Anda di halaman 1dari 2

LOKASI PERJUMPAAN RUMAH SUKAN DAN JADUAL LATIHAN SUKAN SEMENTA 2012

Tarikh/ Hari/
Masa
Rumah
Sukan

9 JAN 2012 (Isnin)


[Jam 2.40 - 3.40 pm]

10 JAN 2012 (Selasa)


[Jam 1.30 - 3.30 pm]

11 JAN 2012 (Rabu)


[Jam 1.30 - 3.30 pm]

-Lokasi Perjumpaan-

MERAH
[En. Nurul Izad]

BIRU
[En. Jimy Awong]

HIJAU
[En. Mathhew G]
KUNING
[En. Wan Mohd
Faris WM]

Kantin Bahagian
Timur
Aktiviti : Pendaftaran
atlet
Foyer ( Ruang legar
sekolah)
Aktiviti : Pendaftaran
atlet
Dewan Anthony
Gibun
Aktiviti : Pendaftaran
atlet
Kantin Bahagian
Barat
Aktiviti : Pendaftaran
atlet

12 JAN 2012
(Khamis)
[Jam 1.30 - 3.30
pm]

13 JAN 2012
(Jumaat)
[Jam 2.00 - 4.00
pm]

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Lompat Jauh
Lompat Kijang
Lontar Peluru
Lempar Cakera

Acara Lorong
Hurdle
Lompat Tinggi
Rejam Lembing

Peralatan : Sila berjumpa dengan En. Sillis untuk peminjaman alat-alat sukan.
Peminjaman dan pemulangan alat-alat sukan hendaklah dilakukan oleh guru rumah sukan dengan menandatangani buku
peminjaman dan pemulangan alat-alat sukan.
Lokasi latihan semua acara hendaklah diawasi oleh guru rumah sukan yang berkenaan untuk menjaga keselamatan pelajar.
Disediakan Oleh:

En. Charles Mahat


Setiausaha Sukan,

Disahkan Oleh:

Tuan Hj. Mohd Mohlis Bin Yusak


Pengetua,
SMK Tambunan.

SMK Tambunan.