Anda di halaman 1dari 8

Hari : Selasa 1/9/2015

Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Zuhal 7.20-7.50 pagi
5 Musytari 8.20-8.50
pagi
5 Utarid 11.10 11.40
pagi
EMK/KBAT/NILAI
Kreativiti &
inovasi
Mengalisis
Kerajinan
BBM

Kibod

Impak/Catatan
5 Zuhal :

Impak/Catatan
5 Utarid:

Unit 4 Minda Muzik


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Mengajuk Melodi
Standard Pembelajaran : 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah, mengajuk melodi.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mengajuk melodi dengan pic yang tepat.
Aktiviti
1. Murid membuat latihan solfa.
2. Murid mengajuk melodi yang dimain oleh guru.
3. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
4. Murid mencipta satu melodi mudah bagi setiap satu
kumpulan.
5. Murid mempersembah melodi dan dinyanyikan semua murid.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan
tepat.
Impak/Catatan
5 Musytari :

Hari : Selasa 1/9/2015


Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
4 Musytari 7.50-8.20
pagi
4 Marikh 10.10-10.40
pagi
4 Neptun 9.40 10.10
pagi
EMK/KBAT/NILAI
Keusahawanan
Mencipta
Kerjasama
BBM

Kibod

Impak/Catatan
4 Mustytari :

Unit 4 Apakah Bunyi Itu?


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Corak Irama
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mencipta corak irama mudah
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mencipta dan menyanyikan corak irama dengan betul.
Aktiviti
1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
2. Setiap kumpulan mencipta 2 corak irama mudah.
3. Murid menyanyikan dan menepuk corak irama yang dicipta.
4. Latihan diulang beberapa kali sebelum semua kumpulan
digabungkan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat mencipta corak irama mudah dan menepuk corak
irama dengan betul.
Impak/Catatan
4 Marikh:

Impak/ Catatan
4 Neptune:

Hari : Selasa 1/9/2015


Mata Pelajaran :
Bahasa Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 10.10-11.40 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Peraturan
Sosiobudaya
Menjana idea
Kesederhanaan
BBM

Buku teks

Kemahiran
Mendengar dan bertutur

Tema: Ekonomi Malaysia


Unit 24 Pengurusan Kewangan
Tajuk/Topik : Bijak Mengurus Wang
Standard Pembelajaran : 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media
elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa
secara bertatasusila
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyampaikan maklumat daripada e-mel secara
bertatasusila.
Aktiviti
1. Guru bersoal jawab secara terbuka tentang perbelanjaan
harian.
2. Guru memilih seorang murid untuk membaca teks.
3. Guru mengarah murid menerangkan maklumat dalam teks.
4. Murid menyalin soalan dan menjawab soalan pemahaman.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat memahami dan menyampaikan maklumat daripada
e-mel dengan jelas.

Impak/Catatan :

Hari : Rabu 2/9/2015


Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
4 Zuhrah 7.20-7.50 pagi
4 Utarid 9.40-10.10 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Kreativiti
Mengaplikasi
Kerjasama
BBM

Skor lagu

Unit 4 Apakah Bunyi Itu?


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Corak Irama
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mencipta corak irama mudah
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mencipta dan menyanyikan corak irama dengan betul.
Aktiviti
1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
2. Setiap kumpulan mencipta 2 corak irama mudah.
3. Murid menyanyikan dan menepuk corak irama yang dicipta.
4. Latihan diulang beberapa kali sebelum semua kumpulan
digabungkan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat mencipta corak irama mudah dan menepuk corak
irama dengan betul.

Impak/Catatan
4 Zuhrah :

Hari : Rabu 2/9/2015


Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Zuhrah 8.20 8.50
pagi
EMK/KBAT/NILAI
TMK
Mengaplikasi
Kerjasama
BBM

Lirik Lagu

Impak/Catatan
4 Utarid:

Unit 4 Minda Muzik


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Mengajuk Melodi
Standard Pembelajaran : 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah, mengajuk melodi.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mengajuk melodi dengan pic yang tepat.
Aktiviti
1. Murid membuat latihan solfa.
2. Murid mengajuk melodi yang dimain oleh guru.
3. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
4. Murid mencipta satu melodi mudah bagi setiap satu
kumpulan.
5. Murid mempersembah melodi dan dinyanyikan semua murid.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan
tepat.

Impak/Catatan :

Hari : Rabu 2/9/2015


Mata Pelajaran :
Bahasa Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 11.10-12.10
tengah hari
EMK/KBAT/NILAI
Kewangan
Menganalisis
Rasional
BBM

Buku teks

Kemahiran
Menulis - Pemahaman

Tema: Ekonomi Malaysia


Unit 24 Pengurusan Kewangan
Tajuk/Topik : Simpanan Masa Hadapan
Standard Pembelajaran : 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek
dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis,
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Aktiviti
1. Murid membaca teks pada halaman 169 secara senyap.
2. Guru menerangkan semula maklumat dalam petikan secara
ringkas.
3. Murid membaca semula bahan dengan intonasi lebih perlahan
dan jelas.
4. Murid menjawab soalan pemahaman yang disediakan guru.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat membaca petikan dengan intonasi yang betul dan
lancar.

Impak/Catatan :

Hari : Khamis 3/9/2015


Mata Pelajaran :
Bahasa Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 7.20 8.20 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Pendidikan moral
Menghubungkait
Berhemah tinggi
BBM

Buku teks

Kemahiran
Menulis

Tema: Ekonomi Malaysia


Unit 24 Pengurusan Kewangan
Tajuk/Topik : Kad Debit
Standard Pembelajaran : 5.1.7 Memahami dan menggunakan
kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata bilangan mengikut
konteks yang betul.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menggunakan kata nafi, kata pembenar, kata arah, kata
bilangan dengan
betul.
Aktiviti
1. Murid membaca dialog secara individu.
2. Guru memberi nota bagi 4 jenis golongan kata kepada murid.
3. Murid mengisi perkata daripada 4 golongan pada ruangan
kosong dalam
dialog.
4. Murid menyalin nota yang disediakan guru.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat menggunakan golongan kata pada ayat sesuai
dengan tepat.

Impak/Catatan :

Hari : Khamis 3/9/2015


Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Bumi 8.20 8.50 pagi
5 Marikh 9.20-9.50 pagi
EMK/KBAT/NILAI
TMK
Mengaplikasi
Kerjasama
BBM

Lirik Lagu

Unit 4 Minda Muzik


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Mengajuk Melodi
Standard Pembelajaran : 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah, mengajuk melodi.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mengajuk melodi dengan pic yang tepat.
Aktiviti
1. Murid membuat latihan solfa.
2. Murid mengajuk melodi yang dimain oleh guru.
3. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
4. Murid mencipta satu melodi mudah bagi setiap satu
kumpulan.
5. Murid mempersembah melodi dan dinyanyikan semua murid.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan
tepat.

Impak/Catatan
5 Bumi

Impak/Catatan
5 Marikh :

Hari : Khamis 3/9/2015


Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
4 Zuhal 10.40 11.10
pagi
4 Uranus 12.40 1.10
ptg

Unit 4 Apakah Bunyi Itu?


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Corak Irama

EMK/KBAT/NILAI
Kreativiti
Mengaplikasi
Kerjasama

Aktiviti
1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
2. Setiap kumpulan mencipta 2 corak irama mudah.
3. Murid menyanyikan dan menepuk corak irama yang dicipta.
4. Latihan diulang beberapa kali sebelum semua kumpulan
digabungkan.

BBM

Skor lagu

Impak/Catatan
4 Zuhal:

Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mencipta corak irama mudah


Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mencipta dan menyanyikan corak irama dengan betul.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran


Murid dapat mencipta corak irama mudah dan menepuk corak
irama dengan betul.
Impak/Catatan
4 Uranus:

Hari : Jumaat 4/9/2015


Mata Pelajaran :
Bahasa Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 7.20 8.20 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Matematik
Menjana idea
Berhemat
BBM
Cerita Pendek
Kemahiran
Menulis (Penulisan)

Tema: Ekonomi Malaysia


Unit 25 Pengurusan Kewangan
Tajuk/Topik : Agihan Bijak
Standard Pembelajaran : 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan
pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan
baik
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menghasilkan draf karangan dengan kreatif.
Aktiviti
1. Murid menghasilkan draf berdasarkan isi t=yang terdapat
pada halaman 170.
2. Murid membina ayat lengkap bagi pendahuluan, isi dan
penutup.
3. Murid menghasilkan karangan penuh mengikut format dan isi
yang yang
disediakan.
4. Guru membimbing murid menghasilkan penulisan kreatif.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat menghasilkan penulisan yang kreatif berdasarkan
draf yang dirangka.

Impak/Catatan :

Hari : Jumaaat 4/9/2015


Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
4 Matahari 8.40 9.10
pagi
4 Bumi 10.10 -10.30
pagi
EMK/KBAT/NILAI
Kreativiti
Mengaplikasi
Kerjasama
BBM

Skor lagu

Impak/Catatan

Unit 4 Apakah Bunyi Itu?


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Corak Irama
Standard Pembelajaran : 2.1.2 Mencipta corak irama mudah
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mencipta dan menyanyikan corak irama dengan betul.
Aktiviti
1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
2. Setiap kumpulan mencipta 2 corak irama mudah.
3. Murid menyanyikan dan menepuk corak irama yang dicipta.
4. Latihan diulang beberapa kali sebelum semua kumpulan
digabungkan.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat mencipta corak irama mudah dan menepuk corak
irama dengan betul.
Impak/Catatan

4 Matahari:

Hari : Jumaat 4/9/2015


Mata Pelajaran :
Pen.Muzik
Tahun/Masa :
5 Uranus 9.10 9.40 pagi
5 Neptun 10.30 11.00
pagi
EMK/KBAT/NILAI
TMK
Mengaplikasi
Kerjasama
BBM

Lirik Lagu

4 Bumi:

Unit 4 Minda Muzik


Tajuk/Topik: Penghasilan Muzik Mengajuk Melodi
Standard Pembelajaran : 2.1.3 Mencipta dan menyanyikan
melodi mudah, mengajuk melodi.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Mengajuk melodi dengan pic yang tepat.
Aktiviti
1. Murid membuat latihan solfa.
2. Murid mengajuk melodi yang dimain oleh guru.
3. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan.
4. Murid mencipta satu melodi mudah bagi setiap satu
kumpulan.
5. Murid mempersembah melodi dan dinyanyikan semua murid.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid dapat mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan
tepat.

Impak/Catatan
5 Uranus :

Hari : Isnin 7/9/2015


Mata Pelajaran :
Bahasa Malaysia
Tahun : 5 Uranus
Masa : 10.10-11.40 pagi
EMK/KBAT/NILAI
Pendidikan alam
sekitar
Menilai
Berhemat
BBM
Buku teks
Kemahiran
Mendengar dan bertutur

Impak/Catatan
5 Neptun:

Tema: Lestarikan Bumi Kita


Unit 25 Aktiviti Mesra Alam
Tajuk/Topik : Gaya hidup Mesra Alam
Standard Pembelajaran : 2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea
sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan
dengan tepat.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Memahami idea utama dan sampingan bagi membuat
ramalan dengan tepat.
Aktiviti
1. Guru bersoal jawab secara terbuka tentang gambarajah
halaman 178.
2. Guru memilih seorang murid untuk membaca teks.
3. Murid menyalin teks Gaya Hidup Mesra Alam.
4. Guru menghuraikan maklumat dalam teks dan gambarajah.
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
Murid memahami idea utama dan sebab atau kesan yg tersirat
dalam teks.

Impak/Catatan :