Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN1-9

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR
(Diisikan oleh Pengurus Sekolah)

Nama Pelajar : _________________________________No. K.P. : ____________


Major : ______________________________________ Ambilan : ____________

Tandakan ()

a) Penampilan diri
Sahsiah dan
Perwatakan

b) Pekerti
c) Keprihatinan
d) Sifat/Peribadi sebagai
pendidik
a) Berinteraksi secara beretika

Komunikasi Berkesan:

b) Keupayaan memerhati, berbincang dan


membuat refleksi
c) Berupaya menyampaikan idea secara
berkesan
a) Berupaya membina hubungan positif
dengan warga sekolah

Budaya Profesional
Guru:

b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan


ilmu, bimbingan dari mentor dan guru-guru
lain
c) Komited terhadap tugasan yang diberikan
oleh IPGM

Tandatangan Guru Besar ________________________Tarikh ____________________

Baik

Sederhana

Lemah

Aspek