Anda di halaman 1dari 14

BORANG 1 - KUTIPAN DATA NILAM TAHAP JAUHARI SETIAP KELAS

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2016


SEKOLAH :
BANDAR/LUAR BANDAR
PKG:
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS
KELAS:
NAMA GURU KELAS :
BIL. MURID DALAM KELAS

Bil.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nama

SK BALIK KAMPUNG
LUAR BANDAR
SEGAMBUT
MAC

Jumlah Buku
Jumlah Keseluruhan
Dibaca Bagi Tahun
Buku dibaca
Semasa

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JUMLAH
Purata Buku dibaca Tahun Semasa
Gangsa
Perak
Emas
Nilam

0
#DIV/0!

NOTA
Ganjaran Tahap Jauhari
Pengiktirafan

Buku dibaca

Gangsa
Perak
Emas
Nilam

90 - 179
180-269
270-359
360 ke atas

Nota penerangan
1
Isi di ruangan berwarna hijau sahaja
2
Isi dengan huruf besar sahaja
3
Gunakan list button di ruangan BANDAR/LUAR BANDAR
5
Setiap kelas perlu mengisi borang ini dan serahkan kepada Guru Penyelaras Tahun/Guru NILAM/GPM

ELAS

Pengiktirafan

0
0
0
0

Bagi murid Tahun 2,3,4, 5 dan 6,


Jumlah Keseluruhan Buku
dibaca hendaklah dikira dari
Tahun SATU

AM/GPM

BORANG 2 - RUMUSAN DATA NILAM TAHAP JAUHARI MENGIKUT TAH


LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2016
SEKOLAH :
BANDAR/LUAR BANDAR
PKG:
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS
TAHUN:
NAMA GURU PENYELARAS TAHUN:
BILANGAN MURID DALAM TAHUN

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SK BALIK KAMPUNG
LUAR BANDAR
SEGAMBUT
MAC
LIMA
EN. WD MUCHTAR
148

Kelas
5 CEMERLANG
5 GEMILANG
5 TERBILANG
5 TERBAIK

JUMLAH
Purata Buku dibaca Tahun Semasa

Bil. Murid
40
35
36
37

Jumlah Buku
Dibaca Bagi Tahun
Semasa
400
350
360
370

148

1480
10

Gangsa
Perak
Emas
Nilam

Nota penerangan
1
2
3
4

Isi ruangan yang berwarna hijau sahaja


Borang ini diisi oleh Guru Penyelaras Tingkatan/Guru NILAM/GPM
Data-data yang diperlukan bagi borang ini dikumpul dari setiap Guru Tingkatan
Borang ini perlu diserahkan kepada Guru NILAM/GPM

ARI MENGIKUT TAHUN

K KAMPUNG

Jumlah Keseluruhan
Buku dibaca

Pengiktirafan dan bilangan murid terlibat

10000
12000
13000
11000

Gangsa
1
2
2
2

Perak
2
2
4
1

Emas
1
3
3
2

Nilam
1
1
1
4

46000

7
9
9
7

BORANG 3 - RUMUSAN DATA NILAM TAHAP JAUHARI PERINGKAT SE


LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 2016
SEKOLAH :
BANDAR/LUAR BANDAR
PKG:
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS
NAMA GPM:
JUMLAH MURID:

TAHAP

Tahun

Enrolmen

[1]

[2]

[3]

Satu
Dua
JAUHARI

SK BALIK KAMPUNG
LUAR BANDAR
SEGAMBUT
MAC
EN. WD MUCHTAR
1,350

Bil. murid yg
Jumlah buku
Purata
% Penglibatan
terlibat dalam
dibaca bagi bilangan buku
murid
program
tahun semasa yang dibaca
[6]

[7]

90.00%

500

92.67%

1,500

169

84.50%

1,400

200

178

89.00%

1,340

300

288

96.00%

1,590

250

250

100.00%

2,000

1,350

1,253

92.81%

8,330

[4]

[5]

100

90

300

278

Tiga

200

Empat
Lima
Enam

Jumlah

Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid

Ganjaran Tahap Jauhari


Pengiktirafan

Buku dibaca

Gangsa

90 - 179

Perak

180-269

Emas

270-359

Nilam

360 ke atas

Bagi murid Tahun 2,3,4, 5 dan 6, Jumlah


Keseluruhan Buku dibaca hendaklah
dikira dari Tahun SATU

Nota penerangan
1
2
3
4

Isi ruangan yang berwarna hijau sahaja


Borang ini diisi oleh Guru NILAM/GPM
Data-data yang diperlukan bagi borang ini dikumpul dari setiap Guru Penyelaras Tahun
Borang ini perlu diserahkan kepada PKG

HARI PERINGKAT SEKOLAH

TARAF PENGIKTIRAFAN
Jumlah
keseluruhan
buku dibaca

GANGSA
Bilangan

PERAK
%

murid

Bilangan

EMAS
%

murid

Bilangan

murid

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

10,000

10

11.11%

8.89%

7.78%

10,000

12

4.32%

3.24%

2.16%

10,000

13

7.69%

4.73%

4.14%

10,000

14

7.87%

5.06%

3.37%

10,000

15

5.21%

2.78%

2.08%

10,000

16

6.40%

10

4.00%

1.60%

60,000

80

6.38%

52

4.15%

36

2.87%

uru Penyelaras Tahun

Jumlah murid
mendapat
pengiktirafan

[15]

[16]

[17]

[18]

2.22%

27

30.00%

1.08%

30

10.79%

2.37%

32

18.93%

2.81%

34

19.10%

0.69%

31

10.76%

1.20%

33

13.20%

19

1.52%

187

14.92%

NILAM
Bilangan
murid

BORANG 4 - RUMUSAN DATA NILAM TAHAP RP PERINGKAT SEKOLAH


LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI 2016
SEKOLAH :
BANDAR/LUAR BANDAR
PKG:
DATA SEHINGGA: MAC/JUN/SEP/DIS
NAMA GPM:
JUMLAH MURID:

TAHAP

Tahun

[1]

RAKAN
PEMBACA (RP)

SK BALIK KAMPUNG
LUAR BANDAR
SEGAMBUT
MAC
EN. WD MUCHTAR
250

Enrolmen murid

Bil. murid yg
terlibat dalam
program

GANGSA
Bilangan murid

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Satu

100

90

90.00%

30

Dua

300

278

92.67%

Tiga

200

169

84.50%

Empat

200

178

89.00%

Lima

300

288

96.00%

Enam

250

250

100.00%

1,350

1,253

92.81%

Jumlah
Ganjaran Tahap RP
Pengiktirafan

Markah

Gangsa

100 - 199

Perak

200 - 299

Emas

300 - 399

Nilam

400 ke atas

Nota penerangan
1
2
3

Isi ruangan yang berwarna hijau sahaja


Borang ini diisi oleh Guru NILAM/GPM
Borang ini perlu diserahkan kepada PKG

30

GKAT SEKOLAH

TARAF PENGIKTIRAFAN

GANGSA

PERAK
%

Bilangan murid

[7]
33.33%

EMAS
%

Bilangan murid

[8]

[9]

22

24.44%

NILAM
%

Bilangan murid

[10]

[11]

[12]

15

16.67%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.39%

22

1.76%

15

1.20%

NILAM
%

Jumlah murid
mendapat
pengiktirafan

[13]

[14]

[15]

5.56%

72

80.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.40%

72

5.75%