, analogi
- Buat yang diketahui dahulu
- Soalan 1 markah = 1 minit
- Soalan 2 markah = 2 minit
- Soalan 3 markah = 3 minit
.dan seterusnya.
Kepelbagaian strategi & teknik mengira

Rancangkan kerja dan kerjakan rancangan

Anda mungkin juga menyukai