Anda di halaman 1dari 3

4.

PEMASANGAN KABEL DUCT


Jenis kabel duct ini adalah hampir sama dengan kabel bawah tanah. Cara penanaman

bagi kabel duct ini ialah dengan memasukkan kabel tersebut ke dalam paip (duct) dan paip
tersebut ditanam di bawah tanah dan kemudiannya dituang konkrit diatasnya. Duct yang
dituang konkrit pada umumnya menggunakan paip PVC yang tebalnya ialah 2mm, tetapi
boleh juga menggunakan paip yang lebih tebal apabila dikehendaki dan diperlukan. Paip duct
yang digunakan adalah tahan terhadap air dan kelembapan tanah. Pada jarak-jarak tertentu
pemasangan kabel duct ini akan dibuat lubang sambung (man-hole) atau hand-hole yang
mana ianya merupakan tempat penarikan kabel. Jarak antara dua man-hole adalah sekitar 200
meter. Man-hole ini juga berfungsi sebagai tempat pembaikan bagi kabel yang rosak.

Penggunaan Duct

4.1

Man-Hole / Hand-Hole
Man-hole atau hand-hole adalah merupakan lubang yang dibuat sebagai tempat titik

pertemuan antar suatu kabel dengan kabel yang lain di mana lubang tersebut mempunyai
ruang yang boleh dimasuki oleh orang atau petugas untuk melaksanakan pemasangan dan
penyelanggaraan. Antara fungsi man-hole dan hand-hole ialah memeriksa kabel bila terjadi
kerosakan dan memperbaiki kabel yang rosak.

4.2

PENGKONKRITAN DUCT
Terdapat dua kaedah yang digunakan untuk membuat pengkonkritan duct iaitu cara

penuangan standard dan cara penuangan lapis per lapis.